Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

„Hasiči – pro někoho obyčejné slovo, pro nás RODINA!!!“

Kód: 15/0218
Žadatel: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků na podporu projektů v oblasti volný čas
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
199 900 Kč 130 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2016 80 000 Kč