Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Příměstský tábor Šípáček v Ostravě

Kód: 09/1044
Žadatel: ŠÍPÁČEK Ostrava
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Dotační program na podporu volného času
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
87 000 Kč 43 500 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2010 20 000 Kč