Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Oblast podpora osob s handicapem

Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadovaná částka Přidělená částka
2023 Spolek KOLUMBUS Malá škola zotavení v Ostravě Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 165 603 Kč 85 000 Kč 0 Kč
2023 MENTAL CAFÉ z.s. Mental Café Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 595 336 Kč 1 680 000 Kč 440 000 Kč
2023 Česká unie neslyšících, z.ú. Doplňková činnost CSS ČUN SAS Ostrava Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 320 000 Kč 162 000 Kč 0 Kč
2023 Sdružení - BES, z.s. Aplikované pohybové aktivity dětí s handicapem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 197 000 Kč 128 000 Kč 80 000 Kč
2023 Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z. s. Celoroční aktivity KCO-MSK Magistrát města Ostravy Poskytnuto 195 000 Kč 77 000 Kč 55 000 Kč
2023 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. Zájmová a aktivizační činnost Magistrát města Ostravy Poskytnuto 189 351 Kč 102 000 Kč 40 000 Kč
2023 BOTUMY s.r.o. Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v sociálním podniku BOTUMY Magistrát města Ostravy Poskytnuto 4 998 792 Kč 1 098 000 Kč 683 000 Kč
2023 SEN plus, z. s. Rozšíření pracovních míst a zaměstnání osob se zdravotním postižením Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 165 712 Kč 0 Kč 0 Kč
2023 Asociace TRIGON, o.p.s. EDH Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 939 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč
2023 MENS SANA, z.ú. Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 712 032 Kč 668 000 Kč 242 000 Kč
2023 Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Ostrava Přeprava dětí s multihandicapem a celoroční aktivity 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 660 000 Kč 423 000 Kč 200 000 Kč
2023 Charita sv. Alexandra Chráněné dílny Charity sv. Alexandra Magistrát města Ostravy Poskytnuto 20 094 000 Kč 3 057 000 Kč 2 500 000 Kč
2023 Charita Hrabyně Rozvoj a udržení pracovních míst a dílen pro osoby s handicapem v Ostravě Magistrát města Ostravy Poskytnuto 14 177 452 Kč 4 585 000 Kč 887 000 Kč
2023 RAIN MAN - spolek rodičů a přátel dětí s autismem Klubovna pro osoby s poruchou autistického spektra Magistrát města Ostravy Poskytnuto 93 000 Kč 62 000 Kč 40 000 Kč
2023 Muzikohraní, z. s. Podpora osobního rozvoje osob s handicapem prostřednictvím muzikoterapie Magistrát města Ostravy Poskytnuto 543 000 Kč 394 000 Kč 130 000 Kč
2023 Podané ruce, z. s. Koordinace canisterapie Magistrát města Ostravy Poskytnuto 680 595 Kč 100 000 Kč 70 000 Kč
2023 Handy Club Ostrava, zapsaný spolek Celoroční činnost Handy Clubu Ostrava. Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 134 000 Kč 52 000 Kč 0 Kč
2023 VIZ - CENTRUM "spolek" Zaměstnávání osob s handicapem formou chráněných pracovních míst Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 875 000 Kč 1 207 000 Kč 581 000 Kč
2023 Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. Neslyšené aktivity Magistrát města Ostravy Poskytnuto 188 000 Kč 140 000 Kč 80 000 Kč
2023 THeatr ludem, z. s. Terapie loutkou 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 497 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč
2023 MENS SANA, z.ú. OSTROV NADĚJE - PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Magistrát města Ostravy Poskytnuto 430 430 Kč 358 000 Kč 300 000 Kč
2023 MELIVITA s.r.o. Chytrá svačina nejen do škol v roce 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 677 000 Kč 590 000 Kč 335 000 Kč
2023 MENS SANA, z.ú. Metodik kognitivní rehabilitace Magistrát města Ostravy Poskytnuto 750 200 Kč 700 000 Kč 300 000 Kč
2023 MENS SANA, z.ú. CENTRUM TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 220 000 Kč 398 000 Kč 350 000 Kč
2023 Spirála Ostrava, z.ú. Zaměstnávání v chráněných pracovních podmínkách Magistrát města Ostravy Poskytnuto 9 698 000 Kč 1 250 000 Kč 957 000 Kč
2023 Družstvo NAPROTI Zaměstnávání osob s handicapem v sociálním podniku Mléčný bar NAPROTI a Přípravna NAPROTI. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 7 635 000 Kč 1 640 000 Kč 789 000 Kč
2023 Asociace TRIGON, o.p.s. Podporované zaměstnávání Magistrát města Ostravy Poskytnuto 706 000 Kč 506 000 Kč 250 000 Kč
2023 Centrum pro dítě s diabetem, z.s. Zkvalitnit život dětí s diabetem 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 331 682 Kč 170 000 Kč 100 000 Kč
2023 NADĚJE pro všechny, z. s. Volnočasové aktivity pro zdravotně postižené děti, mládež a dospělé Magistrát města Ostravy Poskytnuto 603 000 Kč 145 000 Kč 80 000 Kč
2023 MENS SANA, z.ú. PROLOMENÍ TICHA-OSTRAVSKÉ TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Magistrát města Ostravy Poskytnuto 338 000 Kč 211 000 Kč 180 000 Kč
2023 Ostravská organizace vozíčkářů, spolek BEZ BARIÉR poradenství Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 000 Kč 75 000 Kč 70 000 Kč
2023 Charita sv. Alexandra Target - podporované zaměstnávání Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 620 000 Kč 368 000 Kč 0 Kč
2023 ČMELÁČEK z. s. 10 let Čmeláčku Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 60 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč
2023 PRAPOS, z.s. Přeprava handicapovaných osob 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 670 234 Kč 305 000 Kč 180 000 Kč
2023 OVAHELP - Centrum pomoci onkologickým pacientům, z.s. Odborné psychologické, zdravotní a sociální poradenství, ambulantní a terénní služba Magistrát města Ostravy Poskytnuto 578 000 Kč 423 000 Kč 200 000 Kč
2023 Unie ROSKA - reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s. Světový den roztroušené sklerózy Magistrát města Ostravy Poskytnuto 64 500 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč
2023 Unie ROSKA - reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s. Aktivní život s RS Magistrát města Ostravy Poskytnuto 310 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč
2023 PRAPOS, z.s. Kulturní, společenské a sportovní aktivity handicapovaných osob 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 86 500 Kč 55 000 Kč 44 000 Kč
2023 Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava TÝDEN RANÉ PÉČE 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 90 500 Kč 83 000 Kč 70 000 Kč
2023 Ostravská organizace vozíčkářů, spolek ALDIO – alternativní doprava imobilních osob Magistrát města Ostravy Poskytnuto 839 100 Kč 100 000 Kč 75 000 Kč
2023 KAFIRA o.p.s. Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zrakovým postižením Magistrát města Ostravy Poskytnuto 500 000 Kč 445 000 Kč 250 000 Kč
2023 Krabičky - výrobní družstvo Krabičky v.d. - sociální podnik 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 3 801 580 Kč 228 000 Kč 225 000 Kč
2023 Spolek U Dobré naděje Spolu je nám lépe Magistrát města Ostravy Poskytnuto 429 110 Kč 389 000 Kč 120 000 Kč
2023 ANULIKA z.s. Doprovázení vážně nemocných a pečujících v roce 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 894 000 Kč 846 000 Kč 470 000 Kč
2023 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Tvorba a distribuce publikací PRŮVODCE PLNOLETOSTÍ u osob se zdravotním postižením a PRŮVODCE PŘÍSPĚVKEM NA PÉČI pro pečující o blízkého se zdravotním postižením Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 129 635 Kč 90 000 Kč 0 Kč
2023 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. REHABILITAČNÍ ASISTENCE pro děti a mladé lidi se závažným tělesným postižením 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 700 000 Kč 200 000 Kč 70 000 Kč
2023 ONKO-AMAZONKY, spolek Vytváření podmínek pro psychickou stabilizaci onkologických pacientek Magistrát města Ostravy Poskytnuto 847 694 Kč 200 000 Kč 110 000 Kč
2023 Prádelna PRAPOS s.r.o. Zaměstnávání handicapovaných osob v chráněné dílně Magistrát města Ostravy Poskytnuto 7 096 372 Kč 1 000 000 Kč 806 000 Kč
2023 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Zpřístupnění veřejného prostoru a odstranění architektonických bariér Magistrát města Ostravy Poskytnuto 60 000 Kč 60 000 Kč 40 000 Kč
2023 Místo pro děti - spolek Rodina a dítě s handicapem, komplexní podpora rodiny a dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami Magistrát města Ostravy Poskytnuto 350 000 Kč 260 000 Kč 160 000 Kč