LÉTO!!!

Kód: 09/1395
Žadatel: P A M market s.r.o.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
10 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2010 5 000 000 Kč