realizace vlastní divadelní a umělecké činnosti a zajištění technického provozu celého komplexu divadla

Kód: 11/0268
Žadatel: Divadelní společnost Petra Bezruče s r.o.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Výběrové řízení na poskytnutí neinvestiční víceleté dotace v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy na období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2018 subjektu na jeho uměleckou, především divadelní činnost v objektu Divadla Petra Bezruče na ul. 28. října č. 120/1701 v Ostravě
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
12 065 000 Kč 9 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2012 5 000 000 Kč
2013 11 500 000 Kč
2014 11 500 000 Kč
2015 11 500 000 Kč
2016 12 000 000 Kč
2017 12 000 000 Kč
2018 6 250 000 Kč