Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Oblast prevence kriminality

Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadovaná částka Přidělená částka
2022 Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Začleňování osob do pracovního procesu prostřednictvím TSOJ Magistrát města Ostravy Poskytnuto 170 000 Kč 150 000 Kč 114 000 Kč
2022 Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice Sportujeme s městským obvodem společně, radostně, bezpečně Magistrát města Ostravy Poskytnuto 89 040 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč
2022 Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice Sportovní příměstský tábor Magistrát města Ostravy Poskytnuto 112 600 Kč 112 000 Kč 76 000 Kč
2022 statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice Otevřený klub pro děti a mládež v Michálkovicích Magistrát města Ostravy Poskytnuto 749 924 Kč 298 000 Kč 120 000 Kč
2022 Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Dokaž si, dokaž to Magistrát města Ostravy Poskytnuto 90 000 Kč 65 000 Kč 57 000 Kč
2022 Statutární město Ostrava, Městský obvod Svinov Svinov sportuje Magistrát města Ostravy Poskytnuto 500 000 Kč 450 000 Kč 332 000 Kč
2022 Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o. Kluby BAvidlo a Bavík Magistrát města Ostravy Poskytnuto 136 000 Kč 60 000 Kč 50 000 Kč
2022 Městská policie Ostrava Pracujeme na sobě, preventivně 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 38 000 Kč 38 000 Kč 38 000 Kč
2022 Městská policie Ostrava Na hřišti to jede 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 82 000 Kč
2022 Městská policie Ostrava #onlineMPO Magistrát města Ostravy Poskytnuto 71 000 Kč 71 000 Kč 66 000 Kč
2022 statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice Hřiště pro veřejnost v Michálkovicích Magistrát města Ostravy Poskytnuto 222 500 Kč 115 000 Kč 115 000 Kč
2022 Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost městského obvodu Slezská Ostrava 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 352 000 Kč 316 000 Kč 305 000 Kč
2022 Statutární město Ostrava - městský obvod Krásné Pole Podpora provozu hřiště a sportoviště otevřeného pro veřejnost Magistrát města Ostravy Poskytnuto 95 200 Kč 78 000 Kč 72 000 Kč
2022 Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba Zajištění provozu porubského skateparku včetně doprovodných sportovních aktivit Magistrát města Ostravy Poskytnuto 337 000 Kč 200 000 Kč 163 000 Kč
2022 Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba Zpřístupnění dětských a sportovních hřišť v areálech mateřských a základních škol MOb Poruba veřejnosti Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 242 360 Kč 1 060 000 Kč 1 060 000 Kč
2022 Statutární město Ostrava, městský obvod Proskovice 1) Provoz víceúčelového hřiště otevřeného pro veřejnost v Proskovicích 2) Provoz fotbalového hřiště v Proskovicích Magistrát města Ostravy Poskytnuto 184 400 Kč 88 000 Kč 88 000 Kč
2022 Statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka “aktivita Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost“ Magistrát města Ostravy Poskytnuto 70 000 Kč 63 000 Kč 63 000 Kč
2022 Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Otevřená hřiště v MOaP VII Magistrát města Ostravy Poskytnuto 324 400 Kč 292 000 Kč 292 000 Kč
2022 Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně prospěšné práce v MOb MOaP IX Magistrát města Ostravy Poskytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 48 000 Kč
2022 SMO Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Otevřené víceúčelové sportovní a dopravní hřiště Magistrát města Ostravy Poskytnuto 277 000 Kč 249 000 Kč 249 000 Kč
2022 Statutární město Ostrava - Městský obvod Stará Bělá Správce hřiště Magistrát města Ostravy Poskytnuto 73 400 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč
2022 Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice Prevence sportem na víceúčelovém hřišti na ulici Halasova Magistrát města Ostravy Poskytnuto 247 044 Kč 200 000 Kč 184 000 Kč
2022 Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice Hrajeme si bez rozdílů Magistrát města Ostravy Poskytnuto 350 000 Kč 300 000 Kč 190 000 Kč
2022 Statutární město Ostrava, Městský obvod Hrabová Provoz kombinovaného sportoviště pro veřejnost v Ostravě - Hrabové Magistrát města Ostravy Poskytnuto 142 035 Kč 128 000 Kč 118 000 Kč
2022 Statutární město Ostrava, Městský obvod Nová Ves Společně proti sociálně patologickým jevům Magistrát města Ostravy Poskytnuto 192 672 Kč 153 000 Kč 129 000 Kč
2022 Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná Rozšíření možnosti volnočasových aktivit Magistrát města Ostravy Poskytnuto 12 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
2022 Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Prázdniny na Jihu 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 645 638 Kč 298 000 Kč 100 000 Kč
2022 Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Klub FreeCoolin 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 133 000 Kč 133 000 Kč 95 000 Kč
2022 Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit s poskytnutím vzdělávacích seminářů a volnočasových aktivit Magistrát města Ostravy Poskytnuto 207 593 Kč 132 000 Kč 95 000 Kč
2022 Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec Provoz hřiště a sportoviště v Pustkovci pro veřejnost Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 080 Kč 84 000 Kč 83 000 Kč
2022 Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Zajištění bezpečného provozování otevřených hřišť a zahrad pro děti a mládež v městském obvodě Ostrava-Jih v roce 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 929 100 Kč 1 709 000 Kč 1 709 000 Kč
2021 Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace Vím, co smím Magistrát města Ostravy Poskytnuto 49 000 Kč 49 000 Kč 27 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava - městský obvod Krásné Pole Podpora provozu hřiště a sportoviště otevřeného pro veřejnost Magistrát města Ostravy Poskytnuto 95 200 Kč 78 000 Kč 40 000 Kč
2021 Městská policie Ostrava Pracujeme na sobě, preventivně II. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 61 000 Kč 61 000 Kč 48 000 Kč
2021 Městská policie Ostrava OK Boomer Magistrát města Ostravy Poskytnuto 72 000 Kč 72 000 Kč 72 000 Kč
2021 Městská policie Ostrava, orgán obce, zřízen usnesením zastupitelstva č. 167/8 ze dne 12.02.1992 Na hřišti to jede II. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 126 000 Kč 126 000 Kč 82 000 Kč
2021 Městská policie Ostrava Holka, braň se II. Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit s poskytnutím vzdělávacích seminářů a volnočasových aktivit Magistrát města Ostravy Poskytnuto 193 450 Kč 118 000 Kč 95 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Otevřená hřiště v MOaP VI Magistrát města Ostravy Poskytnuto 330 000 Kč 330 000 Kč 229 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně prospěšné práce v obvodu MOaP VIII Magistrát města Ostravy Poskytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 48 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava, Městský obvod Svinov Sport dětem a mládeži 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 90 000 Kč 90 000 Kč 62 000 Kč
2021 Městský obvod Svinov Sportovní hala Svinov 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 367 000 Kč 226 000 Kč 23 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice Rozšíření činnosti Volnočasového klubu pro děti Vítkovice Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč
2021 Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice Prevence sportem na víceúčelovém hřišti na ulici Halasova Magistrát města Ostravy Poskytnuto 210 687 Kč 150 000 Kč 104 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice Hrajeme si bez rozdílů Magistrát města Ostravy Poskytnuto 350 000 Kč 300 000 Kč 190 000 Kč
2021 SMO Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Otevřené víceúčelové sportovní a dopravní hřiště Magistrát města Ostravy Poskytnuto 277 000 Kč 277 000 Kč 193 000 Kč
2021 SMO Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Podpora aktivit na zvýšení zaměstnanosti cílových skupin identifikovaných v plánu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 978 677 Kč 250 000 Kč 114 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava, Městský obvod Svinov Dopravní hřiště Magistrát města Ostravy Poskytnuto 88 000 Kč 88 000 Kč 41 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec Provoz hřiště a sportoviště v Pustkovci pro veřejnost Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 800 Kč 84 000 Kč 58 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice Hřiště pro veřejnost v Michálkovicích Magistrát města Ostravy Poskytnuto 257 000 Kč 90 000 Kč 76 000 Kč