Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Oblast sociální péče

Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadovaná částka Přidělená částka
2010 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. Manželská setkání a další prorodinné aktivity Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 184 272 Kč 300 000 Kč 150 000 Kč
2013 Charita Ostrava Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory Magistrát města Ostravy Poskytnuto 514 613 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč
2012 Charita Ostrava Charitní dům Salvator Krnov-domov pro osoby se specifickými potřebami Magistrát města Ostravy Poskytnuto 10 418 300 Kč 780 000 Kč 780 000 Kč
2012 Charita Ostrava Charitní dům sv. Václava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 15 568 700 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
2012 Charita Ostrava Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 893 680 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
2012 Charita Ostrava Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 820 560 Kč 780 000 Kč 700 000 Kč
2012 Charita Ostrava Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoc Magistrát města Ostravy Poskytnuto 493 614 Kč 152 000 Kč 152 000 Kč
2012 Charita Ostrava Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 983 510 Kč 700 000 Kč 400 000 Kč
2012 Charita Ostrava Charitní středisko Gabriel – komunitní centrum pro seniory Magistrát města Ostravy Poskytnuto 586 368 Kč 170 000 Kč 150 000 Kč
2012 Charita Ostrava Charitní dům sv. Alžběty – denní centrum pro seniory Magistrát města Ostravy Poskytnuto 690 690 Kč 200 000 Kč 150 000 Kč
2012 Charita Ostrava Startovací byty - sociální rehabilitace Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 591 145 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč
2011 Charita Ostrava Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 967 100 Kč 280 000 Kč 200 000 Kč
2010 Charita Ostrava Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoc Magistrát města Ostravy Poskytnuto 454 000 Kč 189 050 Kč 130 000 Kč
2010 Charita Ostrava Charitní středisko Gabriel - denní centrum pro seniory Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 074 950 Kč 306 530 Kč 100 000 Kč
2010 Charita Ostrava Charitní středisko poradenských a sociálních služeb Magistrát města Ostravy Poskytnuto 886 490 Kč 315 310 Kč 200 000 Kč
2011 Charita Ostrava Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 907 100 Kč 703 500 Kč 700 000 Kč
2023 MENS SANA, z.ú. Navýšení kapacity pobytové sociální služby Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním o 8 lůžek od 1.7. do 31.12.2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 7 812 000 Kč 262 000 Kč 262 000 Kč
2023 MENS SANA, z.ú. Podpora samostatného bydlení Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 226 000 Kč 648 000 Kč 648 000 Kč
2023 MENS SANA, z.ú. Sociální rehabilitace Magistrát města Ostravy Poskytnuto 9 436 000 Kč 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč
2023 MENS SANA, z.ú. Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním Magistrát města Ostravy Poskytnuto 6 740 000 Kč 1 920 000 Kč 825 000 Kč
2017 MENS SANA, z.ú. Zlepšení podmínek pro poskytování služeb lidem s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi Magistrát města Ostravy Poskytnuto 420 600 Kč 336 000 Kč 50 000 Kč
2013 MENS SANA, z.ú. Otevřený dům Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 850 000 Kč 1 160 000 Kč 400 000 Kč
2012 MENS SANA, z.ú. Otevřený dům Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 000 000 Kč 1 200 000 Kč 400 000 Kč
2012 MENS SANA, z.ú. Podpora samostatného bydlení pro osoby s duševním onemocněním. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 680 000 Kč 750 000 Kč 600 000 Kč
2010 MENS SANA, z.ú. Otevřený dům Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 816 000 Kč 500 000 Kč 400 000 Kč
2010 MENS SANA, z.ú. Podpora samostatného bydlení pro osoby s duševním onemocněním Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 820 000 Kč 260 000 Kč 260 000 Kč
2022 MENS SANA, z.ú. Podpora osob s duševním onemocněním - zlepšení vybavení bytů chráněného bydlení Magistrát města Ostravy Poskytnuto 462 309 Kč 380 000 Kč 90 000 Kč
2022 MENS SANA, z.ú. Podpora samostatného bydlení pro osoby s duševním onemocněním Magistrát města Ostravy Poskytnuto 6 014 000 Kč 1 700 000 Kč 648 000 Kč
2022 MENS SANA, z.ú. Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 388 000 Kč 892 000 Kč 650 000 Kč
2022 MENS SANA, z.ú. Otevřený dům Magistrát města Ostravy Poskytnuto 8 097 000 Kč 2 380 000 Kč 1 300 000 Kč
2021 MENS SANA, z.ú. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MENS SANA, z.ú. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 647 568 Kč 398 000 Kč 350 000 Kč
2021 MENS SANA, z.ú. Chráněné bydlení MENS SANA, z.ú. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 430 000 Kč 798 000 Kč 300 000 Kč
2019 MENS SANA, z.ú. Rekonstrukce nových prostor Centra trénování paměti Magistrát města Ostravy Poskytnuto 298 800 Kč 242 000 Kč 242 000 Kč
2013 MENS SANA, z.ú. Podpora samostatného bydlení pro oosoby s duševním onemocněním. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 970 000 Kč 800 000 Kč 600 000 Kč
2011 MENS SANA, z.ú. Otevřený dům Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 902 050 Kč 675 000 Kč 400 000 Kč
2011 MENS SANA, z.ú. Podpora samostatného bydlení pro osoby s duševním onemocněním. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 207 273 Kč 980 000 Kč 600 000 Kč
2022 MENS SANA, z.ú. DOFINANCOVÁNÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ PRO OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 388 000 Kč 523 000 Kč 175 000 Kč
2010 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. DOBROVOLNÍCI v CPR Magistrát města Ostravy Poskytnuto 263 000 Kč 185 000 Kč 180 000 Kč
2010 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. MEDIACE - podpora zkvalitňování rodinných vztahů Magistrát města Ostravy Poskytnuto 318 000 Kč 125 000 Kč 100 000 Kč
2010 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. RESPIT - odlehčovací služba Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 020 000 Kč 650 000 Kč 620 000 Kč
2010 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. RODINNÝ PRŮVODCE - odborné sociální poradenství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 690 000 Kč 320 000 Kč 240 000 Kč
2010 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. OASA - osobní asistence Magistrát města Ostravy Poskytnuto 6 790 000 Kč 1 800 000 Kč 1 730 000 Kč
2010 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. BRÁNA - integrační klub Magistrát města Ostravy Poskytnuto 685 000 Kč 270 000 Kč 230 000 Kč
2010 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. OASA – osobní asistence – rozšíření služby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 395 000 Kč 260 000 Kč 260 000 Kč
2011 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. MEDIACE - podpora zkvalitňování rodinných vztahů Magistrát města Ostravy Poskytnuto 427 000 Kč 150 000 Kč 100 000 Kč
2011 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. Projekt VÝZVA - služba RODINNÝ PRŮVODCE Magistrát města Ostravy Poskytnuto 650 000 Kč 250 000 Kč 200 000 Kč
2011 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. Projekt VÝZVA - služba RESPIT Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 070 000 Kč 620 000 Kč 620 000 Kč
2011
-
2014
Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. Projekt VÝZVA - služba OASA Magistrát města Ostravy Poskytnuto 7 170 000 Kč 1 980 000 Kč 1 800 000 Kč
2011 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. Projekt VÝZVA - služba BRÁNA - integrační klub Magistrát města Ostravy Poskytnuto 690 000 Kč 270 000 Kč 230 000 Kč
2011 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. DOBROVOLNÍCI v CPR Magistrát města Ostravy Poskytnuto 290 000 Kč 190 000 Kč 190 000 Kč