Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Oblast sociální péče

Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadovaná částka Přidělená částka
2022 MENS SANA, z.ú. DOFINANCOVÁNÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ PRO OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 388 000 Kč 523 000 Kč 175 000 Kč
2022 ALZHEIMER HOME z.ú. ALZHEIMER HOME Ostrava 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 25 649 927 Kč 625 000 Kč 625 000 Kč
2022 Podané ruce - osobní asistence Poskytování služby osobní asistence Magistrát města Ostravy Poskytnuto 21 874 600 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
2022 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Pečovatelská služba v rodinách Magistrát města Ostravy Poskytnuto 13 140 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč
2022 Slezská diakonie SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 22 023 000 Kč 500 000 Kč 200 000 Kč
2022 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. Osobní asistence Ostravsko Magistrát města Ostravy Poskytnuto 10 120 000 Kč 400 000 Kč 300 000 Kč
2022 Slezská diakonie ELIM Ostrava, pečovatelské služby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 905 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
2022 Slezská diakonie Duhový dům Ostrava, denní stacionář Magistrát města Ostravy Poskytnuto 10 425 000 Kč 540 000 Kč 150 000 Kč
2022 Slezská diakonie Duhový dům Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením Magistrát města Ostravy Poskytnuto 20 734 000 Kč 970 000 Kč 250 000 Kč
2022 Slezská diakonie Duhový dům Ostrava,odlehčovací služby Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 5 209 000 Kč 575 000 Kč 0 Kč
2022 Na Výminku s.r.o. Na Výminku s.r.o. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 16 035 000 Kč 700 000 Kč 480 000 Kč
2022 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Středisko VÝZVA - odlehčovací služba RESPIT 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 301 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2022 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Středisko VÝZVA - osobní asistence OASA 2019 - 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 25 545 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč
2022 Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 4 838 760 Kč 85 000 Kč 0 Kč
2022 Péče srdcem, z.ú. Péče srdcem - osobní asistence 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 8 844 300 Kč 75 000 Kč 75 000 Kč
2022 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava - Zukalova (2019-2022) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 19 287 776 Kč 700 000 Kč 400 000 Kč
2022 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava - Kunčičky (20196-2022) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 50 436 172 Kč 3 000 000 Kč 1 570 000 Kč
2022 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Adelante, Azylový dům Ostrava (2022) Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 15 334 502 Kč 200 000 Kč 0 Kč
2022 Služby Dobrého Pastýře Dům sv. Eufrazie-azylový dům Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 4 315 570 Kč 60 000 Kč 0 Kč
2022 Charita Ostrava Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 11 101 100 Kč 450 000 Kč 350 000 Kč
2022 Charita Ostrava Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými potřebami Magistrát města Ostravy Poskytnuto 17 567 500 Kč 700 000 Kč 500 000 Kč
2022 Charita Ostrava Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří Magistrát města Ostravy Poskytnuto 31 469 300 Kč 1 050 000 Kč 650 000 Kč
2022 Charita Ostrava Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů Magistrát města Ostravy Poskytnuto 22 071 000 Kč 684 000 Kč 131 000 Kč
2022 Charita Ostrava Charitní pečovatelská služba - středisko Tereza Magistrát města Ostravy Poskytnuto 12 819 300 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč
2022 Česká unie neslyšících, z.ú. Interaktivní technika pro neslyšící Magistrát města Ostravy Poskytnuto 158 301 Kč 132 000 Kč 100 000 Kč
2022 Družstvo NAPROTI Zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením v rámci jejich zaměstnávání Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 80 000 Kč 80 000 Kč 0 Kč
2022 Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Ostrava Bezpečný prostor pro žáky se zdravotním postižením Magistrát města Ostravy Poskytnuto 643 269 Kč 500 000 Kč 200 000 Kč
2022 BOTUMY s.r.o. Rozšíření pracovních příležitostí pro OZP v sociálním podniku BOTUMY Magistrát města Ostravy Poskytnuto 470 321 Kč 348 000 Kč 52 000 Kč
2022 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Rekonstrukce Azylového domu Debora pro ženy a matky s dětmi Magistrát města Ostravy Poskytnuto 977 000 Kč 400 000 Kč 392 000 Kč
2022 Modrý kříž v České republice Zlepšování materiálně technického vybavení Poradny Ostrava Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 79 340 Kč 79 000 Kč 0 Kč
2022 Charita Ostrava Elektrická požární signalizace do domu pokojného stáří Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 730 919 Kč 500 000 Kč 0 Kč
2022 Charita Ostrava Zajištění protipožárních dveří v Charitě Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 416 322 Kč 416 000 Kč 416 000 Kč
2022 Charita Ostrava Mobilní Charita bez emisí Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 558 350 Kč 227 000 Kč 227 000 Kč
2022 Charita Ostrava Aktivizační místnost v Charitním domě sv. Františka Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 498 387 Kč 498 000 Kč 0 Kč
2022 VIZ - CENTRUM "spolek" Zaměstnávání osob s handicapem formou chráněných pracovních míst Magistrát města Ostravy Poskytnuto 310 000 Kč 150 000 Kč 90 000 Kč
2022 Na Výminku s.r.o. Na Výminu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 235 676 Kč 226 000 Kč 226 000 Kč
2022 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Dobré zázemí pro rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 350 383 Kč 335 000 Kč 0 Kč
2022 ARKA CZ, z.s. Materiálně-technické vybavení Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 212 000 Kč 212 000 Kč 0 Kč
2022 JINAK, z.ú. Zvýšení kvality a efektivity práce v STD JINAK Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 61 000 Kč 61 000 Kč 61 000 Kč
2022 MENS SANA, z.ú. Podpora osob s duševním onemocněním - zlepšení vybavení bytů chráněného bydlení Magistrát města Ostravy Poskytnuto 462 309 Kč 380 000 Kč 90 000 Kč
2022 Slezská diakonie Odkup automobilu Renault Master Kombi Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 450 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč
2022 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. DOSTUPNOST SLUŽEB A AKTIVIT CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI z. s. OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 582 467 Kč 500 000 Kč 267 000 Kč
2022 AlFi, z.s. Pořízení vybavení pro AlFi, z.s. za účelem podpory rodin s dětmi s autismem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 865 645 Kč 115 000 Kč 115 000 Kč
2022 Sdružení - BES, z.s. Doprava dětí s handicapem Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 484 000 Kč 484 000 Kč 0 Kč
2022 Armáda spásy v České republice, z. s. Výměna kotlů v Domově Přístav Ostrava - Zukalova Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 312 000 Kč 312 000 Kč 0 Kč
2022 Armáda spásy v České republice, z. s. Výmalba a instalace obložení chodeb v budově A - Domova Přístav Ostrava - Kunčičky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 465 000 Kč 465 000 Kč 400 000 Kč
2022 Armáda spásy v České republice, z. s. Zvýšení hygienického standardu na Noclehárně pro muže v Ostravě Magistrát města Ostravy Poskytnuto 109 000 Kč 109 000 Kč 58 000 Kč
2022 Armáda spásy v České republice, z. s. Zvýšení bezpečnosti a hygienického standardu v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 123 000 Kč 123 000 Kč 0 Kč
2022 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava Pračka se sušičkou a parní generátor pro Integfrační centrum Stonožka Ostrava aneb pereme si sami. Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 54 241 Kč 54 000 Kč 0 Kč
2022 ABC o.p.s. Autem za novými obzory Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 483 000 Kč 450 000 Kč 0 Kč