Celoroční podpora sportovní přípravy mládeže v klubu FC Baník Ostrava

Kód: 15/0977
Žadatel: FC Baník Ostrava, a. s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vrcholového sportu
Název výzvy: Program na podporu Vrcholového sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
92 330 000 Kč 20 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2016 14 300 000 Kč