Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

„Dělám to pro sebe“

Kód: 15/0033
Žadatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast prevence kriminality
Název výzvy: Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2015
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: A

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
101 200 Kč 100 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2015 79 000 Kč