Provoz Národní kulturní památky "Důl Hlubina, koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren" v roce 2014

Kód: 13/1113
Žadatel: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Výběrové řízení na poskytnutí dotací v oblasti kultury pro rok 2014
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
17 235 000 Kč 10 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2014 10 000 000 Kč