Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

„ Nebojte se cukrovky – informovanost široké veřejnosti „

Kód: 10/1041
Žadatel: Centrum pro dítě s diabetem, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast podpora osob s handicapem
Název výzvy: Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2011
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
124 525 Kč 88 525 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2011 40 000 Kč