Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Oblast sociální péče

Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadovaná částka Přidělená částka
2023 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Zkvalitnění pobytových zařízení pro muže a mladé dospělé Magistrát města Ostravy Poskytnuto 291 000 Kč 291 000 Kč 243 000 Kč
2023 LADASENIOR s.r.o. Domov pro seniory LADA Magistrát města Ostravy Poskytnuto 444 000 Kč 444 000 Kč 380 000 Kč
2023 KAFIRA o.p.s. Automobil pro terénní práci s klienty se zrakovým postižením - Ostrava a okolí Magistrát města Ostravy Poskytnuto 420 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč
2023 ABC o.p.s. Modernizace kuchyně v Centru ABC Magistrát města Ostravy Poskytnuto 115 000 Kč 104 000 Kč 66 000 Kč
2023 Charita Ostrava Výměna střešní krytiny v Charitním domě Salvator Krnov Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 990 608 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2023 Charita Ostrava Sociálně terapeutická místnost v Charitním domě sv. Františka Magistrát města Ostravy Poskytnuto 498 387 Kč 498 000 Kč 400 000 Kč
2023 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. AUTO pro OASU Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 501 102 Kč 200 000 Kč 0 Kč
2023 Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. Automobil pro Tlumočnickou službu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 600 000 Kč 250 000 Kč 200 000 Kč
2023 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z. s. Modernizace zázemí služby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 305 211 Kč 300 000 Kč 207 000 Kč
2023 Krizové centrum Ostrava, z.s. Pořízení automobilu pro terénní formu služby krizová pomoc Magistrát města Ostravy Poskytnuto 572 000 Kč 250 000 Kč 150 000 Kč
2023 Ledax Ostrava o.p.s. ZVÝŠENÍ KVALITY PÉČE O IMOBILNÍ KLIENTY CSS DOMUS - PREVENCE VZNIKU A LÉČBA DEKUBITŮ Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 121 000 Kč 121 000 Kč 0 Kč
2023 VČELKA sociální služby o.p.s. Pečovatelská služba Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 571 204 Kč 600 000 Kč 200 000 Kč
2023 Česká unie neslyšících, z.ú. Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezský kraj) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 995 150 Kč 350 000 Kč 317 000 Kč
2023 S.T.O.P., z.s. Podpora vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 758 636 Kč 864 000 Kč 450 000 Kč
2023 S.T.O.P., z.s. KMOTR pomáhá 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 317 091 Kč 195 000 Kč 190 000 Kč
2023 S.T.O.P., z.s. Dobrovolnické doučování dětí v rodinách 2023 Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 703 404 Kč 272 000 Kč 0 Kč
2023 S.T.O.P., z.s. Dobrovolnické centrum S.T.O.P. 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 165 199 Kč 116 000 Kč 71 000 Kč
2023 Slunce v dlani, o.p.s. Osobní asistence Magistrát města Ostravy Poskytnuto 11 730 000 Kč 2 500 000 Kč 2 100 000 Kč
2023 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. Centrum denních služeb "žijeme" Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 848 656 Kč 853 000 Kč 508 000 Kč
2023 HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú. Terapeuticko - edukativní podpora ohrožených dětí a rodin v Ostravě Magistrát města Ostravy Poskytnuto 501 020 Kč 162 000 Kč 105 000 Kč
2023 MENS SANA, z.ú. Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním Magistrát města Ostravy Poskytnuto 6 740 000 Kč 1 920 000 Kč 825 000 Kč
2023 HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú. HOST - podpora sociálně ohrožených rodin v Ostravě Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 919 544 Kč 302 000 Kč 190 000 Kč
2023 MENS SANA, z.ú. Podpora samostatného bydlení Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 226 000 Kč 648 000 Kč 648 000 Kč
2023 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Mobilní hospicová péče pro děti a dospělé Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 358 160 Kč 419 000 Kč 314 000 Kč
2023 MENS SANA, z.ú. Sociální rehabilitace Magistrát města Ostravy Poskytnuto 9 436 000 Kč 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč
2023
-
2026
Krizové centrum Ostrava, z.s. Krizová pomoc pro MSK Magistrát města Ostravy Poskytnuto 16 517 302 Kč 3 300 000 Kč 2 300 000 Kč
2023 ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Terénní program - ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 967 792 Kč 238 000 Kč 210 000 Kč
2023 Slezská diakonie Poradna rané péče SALOME Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 414 000 Kč 395 000 Kč 395 000 Kč
2023 MIKASA z.s. Průvodcovství rodin s dětmi s autismem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 994 619 Kč 370 000 Kč 308 000 Kč
2023 MIKASA z.s. Sociální rehabilitace MIKASA Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 407 012 Kč 370 000 Kč 270 000 Kč
2023 MIKASA z.s. MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením Magistrát města Ostravy Poskytnuto 6 888 000 Kč 970 000 Kč 919 000 Kč
2023 ALZHEIMER HOME z.ú. ALZHEIMER HOME Frýdek-Místek 2023 Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 47 382 899 Kč 370 000 Kč 0 Kč
2023 ALZHEIMER HOME z.ú. ALZHEIMER HOME Ostrava 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 41 794 924 Kč 1 250 000 Kč 1 250 000 Kč
2023 Spolu pro rodinu, z.s. Podpora rodin v agendě SPOD - 3v1 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 866 000 Kč 285 000 Kč 247 000 Kč
2023 Spolu pro rodinu, z.s. Zdravotně-sociální pomoc Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 051 000 Kč 422 000 Kč 210 000 Kč
2023 Spolu pro rodinu, z.s. Poradenské a mediační centrum Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 257 000 Kč 1 205 000 Kč 760 000 Kč
2023 Spolu pro rodinu, z.s. Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 966 000 Kč 1 052 000 Kč 630 000 Kč
2023 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Adelante, Terénní programy Ostrava (2023) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 856 652 Kč 705 000 Kč 518 000 Kč
2023 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Adelante, Nízkoprahové denní centrum Ostrava (2023) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 243 874 Kč 926 000 Kč 658 000 Kč
2023
-
2026
Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Adelante, Noclehárna Ostrava (2023-2026) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 6 519 559 Kč 1 216 000 Kč 748 000 Kč
2023 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost Denní stacionář 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 686 000 Kč 230 000 Kč 220 000 Kč
2023 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Adelante, Azylový dům Ostrava (2023) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 17 839 945 Kč 3 915 000 Kč 2 300 000 Kč
2023
-
2026
Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Adelante, Noclehárna pro ženy Ostrava (2023-2026) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 669 164 Kč 573 000 Kč 385 000 Kč
2023 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Adelante, Dům pro ženy a matky s dětmi Ostrava, azylový dům (2023) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 14 804 578 Kč 3 729 000 Kč 1 600 000 Kč
2023
-
2026
Charita sv. Alexandra Chráněné bydlení Charity sv. Alexandra Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 335 000 Kč 1 552 000 Kč 850 000 Kč
2023
-
2026
Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Zukalova (2023-2026) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 22 450 116 Kč 3 600 000 Kč 2 800 000 Kč
2023 PRAPOS, z.s. Poskytování služby STD 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 735 000 Kč 580 000 Kč 580 000 Kč
2023
-
2026
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. Osobní asistence Ostravsko a Frýdecko-Místecko Magistrát města Ostravy Poskytnuto 13 400 000 Kč 2 300 000 Kč 1 900 000 Kč
2023 Charita sv. Alexandra Poradna sv. Alexandra Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 755 000 Kč 594 000 Kč 100 000 Kč
2023 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. Blíže lidem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 80 000 Kč 41 000 Kč 41 000 Kč