Podpora celoroční činnosti v oblasti sportovní výchovy a přípravy dětí a mládeže do 26 let - FC Baník Ostrava a. s.

Kód: 11/0519
Žadatel: FC Baník Ostrava, a. s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vrcholového sportu
Název výzvy: Program na podporu Vrcholového sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
86 400 000 Kč 31 050 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2012 11 000 000 Kč