Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Oblast sociální péče

Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadovaná částka Přidělená částka
2019
-
2022
Židovská obec v Ostravě ADP TIKVAH - pečovatelská služba pro seniory, se zvláštním zřetelem k potřebám přeživších holocaust Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 987 895 Kč 1 031 000 Kč 390 000 Kč
2015
-
2018
Židovská obec v Ostravě ADP TIKVAH - pečovatelská služba pro seniory, se zvláštním zřetelem k potřebám přeživších holocaust Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 970 500 Kč 503 940 Kč 300 000 Kč
2011
-
2014
Židovská obec v Ostravě ADP „TIKVAH“– pečovatelská služba pro seniory, se zvláštním zřetelem k potřebám přeživších holocaust Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 840 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč
2020 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost Nákup zařízení na podporu vysokého standardu poskytované sociální služby. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
2020 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost Denní stacionář 2020 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 258 112 Kč 250 000 Kč 160 000 Kč
2019 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost Denní stacionář Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 104 842 Kč 135 000 Kč 135 000 Kč
2022 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost Snoezelen Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč
2018 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost Denní stacionář Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 396 372 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč
2021 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost Denní stacionář 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 522 350 Kč 300 000 Kč 160 000 Kč
2022 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost Denní stacionář 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 520 700 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč
2016 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Pořízení osobního automobilu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 260 000 Kč 260 000 Kč 260 000 Kč
2017 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Revitalizace zahrady Chráněného bydlení Thomayerova Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 713 900 Kč 713 900 Kč 0 Kč
2017 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Revitalizace zahrady Chráněného bydlení Martinovská Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 389 000 Kč 389 000 Kč 0 Kč
2016 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Revitalizace zahrady Domova Třebovice Magistrát města Ostravy Poskytnuto 386 000 Kč 386 000 Kč 142 000 Kč
2016 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Oprava oplocení Domova Jandova Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 345 000 Kč 345 000 Kč 0 Kč
2016 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Rekondiční a rehabilitační pobyt VII Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 62 000 Kč 62 000 Kč 0 Kč
2020 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Rekondiční a rehabilitační pobyt - DBS Magistrát města Ostravy Poskytnuto 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč
2020 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Rekondiční a rehabilitační pobyty - DH, DJ Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2019 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Rekondiční a rehabilitační pobyt - DH, DJ Magistrát města Ostravy Poskytnuto 88 000 Kč 88 000 Kč 88 000 Kč
2019 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Rekondiční a rehabilitační pobyt - DL, DT Magistrát města Ostravy Poskytnuto 173 000 Kč 173 000 Kč 173 000 Kč
2019 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Rekondiční a rehabilitační pobyt - DBS Magistrát města Ostravy Poskytnuto 159 000 Kč 159 000 Kč 159 000 Kč
2016 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Rekondiční a rehabilitační pobyt X Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 43 000 Kč 43 000 Kč 0 Kč
2016 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Rekondiční a rehabilitační pobyt IX Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 45 000 Kč 45 000 Kč 0 Kč
2016 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Rekondiční a rehabilitační pobyt VIII Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 53 000 Kč 53 000 Kč 0 Kč
2016 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Rekondiční a rehabilitační pobyt V Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 32 000 Kč 32 000 Kč 0 Kč
2016 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Rekondiční a rehabilitační pobyt III Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 74 000 Kč 74 000 Kč 0 Kč
2016 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Rekondiční a rehabilitační pobyt XII Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 29 000 Kč 29 000 Kč 0 Kč
2016 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Rekondiční a rehabilitační pobyt II Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 93 000 Kč 93 000 Kč 0 Kč
2016 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Rekondiční a rehabilitační pobyt XI Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 62 000 Kč 62 000 Kč 0 Kč
2016 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Rekondiční a rehabilitační pobyt VI Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 202 000 Kč 202 000 Kč 0 Kč
2016 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Rekondiční a rehabilitační pobyt IV Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč
2016 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Rekondiční a rehabilitační pobyt I Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 56 000 Kč 56 000 Kč 0 Kč
2020 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Rekondiční a rehabilitační pobyt - DL, DT Magistrát města Ostravy Poskytnuto 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč
2016 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Podpora sportovních aktivit klientů Čtyřlístku 2016 Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 65 148 Kč 65 000 Kč 0 Kč
2017 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Rekondiční a rehabilitační pobyty Magistrát města Ostravy Poskytnuto 430 000 Kč 430 000 Kč 430 000 Kč
2016 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Revitalizace zahrady Domova Hladnovská Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 114 000 Kč 114 000 Kč 0 Kč
2018 Česká unie neslyšících, z.ú. CSS ČUN Ostrava SAS Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 649 640 Kč 40 000 Kč 0 Kč
2019 Česká unie neslyšících, z.ú. Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezský kraj) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 361 222 Kč 110 000 Kč 110 000 Kč
2019 Česká unie neslyšících, z.ú. CSS ČUN Ostrava SAS Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 1 764 258 Kč 237 000 Kč 0 Kč
2022 Česká unie neslyšících, z.ú. Interaktivní technika pro neslyšící Magistrát města Ostravy Poskytnuto 158 301 Kč 132 000 Kč 100 000 Kč
2022 Česká unie neslyšících, z.ú. Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezský kraj) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 267 540 Kč 255 000 Kč 220 000 Kč
2021 Česká unie neslyšících, z.ú. Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezský kraj) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 689 604 Kč 250 000 Kč 220 000 Kč
2020 Česká unie neslyšících, z.ú. Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezký kraj) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 489 700 Kč 110 000 Kč 110 000 Kč
2020 Česká unie neslyšících, z.ú. Podpora osob se sluchovým postižením Magistrát města Ostravy Poskytnuto 95 000 Kč 70 000 Kč 60 000 Kč
2020 Česká unie neslyšících, z.ú. Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezský kraj) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 102 516 Kč 350 000 Kč 110 000 Kč
2020 Česká unie neslyšících, z.ú. CSS ČUN Ostrava SAS Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 1 639 686 Kč 436 000 Kč 0 Kč
2018 Česká unie neslyšících, z.ú. Tlumočnická služba ČUN Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 4 142 187 Kč 40 000 Kč 0 Kč
2010 Česká unie neslyšících, z.ú. Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Magistrát města Ostravy Poskytnuto 944 910 Kč 21 000 Kč 21 000 Kč
2011 Česká unie neslyšících, z.ú. Sociálně aktivizační službypro sluchově postižené Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 035 607 Kč 173 550 Kč 130 000 Kč
2011 Česká unie neslyšících, z.ú. Centrum sociální rehabilitace pro sluchově postižené občany Magistrát města Ostravy Poskytnuto 624 725 Kč 365 225 Kč 360 000 Kč