Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

„Cestuj a vnímej, co se děje kolem tebe“

Kód: 13/0711
Žadatel: Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Ostrava - Kunčičky
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Poskytování účelových dotací na podporu volného času
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
75 000 Kč 40 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2014 20 000 Kč