Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge

Kód: 16/0572
Žadatel: Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: TOP akce v oblasti sportu
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
37 200 000 Kč 9 950 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2017 8 500 000 Kč