Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

„Celoroční pravidelnou činností ke zvyšování kvality života zdravotně postižených dětí a mládeže“

Kód: 11/0555
Žadatel: NADĚJE pro všechny, z. s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast podpora osob s handicapem
Název výzvy: Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2012
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
411 750 Kč 132 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2012 50 000 Kč