Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Oblast sociální péče

Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadovaná částka Přidělená částka
2022 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč Magistrát města Ostravy Poskytnuto 12 495 000 Kč 8 400 000 Kč 6 000 000 Kč
2020 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč Magistrát města Ostravy Poskytnuto 7 756 000 Kč 4 931 000 Kč 4 931 000 Kč
2019
-
2022
Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Kunčičky (2019 - 2022) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 38 883 442 Kč 6 875 000 Kč 4 200 000 Kč
2020
-
2022
Slezská diakonie DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením Magistrát města Ostravy Poskytnuto 18 698 000 Kč 4 635 000 Kč 3 200 000 Kč
2015
-
2018
Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Pečovatelská služba v rodinách Magistrát města Ostravy Poskytnuto 6 890 000 Kč 3 400 000 Kč 3 000 000 Kč
2019
-
2022
Charita Ostrava Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří Magistrát města Ostravy Poskytnuto 24 314 200 Kč 3 200 000 Kč 3 000 000 Kč
2011
-
2014
Armáda spásy v České republice, z. s. Domov Přístav Magistrát města Ostravy Poskytnuto 12 357 740 Kč 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč
2015
-
2018
Armáda spásy v České republice, z. s. Domov Přístav Magistrát města Ostravy Poskytnuto 13 646 880 Kč 3 400 000 Kč 3 000 000 Kč
2019 Slezská diakonie DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením Magistrát města Ostravy Poskytnuto 17 361 500 Kč 4 700 000 Kč 3 000 000 Kč
2011
-
2014
Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Pečovatelská služba v rodinách Magistrát města Ostravy Poskytnuto 6 587 000 Kč 3 400 000 Kč 3 000 000 Kč
2020
-
2022
Ledax Ostrava o.p.s. Centrum sociálních služeb Domus 2020-2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 29 300 000 Kč 3 300 000 Kč 2 900 000 Kč
2019
-
2022
Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Pečovatelská služba v rodinách Magistrát města Ostravy Poskytnuto 9 971 000 Kč 3 000 000 Kč 2 850 000 Kč
2010 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Pečovatelská služba v rodinách Magistrát města Ostravy Poskytnuto 6 390 000 Kč 3 200 000 Kč 2 800 000 Kč
2019
-
2022
Charita Ostrava Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů Magistrát města Ostravy Poskytnuto 19 051 000 Kč 3 300 000 Kč 2 800 000 Kč
2015
-
2018
Charita Ostrava Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů Magistrát města Ostravy Poskytnuto 13 477 000 Kč 3 200 000 Kč 2 800 000 Kč
2016 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Domov Přístav II Magistrát města Ostravy Poskytnuto 10 390 000 Kč 2 900 000 Kč 2 800 000 Kč
2019
-
2022
Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Zukalova (2019-2022) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 15 557 516 Kč 3 933 000 Kč 2 800 000 Kč
2018 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Domov Přístav - Zukalova 2018 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 13 490 000 Kč 3 300 000 Kč 2 800 000 Kč
2017 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Domov Přístav - Zukalova Magistrát města Ostravy Poskytnuto 10 550 000 Kč 2 800 000 Kč 2 800 000 Kč
2011
-
2014
Charita Ostrava Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů Magistrát města Ostravy Poskytnuto 11 964 800 Kč 2 831 000 Kč 2 800 000 Kč
2019 Ledax Ostrava o.p.s. Centrum sociálních služeb Domus 2019 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 29 050 000 Kč 3 500 000 Kč 2 750 000 Kč
2018 Slezská diakonie DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením Magistrát města Ostravy Poskytnuto 15 640 915 Kč 4 000 000 Kč 2 700 000 Kč
2015
-
2018
Charita Ostrava Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří Magistrát města Ostravy Poskytnuto 18 474 000 Kč 3 500 000 Kč 2 700 000 Kč
2011
-
2014
Charita Ostrava Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří Magistrát města Ostravy Poskytnuto 15 568 700 Kč 2 782 000 Kč 2 700 000 Kč
2011
-
2014
Charita Ostrava Charitní dům Salvator Krnov-domov pro osoby se specifickými potřebami Magistrát města Ostravy Poskytnuto 10 418 300 Kč 2 625 000 Kč 2 600 000 Kč
2019
-
2022
Charita Ostrava Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými potřebami Magistrát města Ostravy Poskytnuto 14 719 600 Kč 3 000 000 Kč 2 600 000 Kč
2015
-
2018
Charita Ostrava Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými potřebami Magistrát města Ostravy Poskytnuto 11 425 000 Kč 3 000 000 Kč 2 600 000 Kč
2019
-
2022
Podané ruce - osobní asistence Poskytování služby osobní asistence Magistrát města Ostravy Poskytnuto 15 656 274 Kč 4 200 000 Kč 2 530 000 Kč
2017 Slezská diakonie DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením Magistrát města Ostravy Poskytnuto 12 570 800 Kč 3 253 000 Kč 2 500 000 Kč
2015
-
2018
Agentura SLUNCE, o.p.s. Domov pro seniory Zlaté Slunce Magistrát města Ostravy Poskytnuto 22 570 000 Kč 3 900 000 Kč 2 500 000 Kč
2011
-
2014
Agentura SLUNCE, o.p.s. Domov pro seniory Zlaté Slunce Magistrát města Ostravy Poskytnuto 20 250 000 Kč 3 000 000 Kč 2 500 000 Kč
2016 Slezská diakonie DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením Magistrát města Ostravy Poskytnuto 11 455 458 Kč 2 692 500 Kč 2 500 000 Kč
2019
-
2022
Slezská diakonie SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 14 697 000 Kč 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč
2022 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Adelante, Azylový dům Ostrava (2022) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 15 497 823 Kč 2 963 000 Kč 2 300 000 Kč
2011
-
2014
Podané ruce - osobní asistence Poskytování služeb osobní asistence Magistrát města Ostravy Poskytnuto 7 545 804 Kč 2 400 000 Kč 2 200 000 Kč
2017 Slunce v dlani, o.p.s. Osobní asistence Magistrát města Ostravy Poskytnuto 7 550 000 Kč 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč
2016 Slunce v dlani, o.p.s. Osobní asistence Magistrát města Ostravy Poskytnuto 8 496 000 Kč 2 500 000 Kč 2 200 000 Kč
2015
-
2018
Agentura SLUNCE, o.p.s. Osobní asistence Magistrát města Ostravy Poskytnuto 8 098 200 Kč 2 500 000 Kč 2 200 000 Kč
2015
-
2018
Podané ruce - osobní asistence Poskytování služeb osobní asistence Magistrát města Ostravy Poskytnuto 7 658 444 Kč 2 400 000 Kč 2 200 000 Kč
2019 Slunce v dlani, o.p.s. Osobní asistence Magistrát města Ostravy Poskytnuto 9 250 000 Kč 2 800 000 Kč 2 100 000 Kč
2018 Slunce v dlani, o.p.s. Osobní asistence Magistrát města Ostravy Poskytnuto 7 513 000 Kč 2 500 000 Kč 2 100 000 Kč
2022 Slunce v dlani, o.p.s. Osobní asistence Magistrát města Ostravy Poskytnuto 11 630 000 Kč 3 000 000 Kč 2 100 000 Kč
2021 Slunce v dlani, o.p.s. Osobní asistence Magistrát města Ostravy Poskytnuto 10 160 000 Kč 2 870 000 Kč 2 100 000 Kč
2020 Slunce v dlani, o.p.s. Osobní asistence Magistrát města Ostravy Poskytnuto 9 920 000 Kč 2 800 000 Kč 2 100 000 Kč
2019
-
2022
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Středisko VÝZVA - osobní asistence OASA 2019 - 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 14 700 000 Kč 2 800 000 Kč 2 040 000 Kč
2019 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Kunčičky (2019-2022) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 40 689 099 Kč 2 675 000 Kč 2 000 000 Kč
2019
-
2022
Charita Ostrava Charitní pečovatelská služba - středisko Tereza Magistrát města Ostravy Poskytnuto 9 913 300 Kč 2 370 000 Kč 2 000 000 Kč
2011
-
2014
Agentura SLUNCE, o.p.s. Osobní asistence Magistrát města Ostravy Poskytnuto 7 520 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč
2021 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Kunčičky (2019-2022) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 43 421 278 Kč 2 200 000 Kč 2 000 000 Kč
2020 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Kunčičky (2019-2022) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 40 186 167 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč