Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Oblast sociální péče

Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadovaná částka Přidělená částka
2022 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Nové vybavení kanceláří TyfloCentra Ostrava, o.p.s. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 124 079 Kč 104 000 Kč 50 000 Kč
2022 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace nedoslýchavých Ostrava-Poruba Aktivní stáří Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 40 000 Kč 35 000 Kč 0 Kč
2022 Spirála Ostrava, z.ú. Auto pro terénní sociální rehabilitaci Magistrát města Ostravy Poskytnuto 383 900 Kč 200 000 Kč 90 000 Kč
2022 Podané ruce - osobní asistence Kvalitnějším vybavením k lepší dostupnosti osobní asistence Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 70 794 Kč 70 000 Kč 0 Kč
2022 Slezská diakonie EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 250 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2022 Rekordy handicapovaných hrdinů, z.s. Rekordy handicapovaných hrdinů Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 55 000 Kč 55 000 Kč 0 Kč
2022 KAFIRA o.p.s. Schodolez - zpřístupnění služby sociální rehabilitace osobám se zrakovým v kombinaci s tělesným postižením Magistrát města Ostravy Poskytnuto 375 000 Kč 75 000 Kč 75 000 Kč
2022 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z. s. Pavučinky Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 86 000 Kč 86 000 Kč 0 Kč
2022 LADASENIOR s.r.o. Domov pro seniory LADA Magistrát města Ostravy Poskytnuto 426 000 Kč 426 000 Kč 174 000 Kč
2022 Ostravská organizace vozíčkářů, spolek Materiální zabezpečení Ostravské organizace vozíčkářů, spolek Magistrát města Ostravy Poskytnuto 51 000 Kč 51 000 Kč 51 000 Kč
2022 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Zlepšování životních podmínek klientek azylového domu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 134 000 Kč 134 000 Kč 58 000 Kč
2022 Slezská diakonie SILOE Ostrava bez bariér a v novém kabátě Magistrát města Ostravy Poskytnuto 491 640 Kč 490 000 Kč 270 000 Kč
2022 Armáda spásy v České republice, z. s. Bydlím, tedy jsem Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 274 000 Kč 274 000 Kč 0 Kč
2022 Ledax Ostrava o.p.s. Zlepšení vybavenosti zařízení v Domově pro seniory CSS Domus Magistrát města Ostravy Poskytnuto 134 000 Kč 134 000 Kč 92 000 Kč
2022 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost Snoezelen Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč
2022 Nová šance, z.s. Revitalizace pozemku v okolí Azylového domu Nová šance Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 145 000 Kč 135 000 Kč 0 Kč
2022 Slezská diakonie Útulný domov Magistrát města Ostravy Poskytnuto 310 000 Kč 240 000 Kč 170 000 Kč
2022 Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. Cesta k úsporám. Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 96 792 Kč 96 000 Kč 0 Kč
2022 Renarkon,o.p.s. Terapeutická komunita Renarkon-vybavení nábytkem a spacími pytli Magistrát města Ostravy Poskytnuto 124 312 Kč 124 000 Kč 104 000 Kč
2022 Renarkon,o.p.s. Doléčovací centrum - sedačka a postele do bydlení pro klienty, kancelářská křesla pro pracovníky a kola pro socioterapeutické aktivity Magistrát města Ostravy Poskytnuto 147 745 Kč 147 000 Kč 147 000 Kč
2022 Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s. Modernizace stávajícícho zařízení pro klienty DS Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 495 000 Kč 495 000 Kč 0 Kč
2022 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. AUTO pro BRÁNU Magistrát města Ostravy Poskytnuto 625 000 Kč 125 000 Kč 125 000 Kč
2022 MIKASA z.s. Domov MIKASA - domov pro osoby s autismem a chováním náročným na péči Magistrát města Ostravy Poskytnuto 41 898 222 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2022 AlFi, z.s. Raná intervence pro rodiny s dětmi s PAS Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 935 420 Kč 480 000 Kč 350 000 Kč
2022 AlFi, z.s. AlFi-odlehčovací služba pro rodiny s dětmi s PAS Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 760 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
2022 AlFi, z.s. AlFi-Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS_2022 Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 1 935 420 Kč 480 000 Kč 0 Kč
2022 AlFi, z.s. AlFi-odlehčovací služba_2022 Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 1 760 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč
2022 S.T.O.P., z.s. Podpora vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 330 940 Kč 766 000 Kč 250 000 Kč
2022 S.T.O.P., z.s. KMOTR pomáhá 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 325 292 Kč 197 000 Kč 180 000 Kč
2022 S.T.O.P., z.s. Dobrovolnické centrum S.T.O.P. 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 236 531 Kč 133 000 Kč 68 000 Kč
2022 S.T.O.P., z.s. Dobrovolnické doučování dětí v rodinách 2022 Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 890 940 Kč 459 000 Kč 0 Kč
2022 Česká unie neslyšících, z.ú. Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezský kraj) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 267 540 Kč 255 000 Kč 220 000 Kč
2022 RUBIKON Centrum, z.ú. Sociální rehabilitace Hnízdo Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 096 906 Kč 219 000 Kč 219 000 Kč
2022 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. Centrum denních služeb "žijeme" Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 549 628 Kč 753 000 Kč 475 000 Kč
2022 ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Terénní program - ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 853 000 Kč 193 000 Kč 170 000 Kč
2022 MENS SANA, z.ú. Podpora samostatného bydlení pro osoby s duševním onemocněním Magistrát města Ostravy Poskytnuto 6 014 000 Kč 1 700 000 Kč 648 000 Kč
2022 Spirála Ostrava, z.ú. Sociální rehabilitace ve Spirále Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 511 000 Kč 1 127 000 Kč 1 000 000 Kč
2022 MENS SANA, z.ú. Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 388 000 Kč 892 000 Kč 650 000 Kč
2022 Spirála Ostrava, z.ú. Sociálně terapeutické dílny ve Spirále Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 606 000 Kč 651 000 Kč 525 000 Kč
2022 Spolu pro rodinu, z.s. Zdravotně-sociální pomoc Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 879 500 Kč 404 000 Kč 200 000 Kč
2022 KAFIRA o.p.s. Sociální rehabilitace Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 362 000 Kč 600 000 Kč 535 000 Kč
2022 Spolu pro rodinu, z.s. Poradenské a mediační centrum Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 855 500 Kč 1 107 000 Kč 711 000 Kč
2022 Slunce v dlani, o.p.s. Osobní asistence Magistrát města Ostravy Poskytnuto 11 630 000 Kč 3 000 000 Kč 2 100 000 Kč
2022 MENS SANA, z.ú. Otevřený dům Magistrát města Ostravy Poskytnuto 8 097 000 Kč 2 380 000 Kč 1 300 000 Kč
2022 Spolu pro rodinu, z.s. Podpora rodin v agendě SPOD - 3v1 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 799 000 Kč 272 000 Kč 235 000 Kč
2022 Spolu pro rodinu, z.s. Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 471 500 Kč 955 000 Kč 600 000 Kč
2022 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Sociální rehabilitace 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 828 811 Kč 450 000 Kč 320 000 Kč
2022 Tyfloservis, o.p.s. Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných osob Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 151 592 Kč 190 000 Kč 190 000 Kč
2022 Slezská diakonie RÚT Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 305 000 Kč 446 000 Kč 446 000 Kč
2022 Diecézní charita ostravsko-opavská Sociální rehabilitace Šance domova Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 160 000 Kč 965 000 Kč 630 000 Kč