Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Oblast sociální péče

Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadovaná částka Přidělená částka
2022 MENS SANA, z.ú. DOFINANCOVÁNÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ PRO OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 388 000 Kč 523 000 Kč 175 000 Kč
2022 Vzájemné soužití o.p.s. Terénní programy Helpale v sociálně vyloučených lokalitách města Ostravy Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 942 000 Kč 779 000 Kč 650 000 Kč
2022 Bílý kruh bezpečí, z.s. Poradna pro oběti trestné činnosti v Ostravě Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 274 692 Kč 172 000 Kč 170 000 Kč
2022 Bílý kruh bezpečí, z.s. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 380 000 Kč 268 000 Kč 190 000 Kč
2022 Tyfloservis, o.p.s. Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných osob Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 151 592 Kč 190 000 Kč 190 000 Kč
2022 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Nové vybavení kanceláří TyfloCentra Ostrava, o.p.s. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 124 079 Kč 104 000 Kč 50 000 Kč
2022 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Sociální rehabilitace 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 828 811 Kč 450 000 Kč 320 000 Kč
2022 Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 664 048 Kč 607 000 Kč 500 000 Kč
2022 KAFIRA o.p.s. Schodolez - zpřístupnění služby sociální rehabilitace osobám se zrakovým v kombinaci s tělesným postižením Magistrát města Ostravy Poskytnuto 375 000 Kč 75 000 Kč 75 000 Kč
2022 KAFIRA o.p.s. Sociální rehabilitace Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 362 000 Kč 600 000 Kč 535 000 Kč
2022 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace nedoslýchavých Ostrava-Poruba Aktivní stáří Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 40 000 Kč 35 000 Kč 0 Kč
2022 Česká unie neslyšících, z.ú. Interaktivní technika pro neslyšící Magistrát města Ostravy Poskytnuto 158 301 Kč 132 000 Kč 100 000 Kč
2022 Česká unie neslyšících, z.ú. Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezský kraj) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 267 540 Kč 255 000 Kč 220 000 Kč
2022 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z. s. Pavučinky Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 86 000 Kč 86 000 Kč 0 Kč
2022 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z. s. Služba následné péče "Pavučina" 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 747 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
2022 Asociace TRIGON, o.p.s. Sociálně terapeutické dílny Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 433 200 Kč 608 000 Kč 500 000 Kč
2022 Asociace TRIGON, o.p.s. Sociální rehabilitace Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 456 800 Kč 864 000 Kč 680 000 Kč
2022 Asociace TRIGON, o.p.s. Centrum duševního zdraví Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 725 804 Kč 1 312 000 Kč 1 312 000 Kč
2022 Slezská diakonie Odkup automobilu Renault Master Kombi Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 450 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč
2022 Slezská diakonie EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 250 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2022 Slezská diakonie Útulný domov Magistrát města Ostravy Poskytnuto 310 000 Kč 240 000 Kč 170 000 Kč
2022 Slezská diakonie SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 22 023 000 Kč 500 000 Kč 200 000 Kč
2022 Slezská diakonie RÚT Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 305 000 Kč 446 000 Kč 446 000 Kč
2022 Slezská diakonie DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 168 000 Kč 660 000 Kč 660 000 Kč
2022 Slezská diakonie DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář Magistrát města Ostravy Poskytnuto 10 525 000 Kč 2 040 000 Kč 1 500 000 Kč
2022 Slezská diakonie OBČANSKÁ PORADNA Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 302 000 Kč 350 000 Kč 270 000 Kč
2022 Slezská diakonie NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 629 000 Kč 185 000 Kč 185 000 Kč
2022 Slezská diakonie Poradna rané péče SALOME Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 690 000 Kč 300 000 Kč 230 000 Kč
2022 Slezská diakonie ELIM Ostrava, pečovatelské služby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 905 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
2022 Slezská diakonie SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 104 000 Kč 400 000 Kč 270 000 Kč
2022 Slezská diakonie SILOE Ostrava bez bariér a v novém kabátě Magistrát města Ostravy Poskytnuto 491 640 Kč 490 000 Kč 270 000 Kč
2022 Slezská diakonie Duhový dům Ostrava, denní stacionář Magistrát města Ostravy Poskytnuto 10 425 000 Kč 540 000 Kč 150 000 Kč
2022 Slezská diakonie Duhový dům Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením Magistrát města Ostravy Poskytnuto 20 734 000 Kč 970 000 Kč 250 000 Kč
2022 Slezská diakonie Duhový dům Ostrava,odlehčovací služby Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 5 209 000 Kč 575 000 Kč 0 Kč
2022 Podané ruce - osobní asistence Poskytování služby osobní asistence Magistrát města Ostravy Poskytnuto 21 874 600 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
2022 Podané ruce - osobní asistence Kvalitnějším vybavením k lepší dostupnosti osobní asistence Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 70 794 Kč 70 000 Kč 0 Kč
2022 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Odlehčovací služba Ondrášek Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 434 063 Kč 403 000 Kč 403 000 Kč
2022 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Mobilní hospicová péče pro děti a dospělé Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 334 264 Kč 400 000 Kč 293 000 Kč
2022 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Rekonstrukce Azylového domu Debora pro ženy a matky s dětmi Magistrát města Ostravy Poskytnuto 977 000 Kč 400 000 Kč 392 000 Kč
2022 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Domovinka pro seniory - denní stacionář Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 865 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč
2022 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 241 000 Kč 800 000 Kč 700 000 Kč
2022 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Domovinka pro seniory - odlehčovací služba Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 588 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
2022 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč Magistrát města Ostravy Poskytnuto 12 495 000 Kč 8 400 000 Kč 6 000 000 Kč
2022 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Pečovatelská služba v rodinách Magistrát města Ostravy Poskytnuto 13 140 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč
2022 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Domov pro seniory Orlová Magistrát města Ostravy Poskytnuto 27 331 000 Kč 425 000 Kč 370 000 Kč
2022 ADRA, o.p.s. Dobrovolnictví u seniorů Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 487 747 Kč 330 000 Kč 330 000 Kč
2022 ADRA, o.p.s. Dobrovolnictví u dětí a osob se zdravotním postižením Magistrát města Ostravy Poskytnuto 862 964 Kč 320 000 Kč 320 000 Kč
2022 MENS SANA, z.ú. Podpora osob s duševním onemocněním - zlepšení vybavení bytů chráněného bydlení Magistrát města Ostravy Poskytnuto 462 309 Kč 380 000 Kč 90 000 Kč
2022 MENS SANA, z.ú. Podpora samostatného bydlení pro osoby s duševním onemocněním Magistrát města Ostravy Poskytnuto 6 014 000 Kč 1 700 000 Kč 648 000 Kč
2022 MENS SANA, z.ú. Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 388 000 Kč 892 000 Kč 650 000 Kč