Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Oblast sociální péče

Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadovaná částka Přidělená částka
2011 Slezská diakonie „Všude dobře, doma nejlépe“ - raná péče SALOME podporuje rodiny s dětmi se zdravotním postižením a obtížemi ve vývoji Magistrát města Ostravy Poskytnuto 578 500 Kč 112 500 Kč 100 000 Kč
2011 Vzájemné soužití o.p.s. „Koukej,společně to zvládneme“ Magistrát města Ostravy Poskytnuto 8 030 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč
2015 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Škola rodičovských a rodinných kompetencí Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 274 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč
2023 Charita Ostrava Šatník Charity Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 622 000 Kč 225 000 Kč 133 000 Kč
2019 Charita Ostrava Šatník Charity Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 259 100 Kč 90 000 Kč 50 000 Kč
2022 Charita Ostrava Šatník Charity Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 322 400 Kč 75 000 Kč 70 000 Kč
2021 Charita Ostrava Šatník Charity Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 292 700 Kč 75 000 Kč 49 000 Kč
2020 Charita Ostrava Šatník Charity Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 303 700 Kč 90 000 Kč 50 000 Kč
2018 Charita Ostrava Šatník Charity Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 248 500 Kč 90 000 Kč 30 000 Kč
2011 Diecézní charita ostravsko-opavská Šance pro Kunčičky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 999 410 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč
2021 Diecézní charita ostravsko-opavská Šance domova - sociální rehabilitace Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 370 000 Kč 815 000 Kč 630 000 Kč
2013 Diecézní charita ostravsko-opavská Šance domova Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 1 830 444 Kč 250 000 Kč 0 Kč
2017 Diecézní charita ostravsko-opavská Šance domova Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 863 000 Kč 367 000 Kč 350 000 Kč
2016 Diecézní charita ostravsko-opavská Šance domova Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 775 000 Kč 400 000 Kč 350 000 Kč
2015 Diecézní charita ostravsko-opavská Šance domova Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 600 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč
2014 Diecézní charita ostravsko-opavská Šance domova Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 878 804 Kč 250 000 Kč 200 000 Kč
2015 Diecézní charita ostravsko-opavská Šance domova Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 600 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2015 CENTROM z. s. Řešení situace rodin a jednotlivců žijících na ubytovnách Magistrát města Ostravy Poskytnuto 235 105 Kč 188 200 Kč 180 000 Kč
2019 FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek Čas věnovaný sportování bere prostor drogám. Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 240 000 Kč 240 000 Kč 0 Kč
2022 Slezská diakonie Útulný domov Magistrát města Ostravy Poskytnuto 310 000 Kč 240 000 Kč 170 000 Kč
2016 Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s. Úprava vnějších prostor SPR Ostrava - zahrada Magistrát města Ostravy Poskytnuto 557 958 Kč 513 958 Kč 513 000 Kč
2016 Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Úprava místnosti posledního rozloučení Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 244 997 Kč 244 997 Kč 0 Kč
2017 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Úprava a rozšíření pracovny PSS Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč
2013 Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek tlumočnické služby pro sluchově postižené Magistrát města Ostravy Poskytnuto 235 748 Kč 67 358 Kč 60 000 Kč
2018 Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek tlumočnické služby pro sluchově postižené Magistrát města Ostravy Poskytnuto 279 000 Kč 77 000 Kč 57 000 Kč
2017 Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek tlumočnické služby pro sluchově postižené Magistrát města Ostravy Poskytnuto 245 000 Kč 65 000 Kč 57 000 Kč
2015 Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek tlumočnické služby pro sluchově postižené Magistrát města Ostravy Poskytnuto 250 000 Kč 66 000 Kč 60 000 Kč
2014 Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek tlumočnické služby pro sluchově postižené Magistrát města Ostravy Poskytnuto 236 000 Kč 68 000 Kč 60 000 Kč
2016 Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek tlumočnické služby pro sluchově postižené Magistrát města Ostravy Poskytnuto 250 000 Kč 66 000 Kč 60 000 Kč
2018 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava sociálně aktivizační služby na 2018 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 204 656 Kč 632 000 Kč 200 000 Kč
2017 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava sociálně aktivizační služby na 2017 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 881 860 Kč 569 000 Kč 200 000 Kč
2016 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava sociálně aktivizační služby na 2016 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 881 867 Kč 569 300 Kč 200 000 Kč
2015 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava sociálně aktivizační služby na 2015 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 852 364 Kč 659 308 Kč 250 000 Kč
2014 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava sociálně aktivizační služby na 2014 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 702 000 Kč 393 000 Kč 250 000 Kč
2013 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava sociálně aktivizační služby na 2013 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 634 640 Kč 328 000 Kč 280 000 Kč
2012 ONKO-AMAZONKY, spolek program podpory kvality života onkologických pacientů a prevence rakoviny prsu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 165 500 Kč 65 000 Kč 65 000 Kč
2016 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. dělám DOBROvolně" v BRÁNĚ 2016 Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 190 000 Kč 40 000 Kč 14 000 Kč
2017 Bílý nosorožec, o.p.s. Zřízení terapeutické snoezelen mísnosti pro služby soc. prevence organizace Bílý nosorožec, o.p.s. Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 85 000 Kč 62 000 Kč 0 Kč
2016 Charita Ostrava Zřízení bezbariérového vstupu pro CHD sv. Alžběty Magistrát města Ostravy Poskytnuto 696 263 Kč 696 263 Kč 400 000 Kč
2016 MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost Zvýšení počtu dobrovolníků v ostravských charitativních obchodech MOMENT v důsledku cílené propagace a obsazení pozice koordinátora dobrovolníků Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 335 520 Kč 268 416 Kč 0 Kč
2022 JINAK, z.ú. Zvýšení kvality a efektivity práce v STD JINAK Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 61 000 Kč 61 000 Kč 61 000 Kč
2017 Domov Korýtko, příspěvková organizace Zvýšení komfortu klientů - Domov Korýtko Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 276 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč
2019 BESKYD DZR, o.p.s. Zvýšení komfortu bydlení Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 255 086 Kč 255 000 Kč 0 Kč
2011 Diecézní charita ostravsko-opavská Zvýšení informovanosti seniorů o poskytovatelích sociálních služeb, možnostech volnočasových aktivit a poskytování odborného poradenství Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 2 136 905 Kč 300 000 Kč 0 Kč
2010 Diecézní charita ostravsko-opavská Zvýšení informovanosti seniorů o poskytovatelích sociálních služeb, možnostech volnočasových aktivit a poskytování odborného poradenství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 839 050 Kč 800 000 Kč 100 000 Kč
2022 Armáda spásy v České republice, z. s. Zvýšení hygienického standardu na Noclehárně pro muže v Ostravě Magistrát města Ostravy Poskytnuto 109 000 Kč 109 000 Kč 58 000 Kč
2023 Armáda spásy v České republice, z. s. Zvýšení bezpečnostního standardu a úrovně kvality v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi Adelante Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 505 000 Kč 500 000 Kč 378 000 Kč
2022 Armáda spásy v České republice, z. s. Zvýšení bezpečnosti a hygienického standardu v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 123 000 Kč 123 000 Kč 0 Kč
2020 Charita sv. Alexandra Zvyšování úrovně kvality sociálních služeb a účelných aktivit pro osoby se zdravotním postižením Magistrát města Ostravy Poskytnuto 525 000 Kč 225 000 Kč 150 000 Kč
2023 Slezská diakonie Zvedáky pro klienty Duhového domu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 402 976 Kč 300 000 Kč 0 Kč