Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Oblast sociální péče

Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadovaná částka Přidělená částka
2023 Diecézní charita ostravsko-opavská Nízkoprahové kluby Horizont a Vesnička Magistrát města Ostravy Poskytnuto 8 072 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2023 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Pečovatelská služba v rodinách Magistrát města Ostravy Poskytnuto 14 755 000 Kč 500 000 Kč 100 000 Kč
2023 Charita Ostrava Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi Magistrát města Ostravy Poskytnuto 7 844 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2023 JINAK, z.ú. Podpora samostatného bydlení JINAK Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 274 000 Kč 213 000 Kč 150 000 Kč
2023 JINAK, z.ú. Sociálně terapeutická dílna JINAK Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 515 000 Kč 94 000 Kč 94 000 Kč
2023 Slezská diakonie Duhový dům Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením Magistrát města Ostravy Poskytnuto 22 550 000 Kč 700 000 Kč 106 000 Kč
2023 Slezská diakonie SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 22 849 000 Kč 400 000 Kč 100 000 Kč
2023 Slezská diakonie ELIM Ostrava, pečovatelské služby Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 6 160 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč
2023 MENS SANA, z.ú. Navýšení kapacity pobytové sociální služby Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním o 8 lůžek od 1.7. do 31.12.2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 7 812 000 Kč 262 000 Kč 262 000 Kč
2023 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 085 000 Kč 250 000 Kč 200 000 Kč
2023 Na Výminku s.r.o. Na Výminku Magistrát města Ostravy Poskytnuto 18 784 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
2023 Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 974 000 Kč 130 000 Kč 130 000 Kč
2023 Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s. Rekonstrukce-pronájem náhradních prostor Magistrát města Ostravy Poskytnuto 6 270 000 Kč 713 000 Kč 350 000 Kč
2023 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Odlehčovací služba Ondrášek Magistrát města Ostravy Poskytnuto 411 863 Kč 58 000 Kč 58 000 Kč
2023 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Adelante, Azylový dům Ostrava (2023) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 16 336 704 Kč 302 000 Kč 200 000 Kč
2023 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Adelante, Dům pro ženy a matky s dětmi Ostrava, azylový dům (2023) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 12 923 225 Kč 227 000 Kč 200 000 Kč
2023 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Zukalova (2023-2026) Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 21 410 615 Kč 115 000 Kč 0 Kč
2023 Charita Ostrava Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 11 914 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč
2023 Charita Ostrava Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří Magistrát města Ostravy Poskytnuto 35 970 000 Kč 1 000 000 Kč 920 000 Kč
2023 Charita Ostrava Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů Magistrát města Ostravy Poskytnuto 24 863 000 Kč 600 000 Kč 300 000 Kč
2023 Charita Ostrava Charitní pečovatelská služba - středisko Tereza Magistrát města Ostravy Poskytnuto 14 843 000 Kč 616 000 Kč 409 000 Kč
2023 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Kunčičky (2023-2026) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 53 890 196 Kč 1 229 000 Kč 350 000 Kč
2023 Sdružení - BES, z.s. Mobilita dětí s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 105 000 Kč 105 000 Kč 105 000 Kč
2023 MENTAL CAFÉ z.s. Mental Café JEDE KUPŘEDU! Magistrát města Ostravy Poskytnuto 470 000 Kč 470 000 Kč 450 000 Kč
2023 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost LOTO 2023 Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč
2023 Česká unie neslyšících, z.ú. Technické vybavení pro zlepšení komunikace mezi klienty a zaměstnanci Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 112 600 Kč 84 000 Kč 0 Kč
2023 MENS SANA, z.ú. Oprava a vybavení nových prostor pro potřeby lidí se zdravotním postižením Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 398 114 Kč 320 000 Kč 0 Kč
2023 Družstvo NAPROTI Zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením v rámci jejich zaměstnávání Magistrát města Ostravy Poskytnuto 130 000 Kč 130 000 Kč 67 000 Kč
2023 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. Zajištění mobility Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 918 400 Kč 200 000 Kč 0 Kč
2023 Slezská diakonie EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé Magistrát města Ostravy Poskytnuto 11 216 000 Kč 200 000 Kč 90 000 Kč
2023 Renarkon, o. p. s. Terénní program Ostrava - Pořízení garáže Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 95 162 Kč 95 000 Kč 0 Kč
2023 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Vybavení prostor TyfloCentra Ostrava, o.p.s. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 120 516 Kč 109 000 Kč 109 000 Kč
2023 VIZ - CENTRUM "spolek" Zaměstnávání osob s handicapem formou chráněných pracovních míst Magistrát města Ostravy Poskytnuto 200 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč
2023 BOTUMY s.r.o. Všechno má svůj RUB a líc - Podpora sociálního podnikání sociálního podniku BOTUMY s.r.o. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 333 890 Kč 223 000 Kč 50 000 Kč
2023 Armáda spásy v České republice, z. s. Zvýšení bezpečnostního standardu a úrovně kvality v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi Adelante Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 505 000 Kč 500 000 Kč 378 000 Kč
2023 Armáda spásy v České republice, z. s. Bezbariérovost a požární ochrana v Domově přístav Ostrava - Zukalova Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2023 Armáda spásy v České republice, z. s. Bezbariérovost a požární ochrana v Domově Přístav Ostrava - Kunčičky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2023 Slezská diakonie Zvedáky pro klienty Duhového domu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 402 976 Kč 300 000 Kč 0 Kč
2023 Renarkon, o. p. s. Zlepšení materiálně technického vybavení Doléčovacího centra Magistrát města Ostravy Poskytnuto 118 871 Kč 118 000 Kč 62 000 Kč
2023 Spirála Ostrava, z.ú. Mobilní stěna pro sociální služby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 226 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
2023 Asociace TRIGON, o.p.s. Zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením pořízením vozidla pro sociální službu sociální rehabilitace Centra duševního zdraví Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 382 000 Kč 82 000 Kč 82 000 Kč
2023 ARKA CZ, z.s. Zajištění materiálně-technického vybavení organizace Magistrát města Ostravy Poskytnuto 116 000 Kč 116 000 Kč 57 000 Kč
2023 KCS Ostrava, z.s. Senioři a elektronická komunikace Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč
2023 Slezská diakonie Nákup osobního automobilu pro terénní službu NOE Ostrava - podpora samostatného bydlení. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 374 500 Kč 75 000 Kč 75 000 Kč
2023 Renarkon, o. p. s. Zlepšení materiálně technického vybavení pro klienty Terapeutické komunity Magistrát města Ostravy Poskytnuto 237 875 Kč 237 000 Kč 200 000 Kč
2023 Na Výminku s.r.o. Na Výminku Magistrát města Ostravy Poskytnuto 440 854 Kč 430 000 Kč 416 000 Kč
2023 Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. Obnova společenských prostorů klubu Mlýnek Magistrát města Ostravy Poskytnuto 62 162 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč
2023 Muzikohraní, z. s. Senzomotorická a vibroakustická stimulace Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 103 000 Kč 81 000 Kč 0 Kč
2023 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava Nákup vozidla pro dopravu osob se zdravotním postižením Magistrát města Ostravy Poskytnuto 933 500 Kč 433 000 Kč 433 000 Kč
2023 Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s. "Po obnově nově vybavené interiéry pro klienty DS " Magistrát města Ostravy Poskytnuto 430 000 Kč 430 000 Kč 200 000 Kč