Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Oblast sociální péče

Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadovaná částka Přidělená částka
2024 Andělé Stromu života p. s. Poskytování Odborného sociálního poradenství občanům Statutárního města Ostrava Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 6 954 968 Kč 80 000 Kč 0 Kč
2024 Andělé Stromu života p. s. Poskytování sociálních služeb (terénní odlehčovací služby) občanům Statutárního města Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 23 541 900 Kč 200 000 Kč 185 000 Kč
2024 Asociace TRIGON, o.p.s. Sociálně terapeutické dílny Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 385 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2024 Asociace TRIGON, o.p.s. Sociální rehabilitace Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 950 000 Kč 680 000 Kč 680 000 Kč
2024 Tutorie, z. s. Podpora doučování žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 316 000 Kč 1 162 000 Kč 679 000 Kč
2024 Tutorie, z. s. KMOTR pomáhá 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 335 756 Kč 214 000 Kč 200 000 Kč
2024 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 266 752 Kč 105 000 Kč 105 000 Kč
2024 Asociace TRIGON, o.p.s. Centrum duševního zdraví Magistrát města Ostravy Poskytnuto 7 554 000 Kč 1 888 000 Kč 1 431 000 Kč
2024 Tutorie, z. s. Dobrovolnické centrum Tutorie 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 172 384 Kč 121 000 Kč 93 000 Kč
2024 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. Asistované kontakty Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 346 976 Kč 802 000 Kč 66 000 Kč
2024 Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 159 504 Kč 644 000 Kč 550 000 Kč
2024 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Mobilní hospicová péče pro děti a dospělé Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 399 100 Kč 425 000 Kč 314 000 Kč
2024 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Odlehčovací služba Ondrášek Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 980 400 Kč 739 000 Kč 524 000 Kč
2024 Česká unie neslyšících, z.ú. Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezský kraj) Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 102 228 Kč 390 000 Kč 317 000 Kč
2024 Spirála Ostrava, z.ú. Sociálně terapeutické dílny ve Spirále Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 434 323 Kč 600 000 Kč 525 000 Kč
2024 Spolu pro rodinu, z.s. Podpora rodin v agendě SPOD - 3v1 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 910 000 Kč 302 000 Kč 284 000 Kč
2024 Spirála Ostrava, z.ú. Sociální rehabilitace ve Spirále Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 793 970 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
2024 Spolu pro rodinu, z.s. Poradenské a mediační centrum Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 323 102 Kč 1 222 000 Kč 760 000 Kč
2024 Spolu pro rodinu, z.s. Zdravotně-sociální pomoc Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 115 002 Kč 435 000 Kč 210 000 Kč
2024 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. MEDIACE - podpora při řešení partnerských a rodinných sporů 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 845 000 Kč 399 000 Kč 150 000 Kč
2024 Spolu pro rodinu, z.s. Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 399 102 Kč 1 147 000 Kč 630 000 Kč
2024 Ekipa, z.s. Chráněné bydlení Maják Magistrát města Ostravy Poskytnuto 9 588 952 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč
2024 ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Terénní program - ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 054 995 Kč 257 000 Kč 210 000 Kč
2024 JINAK, z.ú. Sociálně terapeutická dílna JINAK Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 648 000 Kč 999 000 Kč 993 000 Kč
2024 Diecézní charita ostravsko-opavská Nízkoprahové kluby Horizont a Vesnička Magistrát města Ostravy Poskytnuto 8 570 000 Kč 840 000 Kč 550 000 Kč
2024 Tyfloservis, o.p.s. Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných osob Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 845 144 Kč 250 000 Kč 225 000 Kč
2024 Diecézní charita ostravsko-opavská Sociální rehabilitace Šance domova Magistrát města Ostravy Poskytnuto 7 255 000 Kč 1 355 000 Kč 839 000 Kč
2024 Diecézní charita ostravsko-opavská Sociálně aktivizační služby Horizont Magistrát města Ostravy Poskytnuto 6 930 000 Kč 540 000 Kč 365 000 Kč
2024 Diecézní charita ostravsko-opavská Sociálně-dluhová poradna Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 058 000 Kč 410 000 Kč 294 000 Kč
2024 Diecézní charita ostravsko-opavská Sociálně aktivizační služby Vesnička soužití Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 545 000 Kč 650 000 Kč 450 000 Kč
2024 JINAK, z.ú. Podpora samostatného bydlení JINAK Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 440 000 Kč 847 000 Kč 750 000 Kč
2024 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. Centrum denních služeb "žijeme" Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 165 936 Kč 890 000 Kč 508 000 Kč
2024 HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú. HOST - podpora sociálně ohrožených rodin v Ostravě Magistrát města Ostravy Poskytnuto 996 864 Kč 323 000 Kč 223 000 Kč
2024 HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú. Terapeuticko - edukativní podpora ohrožených dětí a rodin v Ostravě Magistrát města Ostravy Poskytnuto 449 052 Kč 218 000 Kč 140 000 Kč
2024 AlFi, z.s. AlFi-odlehčovací služba_2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 220 665 Kč 370 000 Kč 330 000 Kč
2024 Tichý svět, o.p.s. Sociální rehabilitace - Zvyšování sociálních dovedností Magistrát města Ostravy Poskytnuto 46 235 904 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2024 Tichý svět, o.p.s. Tichá linka Magistrát města Ostravy Poskytnuto 34 545 388 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč
2024 VAŠE sociální služby s.r.o. Pečovatelská služba Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 054 728 Kč 1 000 000 Kč 500 000 Kč
2024 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Poradna pro vztahy a rodinu - vztahové poradenství 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 561 000 Kč 350 000 Kč 116 000 Kč
2024 CENTROM z. s. Program bydlení CENTROM Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 962 000 Kč 500 000 Kč 300 000 Kč
2024 CENTROM z. s. SAS pro rodiny s dětmi CENTROM Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 721 000 Kč 500 000 Kč 445 000 Kč
2024 CENTROM z. s. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 662 000 Kč 300 000 Kč 275 000 Kč
2024 CENTROM z. s. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 075 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč
2024 ADRA, o.p.s. Dobrovolnictví u dětí a osob se zdravotním postižením Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 372 849 Kč 470 000 Kč 447 000 Kč
2024 ČMELÁČEK z. s. Denní stacionář Magistrát města Ostravy Poskytnuto 8 250 000 Kč 420 000 Kč 385 000 Kč
2024 PRAPOS, z.s. Poskytování služby CDS 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 360 000 Kč 900 000 Kč 700 000 Kč
2024 ADRA, o.p.s. Dobrovolnictví u seniorů Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 676 071 Kč 480 000 Kč 437 000 Kč
2024 KAFIRA o.p.s. Sociální rehabilitace Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 983 000 Kč 645 000 Kč 535 000 Kč
2024 PRAPOS, z.s. Poskytování služby STD 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 360 000 Kč 1 121 000 Kč 745 000 Kč
2024 MIKASA z.s. Sociální rehabilitace MIKASA Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 132 812 Kč 435 000 Kč 435 000 Kč