Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Volejbalový turnaj mládeže "O pohár ŠSK Ostrava"

Kód: 11/0520
Žadatel: Školní sportovní klub Ostrava, o.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sportovních akcí
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
97 000 Kč 58 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2012 0 Kč