Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Oblast podpora osob s handicapem

Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadovaná částka Přidělená částka
2022 Družstvo NAPROTI Zaměstnávání osob s handicapem v sociálním podniku Mléčný bar NAPROTI a Přípravna NAPROTI. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 6 268 377 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
2022 Prádelna PRAPOS s.r.o. Zaměstnávání handicapovaných osob v chráněné dílně Magistrát města Ostravy Poskytnuto 7 244 264 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč
2022 Česká unie neslyšících, z.ú. Poznávejme krásy ČR s neslyšícími Magistrát města Ostravy Poskytnuto 151 606 Kč 35 000 Kč 20 000 Kč
2022 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. Zájmová a aktivizační činnost Magistrát města Ostravy Poskytnuto 189 429 Kč 102 000 Kč 20 000 Kč
2022 Charita Hrabyně Rozvoj a udržení pracovních míst a dílen pro osoby s handicapem v Ostravě Magistrát města Ostravy Poskytnuto 10 953 160 Kč 4 043 000 Kč 806 000 Kč
2022 BEZVA LIDI z.s. Kurzy kresby a malby pro osoby s handicapem Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 311 578 Kč 168 000 Kč 0 Kč
2022 Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Ostrava Přeprava dětí s multihandicapem a celoroční aktivity Magistrát města Ostravy Poskytnuto 703 000 Kč 389 000 Kč 180 000 Kč
2022 Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Ostrava Bezpečný prostor pro žáky se zdravotním znevýhodněním Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 725 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč
2022 Charita sv. Alexandra Chráněné dílny Charity sv. Alexandra Magistrát města Ostravy Poskytnuto 23 351 448 Kč 3 629 000 Kč 3 021 000 Kč
2022 Soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o. Rozšířená výuka výtvarné, hudební, tělesné a pracovní výchovy pro handicapované děti a žáky mateřské a základní školy Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 46 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč
2022 Spirála Ostrava, z.ú. Zaměstnávání v chráněných pracovních podmínkách Magistrát města Ostravy Poskytnuto 10 287 776 Kč 1 200 000 Kč 870 000 Kč
2022 Bílá holubice z.s. Nemůžeš chodit, můžeš tančit ! Magistrát města Ostravy Poskytnuto 787 600 Kč 368 000 Kč 100 000 Kč
2022 Podané ruce, z. s. Koordinace canisterapie Magistrát města Ostravy Poskytnuto 641 100 Kč 100 000 Kč 70 000 Kč
2022 Muzikohraní, z. s. Podpora osobního rozvoje osob s handicapem prostřednictvím muzikoterapie Magistrát města Ostravy Poskytnuto 562 000 Kč 387 000 Kč 130 000 Kč
2022 BOTUMY s.r.o. Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v sociálním podniku BOTUMY Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 250 000 Kč 985 000 Kč 621 000 Kč
2022 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Zpřístupnění veřejného prostoru a odstranění architektonických bariér Magistrát města Ostravy Poskytnuto 60 000 Kč 60 000 Kč 40 000 Kč
2022 VIZ - CENTRUM "spolek" Zaměstnávání osob s handicapem formou chráněných pracovních míst Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 831 109 Kč 1 191 000 Kč 484 000 Kč
2022 Družstvo NAPROTI Zaměstnávání osob s handicapem v sociálním podniku Mléčný bar NAPROTI a Přípravna NAPROTI. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 7 514 000 Kč 1 640 000 Kč 717 000 Kč
2022 Asociace TRIGON, o.p.s. 30. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 436 000 Kč 932 000 Kč 700 000 Kč
2022 Centrum pro dítě s diabetem, z.s. Zkvalitnit život dětí s diabetem 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 324 967 Kč 165 000 Kč 80 000 Kč
2022 Asociace TRIGON, o.p.s. Podporované zaměstnávání Magistrát města Ostravy Poskytnuto 661 000 Kč 461 000 Kč 250 000 Kč
2022 MENTAL CAFÉ z.s. Mental Café Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 230 312 Kč 1 782 000 Kč 400 000 Kč
2022 Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. Neslyšené aktivity Magistrát města Ostravy Poskytnuto 187 600 Kč 165 000 Kč 85 000 Kč
2022 Parkinson-Help z.s. Parkinson-Help klub Ostrava - podpora pacientů s Parkinsonovou chorobou. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 121 000 Kč 78 000 Kč 15 000 Kč
2022 Krabičky - výrobní družstvo Krabičky v.d.- sociální podnik 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 565 124 Kč 210 000 Kč 150 000 Kč
2022 Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z. s. Celoroční aktivity KCO-MSK Magistrát města Ostravy Poskytnuto 185 000 Kč 70 000 Kč 55 000 Kč
2022 OVAHELP - Centrum pomoci onkologickým pacientům, z.s. Odborné psychologické, zdravotní a sociální poradentství, ambulantní a terénní služba Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 621 120 Kč 1 621 000 Kč 150 000 Kč
2022 MENS SANA, z.ú. Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 650 224 Kč 638 000 Kč 220 000 Kč
2022 Spolek U Dobré naděje Spolu je nám lépe Magistrát města Ostravy Poskytnuto 400 300 Kč 357 000 Kč 100 000 Kč
2022 ONKO-AMAZONKY, spolek Vytváření podmínek pro psychickou stabilizaci onkologických pacientek Magistrát města Ostravy Poskytnuto 760 096 Kč 172 000 Kč 110 000 Kč
2022 MIKASA z.s. Průvodcovství rodin s dětmi s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 904 747 Kč 294 000 Kč 280 000 Kč
2022 Unie ROSKA - reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s. Světový den s RS Magistrát města Ostravy Poskytnuto 36 500 Kč 22 000 Kč 20 000 Kč
2022 Unie ROSKA - reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s. Aktivní život s RS Magistrát města Ostravy Poskytnuto 381 400 Kč 228 000 Kč 200 000 Kč
2022 MELIVITA s.r.o. Chytrá svačina nejen do škol v roce 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 434 000 Kč 552 000 Kč 304 000 Kč
2022 MENS SANA, z.ú. Centrum trénování paměti Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 509 067 Kč 398 000 Kč 350 000 Kč
2022 Sdružení - BES, z.s. Aplikované pohybové aktivity dětí s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 190 000 Kč 118 000 Kč 80 000 Kč
2022 PRAPOS, z.s. Přeprava handicapovaných osob 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 609 148 Kč 285 000 Kč 180 000 Kč
2022 RAIN MAN - spolek rodičů a přátel dětí s autismem Klubovna pro osoby s poruchou autistického spektra Magistrát města Ostravy Poskytnuto 76 000 Kč 49 000 Kč 32 000 Kč
2022 MENS SANA, z.ú. SÍŤOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB - PODPORA REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE OSTRAVA Magistrát města Ostravy Poskytnuto 998 010 Kč 586 000 Kč 500 000 Kč
2022 PRAPOS, z.s. Kulturní, společenské a sportovní aktivity handicapovaných osob 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 78 500 Kč 51 000 Kč 44 000 Kč
2022 Handy Club Ostrava, zapsaný spolek Celoroční činnost Handy Clubu Ostrava. Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 130 000 Kč 47 000 Kč 0 Kč
2022 Prádelna PRAPOS s.r.o. Zaměstnávání handicapovaných osob v chráněné dílně Magistrát města Ostravy Poskytnuto 7 244 264 Kč 1 450 000 Kč 672 000 Kč
2022 MENS SANA, z.ú. OSTROV NADĚJE Magistrát města Ostravy Poskytnuto 390 380 Kč 358 000 Kč 300 000 Kč
2022 Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava TÝDEN RANÉ PÉČE 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 99 000 Kč 86 000 Kč 70 000 Kč
2022 MENS SANA, z.ú. PROLOMENÍ TICHA-OSTRAVSKÉ TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Magistrát města Ostravy Poskytnuto 318 000 Kč 221 000 Kč 180 000 Kč
2022 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. REHABILITAČNÍ ASISTENCE pro děti a mladé lidi se závažným tělesným postižením 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 476 000 Kč 200 000 Kč 70 000 Kč
2022 MIKASA z.s. Zvýšení kvality života osob s PAS - Kazuistické semináře a supervizní skupiny 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 160 000 Kč 110 000 Kč 70 000 Kč
2022 NADĚJE pro všechny, z. s. Volnočasové aktivity pro zdravotně postižené děti, mládež a dospělé Magistrát města Ostravy Poskytnuto 531 000 Kč 135 000 Kč 80 000 Kč
2022 Ostravská organizace vozíčkářů, spolek ALDIO – Alternativní doprava imobilních osob Magistrát města Ostravy Poskytnuto 812 556 Kč 120 000 Kč 75 000 Kč
2022 THeatr ludem, z. s. Terapie loutkou 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 497 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč