Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Žákovský fotbalový turanj 17.listopadu

Kód: 09/0834
Žadatel: Ostravská tělovýchovná unie
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sportovních akcí
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
26 400 Kč 13 200 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2010 10 000 Kč