Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Oblast volného času

Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadovaná částka Přidělená částka
2023 Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava Křižácký příměsťák Magistrát města Ostravy Poskytnuto 167 000 Kč 105 000 Kč 25 000 Kč
2023 TORALI z.s. Letní dětský tábor TORALI Magistrát města Ostravy Poskytnuto 57 000 Kč 50 000 Kč 25 000 Kč
2023 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice 130 let Heřmanických hasičů Magistrát města Ostravy Poskytnuto 320 000 Kč 200 000 Kč 65 000 Kč
2023 Asociace TOM ČR, TOM 19061 Krokodýl Seniorský čtyřlístek Magistrát města Ostravy Poskytnuto 127 000 Kč 102 000 Kč 28 000 Kč
2023 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petřkovice Dětský den s IZS Magistrát města Ostravy Poskytnuto 20 000 Kč 16 000 Kč 8 000 Kč
2023 Spolek N.O.B.L Volnočas na Bedřišce 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 102 000 Kč 91 000 Kč 15 000 Kč
2023 PANT, z.s. Centrum PANT dětem - program na rok 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 265 000 Kč 160 000 Kč 33 000 Kč
2023 Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. BAMBIFEST 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 275 000 Kč 175 000 Kč 130 000 Kč
2023 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Michálkovice Michálkovičtí soptíci 2022 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 125 000 Kč 75 000 Kč 55 000 Kč
2023 Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek Divadelní studia Ateliéru NDM Magistrát města Ostravy Poskytnuto 285 000 Kč 75 000 Kč 52 000 Kč
2023 Cirkus trochu jinak, z. s. UmCirkum - centrum nového cirkusu v Ostravě 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 878 000 Kč 115 000 Kč 55 000 Kč
2023 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Michálkovice Michálkovický den dětí 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 138 000 Kč 75 000 Kč 33 000 Kč
2023 Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Ještěr 14. ročník akce Halloween pro děti Magistrát města Ostravy Poskytnuto 28 000 Kč 15 000 Kč 6 000 Kč
2023 Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Ještěr Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží PS Ještěr Magistrát města Ostravy Poskytnuto 255 000 Kč 148 000 Kč 45 000 Kč
2023 Dětské sborové studio Ostrava-Jih z. s. Podpora činnosti pěveckých sborů Dětského sborového studia Ostrava-Jih Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 438 000 Kč 238 000 Kč 0 Kč
2023 Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. Celoroční činnost RADAMOK Magistrát města Ostravy Poskytnuto 330 000 Kč 170 000 Kč 135 000 Kč
2023 Balónek z.s. Celoroční podpora činnosti spolku Balónek Magistrát města Ostravy Poskytnuto 135 000 Kč 110 000 Kč 67 000 Kč
2023 Sbor Jednoty bratrské v Ostravě Celoroční činnost v Rodinném centru Martínek Magistrát města Ostravy Poskytnuto 315 000 Kč 157 000 Kč 75 000 Kč
2023 ZKUŠENÍ.CZ, z.ú. Učíme se ze zkušeností našich předků Magistrát města Ostravy Poskytnuto 346 000 Kč 300 000 Kč 35 000 Kč
2023 ZKUŠENÍ.CZ, z.ú. Odpoledne s knihou Magistrát města Ostravy Poskytnuto 342 000 Kč 292 000 Kč 25 000 Kč
2023 SHM Klub Ostrava - Jih, z. s. Setkání na zahradě Magistrát města Ostravy Poskytnuto 307 000 Kč 300 000 Kč 50 000 Kč
2023 KČT, odbor Slezský Tomík Podpora celoroční činnosti 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 633 000 Kč 299 000 Kč 165 000 Kč
2023 Young Life Česká republika z.ú. Celoroční činnost Young Life Ostrava 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 411 000 Kč 294 000 Kč 65 000 Kč
2023 Občanský spolek MUDr. Marcely Poláčkové Celoroční pohybové, taneční, dramatické a tvůrčí aktivity Magistrát města Ostravy Poskytnuto 73 000 Kč 58 000 Kč 25 000 Kč
2023 Balónek z.s. Poklady Landeku Magistrát města Ostravy Poskytnuto 155 000 Kč 120 000 Kč 63 000 Kč
2023 Muzikohraní, z. s. Děti v rytmu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 245 000 Kč 170 000 Kč 44 000 Kč
2023 Young Life Česká republika z.ú. Anglický příměstský tábor 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 318 000 Kč 216 000 Kč 33 000 Kč
2023 Folklorní sdružení Ostrava z.s. Podpora celoročních a dlouhodobých aktivit Folklorního sdružení Ostrava z.s. ve prospěch dětí, mládeže i dospělých Magistrát města Ostravy Poskytnuto 118 000 Kč 56 000 Kč 44 000 Kč
2023 SENIORS, z.s. Ostravské sportovní reprezentace Magistrát města Ostravy Poskytnuto 334 000 Kč 257 000 Kč 78 000 Kč
2023 Junák - český skaut, středisko Strážci Ostrava, z. s. Mezigenerační integrace aneb 55. narozeniny skautského střediska Strážci Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 51 000 Kč 46 000 Kč 25 000 Kč
2023 DK BIKESHOP Racing Team, z.s. Volnočasové aktivity pro členy DK BIKESHOP Racing teamu Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 261 000 Kč 176 000 Kč 0 Kč
2023 Soubor lidových písní a tanců Hlubina, z.s. Podpora celoroční činnosti Souboru lidových písní a tanců Hlubina, z.s. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 455 000 Kč 198 000 Kč 99 000 Kč
2023 Junák - český skaut, středisko Polanka nad Odrou, z. s. Společně za dobrodružstvím 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 80 000 Kč 60 000 Kč 40 000 Kč
2023 Asociace TOM ČR, TOM 4345 Paprsek Čistota - půl zdraví Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 25 000 Kč
2023 Asociace TOM ČR, TOM 4345 Paprsek Podpora celoroční činnosti TOM 4345 Paprsek Magistrát města Ostravy Poskytnuto 120 000 Kč 120 000 Kč 35 000 Kč
2023 Asociace TOM ČR, TOM 206 07 SIHASAPA Celoroční činnost TOM SIHASAPA Magistrát města Ostravy Poskytnuto 210 000 Kč 130 000 Kč 33 000 Kč
2023 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. Celoroční aktivity dětí a mládeže v RKC Chaloupka 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 000 000 Kč 300 000 Kč 220 000 Kč
2023 Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK Podpora celoroční činnosti a materiálové základny 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 834 000 Kč 299 000 Kč 69 000 Kč
2023 Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s. Příměstské tábory s Dakoťáky v roce 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 304 000 Kč 123 000 Kč 50 000 Kč
2023 Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s. Dakoťáci v roce 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 720 000 Kč 190 000 Kč 62 000 Kč
2023 DAKOTA, o.p.s. Letní tábor ČR - SR Magistrát města Ostravy Poskytnuto 354 000 Kč 120 000 Kč 35 000 Kč
2023 DAKOTA, o.p.s. Celoroční činnost s neorganizovanými dětmi a mládeží v roce 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 227 000 Kč 135 000 Kč 55 000 Kč
2023 Ideal education s.r.o. Motivované a kreativní dítě Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 299 000 Kč 294 000 Kč 0 Kč
2023 Slezský soubor Heleny Salichové z.s. Celoroční činnost Slezského souboru Heleny Salichové z.s. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 399 000 Kč 155 000 Kč 75 000 Kč
2023 BVÚ - Centrum pro volný čas z.s. Pobytové a příměstské tábory v roce 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 275 000 Kč 133 000 Kč 50 000 Kč
2023 BVÚ - Centrum pro volný čas z.s. Zajištění celoroční činnosti Senior klubu v roce 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 501 000 Kč 199 000 Kč 90 000 Kč
2023 BVÚ - Centrum pro volný čas z.s. Zajištění činnosti BVÚ - Centra pro volný čas z.s. v roce 2023 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 065 000 Kč 298 000 Kč 235 000 Kč
2023 Junák - český skaut, středisko Strážci Ostrava, z. s. Podpora celoroční činnosti organizace Junák - český skaut, středisko Strážci Ostrava, z.s. Magistrát města Ostravy Poskytnuto 109 000 Kč 99 000 Kč 33 000 Kč
2023 Spolek Druhé Svítání 1.) Senioři objevují taje počítačů + 2.) Trénování paměti Magistrát města Ostravy Poskytnuto 120 000 Kč 120 000 Kč 50 000 Kč
2023 Oblastní skupina agility Permoník Ostrava, z. s. AGILITY - KYNOLOGICKÝ SPORT PRO MLADÉ Magistrát města Ostravy Poskytnuto 61 000 Kč 20 000 Kč 12 000 Kč