Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Oblast zdravotnictví

Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadovaná částka Přidělená částka
2022 Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z. s. Jde to i bez lepku Magistrát města Ostravy Poskytnuto 170 000 Kč 50 000 Kč 30 000 Kč
2021 Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava Realizace kurzů Základy moderního ošetřovatelství v praxi Magistrát města Ostravy Poskytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
2022 Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava Ostrava žije první pomocí 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 284 000 Kč 157 000 Kč 40 000 Kč
2022 Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava První pomoc pro život Magistrát města Ostravy Poskytnuto 377 652 Kč 259 000 Kč 120 000 Kč
2022 Nadační fond Pavla Novotného Dobrovolníci nadačního fondu Pavla Novotného Magistrát města Ostravy Poskytnuto 582 980 Kč 237 000 Kč 130 000 Kč
2022 Nadační fond Pavla Novotného Centrum života Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 052 584 Kč 684 000 Kč 120 000 Kč
2022 Asociace TRIGON, o.p.s. Multiprofesní komunitní péče o klienty s duševním onemocněním. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 636 768 Kč 500 000 Kč 235 000 Kč
2022 Centrum pro dítě s diabetem, z.s. Letní zdravotně edukační tábor 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 440 536 Kč 35 000 Kč 30 000 Kč
2022 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ve světě se neztratíme: Řemesla Magistrát města Ostravy Poskytnuto 84 240 Kč 11 000 Kč 10 000 Kč
2022 Centrum pro dítě s diabetem, z.s. Barevné DIAdny 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 243 836 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
2022 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Mobilní hospicová péče pro děti a dospělé zdravotní část Magistrát města Ostravy Poskytnuto 10 322 531 Kč 700 000 Kč 500 000 Kč
2022 Parkinson-Help z.s. Rekondiční pobyty osob s Parkinsonovou chorobou Magistrát města Ostravy Poskytnuto 300 000 Kč 70 000 Kč 30 000 Kč
2022 Centrum pro dítě s diabetem, z.s. Společně vše zvládneme 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 214 036 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
2022 Sdružení - BES, z.s. Rehabilitačně sportovní pobyt handicapovaných propojený s vlastivědnými tématy 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 195 000 Kč 100 000 Kč 80 000 Kč
2022 Spirála Ostrava, z.ú. Multidisciplinární tým Magistrát města Ostravy Poskytnuto 725 000 Kč 241 000 Kč 150 000 Kč
2022 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Ambulance paliativní medicíny a konziliární tým Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 112 986 Kč 200 000 Kč 150 000 Kč
2022 Unie ROSKA - reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s. Rekondiční pobyty pro osoby s RS Magistrát města Ostravy Poskytnuto 630 000 Kč 229 000 Kč 110 000 Kč
2022 Ústav vývoje a klinických aplikací, z.ú. Využití telemedicínských aplikací pro zvýšení kvality péče o seniory Magistrát města Ostravy Poskytnuto 463 600 Kč 370 000 Kč 100 000 Kč
2022 Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj Mobilní hospic Strom života Magistrát města Ostravy Poskytnuto 14 318 000 Kč 200 000 Kč 100 000 Kč
2022 Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickýmionemocněními ČR z.s. Edukace rodičů dětí s postižením z Ostravy v domácí rehabilitaci Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 50 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč
2022 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s., Základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s. 7.denní edukační pobyt nedoslýchavých Magistrát města Ostravy Poskytnuto 143 000 Kč 31 000 Kč 30 000 Kč
2022 PRAPOS, z.s. Rekondiční a ozdravné pobyty 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 245 000 Kč 110 000 Kč 60 000 Kč
2022 Slezský klub stomiků Ostrava, z.s. 29. rekondiční pobyt pro stomiky s odborným programem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 351 400 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
2022 DTO CZ, s.r.o.. Gerontologické dny Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 798 755 Kč 240 000 Kč 200 000 Kč
2022 Armáda spásy v České republice, z. s. Ordinace Ostrava Armády spásy Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 326 765 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2022 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava Ozdravné pobytové akce klubu Stonožka Ostrava pro osoby se zdravotním postižením na rok 2022. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 134 000 Kč 94 000 Kč 30 000 Kč
2022 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace nedoslýchavých Ostrava-Poruba Týdemmí kurz odezírání mluveného řeči pro osoby ze zdravotním handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 155 000 Kč 35 000 Kč 30 000 Kč
2022 NADĚJE pro všechny, z. s. Pobytové akce v rámci celoroční činnosti NADĚJE Magistrát města Ostravy Poskytnuto 215 000 Kč 75 000 Kč 60 000 Kč
2022 Spolek zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt Magistrát města Ostravy Poskytnuto 344 000 Kč 61 000 Kč 40 000 Kč
2022 Oříšek, z.s. Příměstské tábory Magistrát města Ostravy Poskytnuto 70 600 Kč 51 000 Kč 40 000 Kč
2022 Charita Ostrava Dobrovolnické hospicové centrum Magistrát města Ostravy Poskytnuto 228 000 Kč 150 000 Kč 100 000 Kč
2022 Charita Ostrava Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská služba Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 503 000 Kč 900 000 Kč 600 000 Kč
2022 Charita Ostrava Hospic sv. Lukáše Magistrát města Ostravy Poskytnuto 34 603 900 Kč 700 000 Kč 500 000 Kč
2022 Sdružení - BES, z.s. Zážitkový týden pro děti s autismem 8. ročník Magistrát města Ostravy Poskytnuto 101 000 Kč 34 000 Kč 20 000 Kč
2022 ABC o.p.s. Tábory a pobyty s Centrem ABC Magistrát města Ostravy Poskytnuto 346 650 Kč 88 000 Kč 55 000 Kč
2022 HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s. Efektivní nemocnice 2022 - Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 631 000 Kč 50 000 Kč 30 000 Kč
2022 Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. Rekondiční pobyt v Beskydech Magistrát města Ostravy Poskytnuto 120 800 Kč 36 000 Kč 20 000 Kč
2021 Nadační fond Pavla Novotného Centrum života Magistrát města Ostravy Poskytnuto 914 968 Kč 350 000 Kč 120 000 Kč
2021 Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj Mobilní hospic Strom života Magistrát města Ostravy Poskytnuto 14 226 700 Kč 200 000 Kč 100 000 Kč
2021 NADĚJE pro všechny, z. s. Pobytové akce v rámci celoroční činnosti NADĚJE Magistrát města Ostravy Poskytnuto 170 000 Kč 75 000 Kč 60 000 Kč
2021 Ostravská univerzita Centrum pro prevenci a podporu zdravého stárnutí Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 292 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč
2021 Dům duševního zdraví s.r.o. Ošetřovatelská péče v terénu pro kvalitenější život lidí duševním onemocněním Magistrát města Ostravy Poskytnuto 294 176 Kč 220 000 Kč 100 000 Kč
2021 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ve světě se neztratíme: Tajemný svět Magistrát města Ostravy Poskytnuto 74 550 Kč 11 000 Kč 10 000 Kč
2021 Spirála Ostrava, z.ú. Prevence zhoršení zdravotního stavu u lidí s duševním onemocněním Magistrát města Ostravy Poskytnuto 382 272 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2021 AlFi, z.s. AlFi tábory pro děti s PAS a jejich sourozence 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 234 500 Kč 48 000 Kč 25 000 Kč
2021 Centrum pro dítě s diabetem, z.s. Letní zdravotně edukační tábor 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 420 736 Kč 38 000 Kč 30 000 Kč
2021 Centrum pro dítě s diabetem, z.s. Tábor pro rodiče a děti "Společně vše zvládneme 2021" Magistrát města Ostravy Poskytnuto 167 600 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
2021 Centrum pro dítě s diabetem, z.s. XIX. barevné DIAdny v Luhačovicích Magistrát města Ostravy Poskytnuto 262 136 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
2021 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s., Základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s. 7.denní edukační pobyt sluchově postižených Magistrát města Ostravy Poskytnuto 139 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
2021 PRAPOS, z.s. Rekondiční a ozdravné pobyty 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 245 000 Kč 106 000 Kč 40 000 Kč