Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Provoz Národní kulturní památky "Důl Hlubina, koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren" v roce 2016

Kód: 15/1111
Žadatel: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Výběrové řízení na poskytnutí dotací v oblasti kultury pro rok 2016
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
20 080 000 Kč 10 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2016 8 000 000 Kč