Podpora celoroční činnosti sportovních subjektů v oblasti sportovní výchovy mládeže do 26 let

Kód: 13/0948
Žadatel: FC Baník Ostrava, a. s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vrcholového sportu
Název výzvy: Program na podporu Vrcholového sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
95 650 000 Kč 34 600 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2014 16 000 000 Kč