Oblast sociální péče

Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadovaná částka Přidělená částka
2021 Linka bezpečí, z.s. Linka bezpečí pro děti a mládež z města Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 34 489 102 Kč 50 000 Kč 20 000 Kč
2021 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Zajištění podmínek pro vznik nové sociální služby – odlehčovací služba Magistrát města Ostravy Poskytnuto 388 990 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč
2021 MENS SANA, z.ú. Chráněné bydlení MENS SANA, z.ú. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 430 000 Kč 798 000 Kč 300 000 Kč
2021 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. Centrum denních služeb "Žijeme" Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 272 222 Kč 808 000 Kč 400 000 Kč
2021 S.T.O.P., z.s. KMOTR pomáhá 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 325 292 Kč 197 000 Kč 175 000 Kč
2021 Alzheimercentrum Ostrava z.ú. Alzheimercentrum Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 45 182 803 Kč 2 220 000 Kč 1 250 000 Kč
2021 S.T.O.P., z.s. Dobrovolnické centrum S.T.O.P. 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 236 531 Kč 133 000 Kč 66 000 Kč
2021 S.T.O.P., z.s. Podpora vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 810 500 Kč 536 000 Kč 243 000 Kč
2021 Slunce v dlani, o.p.s. Osobní asistence Magistrát města Ostravy Poskytnuto 10 160 000 Kč 2 870 000 Kč 2 100 000 Kč
2021 Pavučina o.p.s. Místo kde ti rozumí 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 205 776 Kč 219 000 Kč 190 000 Kč
2021 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 275 012 Kč 98 000 Kč 55 000 Kč
2021 AlFi, z.s. AlFi-Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS_2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 805 061 Kč 448 000 Kč 350 000 Kč
2021 Česká unie neslyšících, z.ú. Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezský kraj) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 689 604 Kč 250 000 Kč 220 000 Kč
2021 MIKASA z.s. MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 972 834 Kč 850 000 Kč 850 000 Kč
2021 PRAPOS, z.s. Poskytování služby CDS 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 870 000 Kč 1 000 000 Kč 700 000 Kč
2021 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 870 000 Kč 200 000 Kč 180 000 Kč
2021 JINAK, o.p.s. Sociálně terapeutická dílna JINAK Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 195 000 Kč 433 000 Kč 104 000 Kč
2021 JINAK, o.p.s. Podpora samostatného bydlení JINAK Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 275 000 Kč 632 000 Kč 439 000 Kč
2021 ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Terénní program - ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 852 995 Kč 193 000 Kč 170 000 Kč
2021 Tichý svět, o.p.s. Tichá linka Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 534 648 Kč 50 000 Kč 0 Kč
2021 Tichý svět, o.p.s. Sociální rehabilitace - Zvyšování sociálních dovedností Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 1 196 948 Kč 100 000 Kč 0 Kč
2021 Ekipa, z.s. Chráněné bydlení Maják Magistrát města Ostravy Poskytnuto 6 440 000 Kč 300 000 Kč 190 000 Kč
2021 Spolu pro rodinu, z.s. Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 454 500 Kč 951 000 Kč 600 000 Kč
2021 Spolu pro rodinu, z.s. Poradenské a mediační centrum Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 855 500 Kč 1 109 000 Kč 711 000 Kč
2021 VČELKA sociální služby o.p.s. Pečovatelská služba Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 2 644 308 Kč 400 000 Kč 0 Kč
2021 Spolu pro rodinu, z.s. Zdravotně-sociální pomoc Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 834 500 Kč 390 000 Kč 187 000 Kč
2021 ČMELÁČEK z.s. Denní stacionář Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 696 120 Kč 450 000 Kč 319 000 Kč
2021 Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 363 828 Kč 579 000 Kč 485 000 Kč
2021 Služby Dobrého Pastýře Dům sv. Eufrasie - sociální rehabilitace - startovací byty Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 299 220 Kč 179 000 Kč 160 000 Kč
2021 Potravinová banka v Ostravě, z.s. Potravinová banka v Ostravě 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 418 000 Kč 350 000 Kč 340 000 Kč
2021 CENTROM z. s. Program bydlení CENTROM Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 446 000 Kč 500 000 Kč 450 000 Kč
2021 CENTROM z. s. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 298 000 Kč 300 000 Kč 250 000 Kč
2021 CENTROM z. s. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice Magistrát města Ostravy Poskytnuto 875 000 Kč 250 000 Kč 200 000 Kč
2021 CENTROM z. s. SAS pro rodiny s dětmi CENTROM Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 710 000 Kč 600 000 Kč 405 000 Kč
2021 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Sociální rehabilitace 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 255 279 Kč 450 000 Kč 320 000 Kč
2021 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Středisko VÝZVA - odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 454 000 Kč 418 000 Kč 200 000 Kč
2021 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Středisko VÝZVA - odlehčovací služba RESPIT 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 035 000 Kč 570 000 Kč 330 000 Kč
2021 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 440 000 Kč 150 000 Kč 68 000 Kč
2021 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Středisko VÝZVA - sociálně aktivizační služba BRÁNA 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 300 000 Kč 550 000 Kč 340 000 Kč
2021 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Poradna pro vztahy a rodinu - vztahové poradenství 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 134 000 Kč 300 000 Kč 116 000 Kč
2021 Charita Ostrava Šatník Charity Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 292 700 Kč 75 000 Kč 49 000 Kč
2021 Charita Ostrava Poradna Charity Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 527 500 Kč 300 000 Kč 275 000 Kč
2021 HoSt - Home-Start Česká republika Terapeuticko - edukativní podpora ohrožených dětí a rodin v Ostravě Magistrát města Ostravy Poskytnuto 412 772 Kč 138 000 Kč 97 000 Kč
2021 Charita Ostrava Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 134 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč
2021 Charita Ostrava Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programy Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 189 800 Kč 400 000 Kč 370 000 Kč
2021 SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Domov pro seniory Orlová Magistrát města Ostravy Poskytnuto 25 002 000 Kč 450 000 Kč 389 000 Kč
2021 Charita Ostrava Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 048 400 Kč 850 000 Kč 834 000 Kč
2021 Charita Ostrava Charitní hospicová poradna Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 581 100 Kč 220 000 Kč 176 000 Kč
2021 HoSt - Home-Start Česká republika HoSt - podpora sociálně ohrožených rodin v Ostravě Magistrát města Ostravy Poskytnuto 833 556 Kč 200 000 Kč 175 000 Kč
2021 Charita Ostrava Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 022 300 Kč 200 000 Kč 120 000 Kč