Galerie města Ostravy

Kód: 13/0069
Žadatel: TROJHALÍ KAROLINA
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
44 107 800 Kč 34 999 657 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2013 5 000 000 Kč
2014 9 999 906 Kč
2015 9 999 906 Kč
2016 9 999 906 Kč