Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Oblast protidrogové prevence

Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadovaná částka Přidělená částka
2023 Společnost Podané ruce o.p.s. Podpora nových technologií v oblasti prevence a léčby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 900 000 Kč 550 000 Kč 100 000 Kč
2023 Společnost Podané ruce o.p.s. Hard&Smart Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 890 000 Kč 500 000 Kč 350 000 Kč
2023 ARKA CZ, z.s. Terénní programy ARKA Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 499 000 Kč 700 000 Kč 465 000 Kč
2023 ARKA CZ, z.s. Adiktologická poradna ARKA Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 405 000 Kč 601 000 Kč 510 000 Kč
2023 ARKA CZ, z.s. Služby následné péče ARKA Magistrát města Ostravy Poskytnuto 802 000 Kč 200 000 Kč 89 000 Kč
2023 Renarkon, o. p. s. Klub Absolvent Magistrát města Ostravy Poskytnuto 170 000 Kč 170 000 Kč 170 000 Kč
2023 Slezská diakonie EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé Magistrát města Ostravy Poskytnuto 9 517 516 Kč 300 000 Kč 200 000 Kč
2023 Renarkon, o. p. s. SVZ/PP Substituční léčba Suboxonem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 80 000 Kč 80 000 Kč 76 000 Kč
2023 Modrý kříž v České republice Služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 536 000 Kč 279 000 Kč 260 000 Kč
2023 Modrý kříž v České republice Odborné sociální poradenství pro osoby závislé na alkoholu,jiných návykových látkách, hazardních hrách a jejich blízké Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 648 000 Kč 361 000 Kč 350 000 Kč
2023
-
2026
Renarkon, o. p. s. Doléčovací centrum Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 865 000 Kč 700 000 Kč 640 000 Kč
2023
-
2026
Renarkon, o. p. s. Terénní program Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 6 380 000 Kč 1 440 000 Kč 1 300 000 Kč
2023
-
2026
Renarkon, o. p. s. Terapeutická komunita Renarkon Magistrát města Ostravy Poskytnuto 10 730 000 Kč 1 800 000 Kč 1 650 000 Kč
2023
-
2026
Psychiatrická a adiktologická ambulance s.r.o. Psychiatrický stacionář pro léčbu závislostí Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 086 352 Kč 750 000 Kč 660 000 Kč
2023
-
2026
Renarkon, o. p. s. Kontaktní centrum Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 773 000 Kč 970 000 Kč 890 000 Kč
2023
-
2026
Renarkon, o. p. s. Terapeutické centrum Renarkon, o.p.s. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 672 000 Kč 1 075 000 Kč 1 026 000 Kč
2022 Společnost Podané ruce o.p.s. Podpora nových technologií v oblasti prevence a léčby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 270 000 Kč 550 000 Kč 450 000 Kč
2022 Společnost Podané ruce o.p.s. Hard&Smart Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 075 000 Kč 400 000 Kč 350 000 Kč
2022 ARKA CZ, z.s. Následná péče ARKA Magistrát města Ostravy Poskytnuto 521 000 Kč 130 000 Kč 50 000 Kč
2022 ARKA CZ, z.s. Terénní program ARKA Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 165 636 Kč 640 000 Kč 425 000 Kč
2022 Slezská diakonie EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé Magistrát města Ostravy Poskytnuto 11 003 000 Kč 300 000 Kč 200 000 Kč
2022 ARKA CZ, z.s. Adiktologická poradna ARKA Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 028 000 Kč 506 000 Kč 470 000 Kč
2022 Modrý kříž v České republice Služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 445 000 Kč 271 000 Kč 254 000 Kč
2022 Modrý kříž v České republice Odborné sociální poradenství pro osoby závislé na alkoholu,jiných návykových látkách, hazardních hrách a jejich blízké Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 505 000 Kč 340 000 Kč 328 000 Kč
2022 Renarkon, o. p. s. Terénní program Ostrava - Navýšení úvazků Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 910 000 Kč 240 000 Kč 200 000 Kč
2022 Renarkon, o. p. s. Klub Absolvent Magistrát města Ostravy Poskytnuto 180 000 Kč 170 000 Kč 170 000 Kč
2022 Renarkon, o. p. s. Substituční léčba Suboxonem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 80 000 Kč 80 000 Kč 74 000 Kč
2021 Renarkon, o. p. s. Pořízení dodávkového automobilu pro zvýšení kvality terénní služby Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 668 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč
2021 Renarkon, o. p. s. Terénní program Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 462 301 Kč 250 000 Kč 200 000 Kč
2021 Modrý kříž v České republice Služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 309 000 Kč 271 000 Kč 242 000 Kč
2021 Modrý kříž v České republice Odborné sociální poradenství pro osoby závislé na alkoholu,jiných návykových látkách, hazardních hrách a jejich blízké Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 468 000 Kč 340 000 Kč 314 000 Kč
2021 Slezská diakonie EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé Magistrát města Ostravy Poskytnuto 9 999 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
2021 Společnost Podané ruce o.p.s. Hard&Smart Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 925 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
2021 Společnost Podané ruce o.p.s. Podpora nových technologií v oblasti prevence a léčby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 235 000 Kč 550 000 Kč 450 000 Kč
2021 Renarkon, o. p. s. Klub Absolvent Magistrát města Ostravy Poskytnuto 166 000 Kč 160 000 Kč 150 000 Kč
2021 ARKA CZ, z.s. Následná péče ARKA Magistrát města Ostravy Poskytnuto 561 000 Kč 140 000 Kč 50 000 Kč
2021 ARKA CZ, z.s. Adiktologická poradna ARKA Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 885 000 Kč 566 000 Kč 440 000 Kč
2021 ARKA CZ, z.s. Terénní program ARKA Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 562 000 Kč 513 000 Kč 405 000 Kč
2021 Renarkon, o. p. s. KZ/PP Substituční léčba Suboxonem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 78 000 Kč 74 000 Kč 74 000 Kč
2020 Modrý kříž v České republice Služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 154 066 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč
2020 Modrý kříž v České republice Odborné sociální poradenství pro osoby závislé na alkoholu,jiných návykových látkách, hazardních hrách a jejich blízké Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 366 000 Kč 14 000 Kč 14 000 Kč
2020 Renarkon, o. p. s. Terénní program Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 5 034 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč
2020 Renarkon, o. p. s. Klub Absolvent: Podpora aktivit Recovery koučů, Renarkon o.p.s. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 152 604 Kč 70 000 Kč 70 000 Kč
2020 Společnost Podané ruce o.p.s. Podpora nových technologií v oblasti prevence a léčby Magistrát města Ostravy Poskytnuto 270 114 Kč 270 000 Kč 190 000 Kč
2020 Renarkon, o. p. s. Klub Absolvent Magistrát města Ostravy Poskytnuto 110 000 Kč 100 000 Kč 80 000 Kč
2020 ARKA CZ, z.s. Terénní program ARKA Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 167 000 Kč 433 000 Kč 405 000 Kč
2020 ARKA CZ, z.s. Adiktologická poradna ARKA Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 653 000 Kč 496 000 Kč 440 000 Kč
2020 ARKA CZ, z.s. Následná péče ARKA Magistrát města Ostravy Poskytnuto 486 000 Kč 121 000 Kč 50 000 Kč
2020 Modrý kříž v České republice Služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 088 000 Kč 230 000 Kč 230 000 Kč
2020 Modrý kříž v České republice Odborné sociální poradenství pro osoby závislé na alkoholu,jiných návykových látkách, hazardních hrách a jejich blízké Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 180 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč