Provoz Národní kulturní památky "Důl Hlubina, koksovna a vysoké pece Vítkovických železáren" v roce 2013

Kód: 12/1199
Žadatel: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Výběrové řízení na poskytnutí dotací v oblasti kultury pro rok 2013
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
14 290 000 Kč 10 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2013 10 000 000 Kč