Oblast podpora osob s handicapem

Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadovaná částka Přidělená částka
2021 AlFi, z.s. Podpora dětí s PAS a jejich rodin Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 029 181 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč
2021 BOTUMY s.r.o. Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v sociálním podniku BOTUMY Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 325 000 Kč 369 000 Kč 100 000 Kč
2021 MENS SANA, z.ú. Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 2 890 292 Kč 260 000 Kč 0 Kč
2021 BOTUMY s.r.o. Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v sociálním podniku BOTUMY Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 160 444 Kč 890 000 Kč 621 000 Kč
2021 Charita Hrabyně Rozvoj a udržení pracovních chráněných dílen pro osoby s handicapem v Ostravě Magistrát města Ostravy Poskytnuto 10 190 060 Kč 3 915 000 Kč 806 000 Kč
2021 MENS SANA, z.ú. Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 890 292 Kč 480 000 Kč 220 000 Kč
2021 VIZ - CENTRUM "spolek" Zaměstnávání osob s handicapem formou chráněných pracovních míst Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 372 916 Kč 1 400 000 Kč 484 000 Kč
2021 Spolek U Dobré naděje Spolu je nám lépe Magistrát města Ostravy Poskytnuto 417 200 Kč 368 000 Kč 100 000 Kč
2021 MENTAL CAFÉ z.s. Mental Café Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 403 648 Kč 1 000 000 Kč 406 000 Kč
2021 ČMELÁČEK z.s. Volnočasové aktivity pro handicapované osoby Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 5 679 120 Kč 300 000 Kč 0 Kč
2021 RAIN MAN - spolek rodičů a přátel dětí s autismem Klubovna pro osoby s poruchou autistického spektra Magistrát města Ostravy Poskytnuto 58 400 Kč 39 000 Kč 32 000 Kč
2021 AlFi, z.s. Podpora dětí s PAS a jejich rodin Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 278 156 Kč 1 153 000 Kč 300 000 Kč
2021 Krabičky - výrobní družstvo Krabičky vd- sociální podnik 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 348 248 Kč 380 000 Kč 268 000 Kč
2021 PRAPOS, z.s. Kulturní, společenské a sportovní aktivity handicapovaných osob 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 74 000 Kč 45 000 Kč 44 000 Kč
2021 PRAPOS, z.s. Přeprava handicapovaných osob 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 650 218 Kč 300 000 Kč 180 000 Kč
2021 Centrum pro dítě s diabetem, z.s. Zkvalitnit život dětí s diabetem 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 373 567 Kč 200 000 Kč 100 000 Kč
2021 NADĚJE pro všechny, z. s. Volnočasové aktivity pro zdravotně postižené děti, mládež a dospělé Magistrát města Ostravy Poskytnuto 506 000 Kč 135 000 Kč 80 000 Kč
2021 Družstvo NAPROTI Zaměstnávání osob s handicapem v sociálním podniku Mléčný bar NAPROTI a Přípravna NAPROTI Magistrát města Ostravy Poskytnuto 6 993 000 Kč 1 380 000 Kč 717 000 Kč
2021 Asociace TRIGON, o.p.s. Podporované zaměstnávání Magistrát města Ostravy Poskytnuto 625 000 Kč 425 000 Kč 250 000 Kč
2021 Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. Neslyšené aktivity Magistrát města Ostravy Poskytnuto 161 200 Kč 128 000 Kč 85 000 Kč
2021 DUPV - Dech života, z.ú. Péče o pacienty na domácí umělé plicní ventilaci v Ostravě a jejím okolí Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 4 088 040 Kč 457 000 Kč 0 Kč
2021 Unie ROSKA - reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s. Aktivní život s RS Magistrát města Ostravy Poskytnuto 438 000 Kč 234 000 Kč 200 000 Kč
2021 Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Ostrava Přeprava dětí s multihandicapem a celoroční aktivity Magistrát města Ostravy Poskytnuto 582 000 Kč 362 000 Kč 180 000 Kč
2021 Unie ROSKA - reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s. Světový den s RS Magistrát města Ostravy Poskytnuto 94 500 Kč 28 000 Kč 20 000 Kč
2021 Spirála Ostrava, z.ú. Zaměstnávání v chráněných pracovních podmínkách Magistrát města Ostravy Poskytnuto 9 423 513 Kč 1 133 000 Kč 870 000 Kč
2021 Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava Týden rané péče 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 400 Kč 87 000 Kč 70 000 Kč
2021 THeatr ludem, z. s. Terapie loutkou 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 497 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč
2021 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Zpřístupnění veřejného prostoru a odstranění architektonických bariér Magistrát města Ostravy Poskytnuto 60 000 Kč 60 000 Kč 40 000 Kč
2021 Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z. s. Celoroční aktivity KCO-MSK Magistrát města Ostravy Poskytnuto 190 000 Kč 86 000 Kč 55 000 Kč
2021 Muzikohraní, z. s. Podpora osobního rozvoje osob s handicapem prostřednictvím muzikoterapie Magistrát města Ostravy Poskytnuto 510 000 Kč 363 000 Kč 130 000 Kč
2021 ANULIKA z.s. Doprovázení vážně nemocných a pečujících v roce 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 800 000 Kč 828 000 Kč 470 000 Kč
2021 Podané ruce, z. s. Koordinace canisterapie Magistrát města Ostravy Poskytnuto 751 956 Kč 100 000 Kč 70 000 Kč
2021 Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. Svépomoc s pomocí Magistrát města Ostravy Poskytnuto 800 000 Kč 590 000 Kč 440 000 Kč
2021 MELIVITA s.r.o. Chytrá svačina nejen do škol v roce 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 248 000 Kč 525 000 Kč 304 000 Kč
2021 ONKO-AMAZONKY, spolek Vytváření podmínek pro psychickou stabilizaci onkologických pacientek Magistrát města Ostravy Poskytnuto 585 000 Kč 172 000 Kč 110 000 Kč
2021 Charita sv. Alexandra Chráněné dílny Charity sv. Alexandra Magistrát města Ostravy Poskytnuto 20 547 000 Kč 3 430 000 Kč 3 021 000 Kč
2021 Sdružení - BES, z.s. Aplikované pohybové aktivity handicapovaných dětí Magistrát města Ostravy Poskytnuto 173 000 Kč 105 000 Kč 80 000 Kč
2021 Handy Club Ostrava, zapsaný spolek Celoroční činnost Handy Clubu Ostrava. Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 147 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč
2021 Ostravská organizace vozíčkářů, spolek Bez bariér poradenství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 140 000 Kč 80 000 Kč 70 000 Kč
2021 ABC o.p.s. Centrum pro rodiny ABC Magistrát města Ostravy Poskytnuto 911 698 Kč 495 000 Kč 270 000 Kč
2021 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. REHABILITAČNÍ ASISTENCE pro děti a mladé lidi se závažným tělesným postižením 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 555 000 Kč 200 000 Kč 70 000 Kč
2021 Ostravská organizace vozíčkářů, spolek VOZKA – Magazín o životě a pro život na vozíku Magistrát města Ostravy Poskytnuto 587 000 Kč 75 000 Kč 75 000 Kč
2021 Ostravská organizace vozíčkářů, spolek ALDIO - alternativní doprava imobilních osob Magistrát města Ostravy Poskytnuto 806 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2021 OVAHELP - Centrum pomoci onkologickým pacientům, z.s. Odborné psychologické, zdravotní a sociální poradentství, ambulantní a terénní služba Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 567 024 Kč 1 567 000 Kč 200 000 Kč
2021 Prádelna PRAPOS s.r.o. Zaměstnávání handicapovaných osob v chráněné dílně Magistrát města Ostravy Poskytnuto 6 868 308 Kč 1 700 000 Kč 672 000 Kč
2021 MENS SANA, z.ú. PROLOMENÍ TICHA - OSTRAVSKÉ TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Magistrát města Ostravy Poskytnuto 348 000 Kč 220 000 Kč 180 000 Kč
2021 MENS SANA, z.ú. SÍŤOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB - PODPORA REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE V REGIONU OSTRAVA Magistrát města Ostravy Poskytnuto 799 000 Kč 749 000 Kč 500 000 Kč
2021 MIKASA z.s. Konference Modrá pro autismus a kazuistické semináře 2021 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 173 600 Kč 60 000 Kč 40 000 Kč
2021 Charita sv. Alexandra Target - podporované zaměstnávání Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 208 000 Kč 956 000 Kč 250 000 Kč
2021 Oříšek, z.s. Soutěží malí a velcí Magistrát města Ostravy Poskytnuto 59 000 Kč 53 000 Kč 34 000 Kč