Podpora celoroční činnosti FC Vítkovice v oblasti vrcholového sportu.

Kód: 09/0864
Žadatel: FC Vítkovice, a.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vrcholového sportu
Název výzvy: Program na podporu Vrcholového sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
22 600 000 Kč 8 550 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2010 4 700 000 Kč