Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Oblast volného času

Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadovaná částka Přidělená částka
2024 SHM Klub Ostrava - Jih, z. s. Jsme si blíž Magistrát města Ostravy Poskytnuto 630 000 Kč 250 000 Kč 80 000 Kč
2024 KČT, odbor Slezský Tomík Mimořádná podpora celoroční činnosti Magistrát města Ostravy Poskytnuto 198 000 Kč 157 000 Kč 157 000 Kč
2024 Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK Mimořádná podpora celoroční činnosti na rok 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 120 000 Kč 100 000 Kč 75 000 Kč
2024 Asociace TOM ČR, TOM 4334 Bludný kruh 25 let oddílu Bludný kruh TOM 4334 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 33 000 Kč 30 000 Kč 25 000 Kč
2024 Koutek světa pro děti z.s. S Koutkem letem tradicí a světem Magistrát města Ostravy Poskytnuto 120 000 Kč 86 000 Kč 40 000 Kč
2024 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Michálkovice Michálkovičtí soptíci 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 135 000 Kč 80 000 Kč 55 000 Kč
2024 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Michálkovice Michálkovický hasičský den dětí 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 138 000 Kč 70 000 Kč 35 000 Kč
2024 Asociace TOM ČR, TOM 19061 Krokodýl Seniorský čtyřlístek 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 128 000 Kč 92 000 Kč 35 000 Kč
2024 Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, z.s. Polanská stezka odvahy Magistrát města Ostravy Poskytnuto 69 000 Kč 46 000 Kč 25 000 Kč
2024 Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka TOM 4312 Třicítka a Dvojka v roce 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 120 000 Kč 83 000 Kč 45 000 Kč
2024 Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. Celoroční činnost RADAMOK Magistrát města Ostravy Poskytnuto 335 000 Kč 170 000 Kč 150 000 Kč
2024 Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. BAMBIFEST 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 282 000 Kč 182 000 Kč 130 000 Kč
2024 Young Life Česká republika z.ú. Anglický příměstský tábor 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 318 000 Kč 211 000 Kč 35 000 Kč
2024 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Svinov Hasičský den dětí 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 101 000 Kč 80 000 Kč 30 000 Kč
2024 Rodinné centrum KAŠTÁNEK, z.s. Příměstské tábory - léto 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 181 000 Kč 51 000 Kč 30 000 Kč
2024 KČT, odbor Slezský Tomík Podpora celoroční činnosti 2024 Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 668 000 Kč 412 000 Kč 0 Kč
2024 Thaleos, z. s. Možnosti umělé inteligence Magistrát města Ostravy Poskytnuto 123 000 Kč 103 000 Kč 20 000 Kč
2024 Spolek N.O.B.L Bedřiška - výlety za poznáním 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 178 000 Kč 155 000 Kč 20 000 Kč
2024 Young Life Česká republika z.ú. Celoroční činnost Young Life Ostrava 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 349 000 Kč 289 000 Kč 70 000 Kč
2024 Rodinné centrum KAŠTÁNEK, z.s. Mámo, táto, nebudeme sedět doma Magistrát města Ostravy Poskytnuto 550 000 Kč 145 000 Kč 85 000 Kč
2024 PERSEUS, z.s. Natoč si své město 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 194 000 Kč 162 000 Kč 55 000 Kč
2024 Junák - český skaut, středisko Strážci Ostrava, z. s. Podpora celoroční činnosti organizace Junák - český skaut, středisko Strážci Ostrava, z.s. v roce 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 159 000 Kč 115 000 Kč 50 000 Kč
2024 Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK Podpora celoroční činnosti 2024 Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 827 000 Kč 366 000 Kč 0 Kč
2024 Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s. Příměstské tábory s Dakoťáky v roce 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 318 000 Kč 127 000 Kč 50 000 Kč
2024 Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s. Dakoťáci v roce 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 527 000 Kč 181 000 Kč 70 000 Kč
2024 PERSEUS, z.s. Pohádková škola Magistrát města Ostravy Poskytnuto 169 000 Kč 145 000 Kč 40 000 Kč
2024 Sbor Jednoty bratrské v Ostravě Celoroční činnost v Rodinném centru Martínek Magistrát města Ostravy Poskytnuto 321 000 Kč 172 000 Kč 75 000 Kč
2024 Asociace TOM ČR, TOM 4345 Paprsek Hygiena na prvním místě!!! Magistrát města Ostravy Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 35 000 Kč
2024 Asociace TOM ČR, TOM 4345 Paprsek Podpora dvacátého oddílového roku TOM 4345 Paprsek Magistrát města Ostravy Poskytnuto 145 000 Kč 145 000 Kč 45 000 Kč
2024 Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Směr Podpora celoroční činnosti oddílu a táborové základny Magistrát města Ostravy Poskytnuto 201 000 Kč 143 000 Kč 40 000 Kč
2024 Junák - český skaut, středisko Stará Bělá, z. s. Pojďme do toho spolu 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 91 000 Kč 70 000 Kč 50 000 Kč
2024 SHM Klub Ostrava - Jih, z. s. Konejme dobro Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 320 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč
2024 Junák - český skaut, středisko Stará Bělá, z. s. Celoroční činnost 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 150 000 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč
2024 Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina J.Á.Komenského Letní tábory 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 72 000 Kč 72 000 Kč 40 000 Kč
2024 Asociace TOM ČR, TOM 206 07 SIHASAPA Celoroční činnost TOM SIHASAPA Magistrát města Ostravy Poskytnuto 210 000 Kč 125 000 Kč 45 000 Kč
2024 Muzikohraní, z. s. Děti v rytmu Magistrát města Ostravy Poskytnuto 246 000 Kč 164 000 Kč 50 000 Kč
2024 Alena Koldová Volnočasové taneční aktivity dětí a mládeže do 26 let Magistrát města Ostravy Poskytnuto 65 000 Kč 65 000 Kč 30 000 Kč
2024 Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Ještěr 15. ročník akce Halloween pro děti Magistrát města Ostravy Poskytnuto 26 000 Kč 16 000 Kč 10 000 Kč
2024 Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Ještěr Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží PS Ještěr Magistrát města Ostravy Poskytnuto 261 000 Kč 172 000 Kč 50 000 Kč
2024 Balónek z.s. Celoroční podpora činnosti spolku Balónek Magistrát města Ostravy Poskytnuto 135 000 Kč 110 000 Kč 65 000 Kč
2024 Balónek z.s. Poklady Landeku Magistrát města Ostravy Poskytnuto 145 000 Kč 110 000 Kč 60 000 Kč
2024 Asociace TOM ČR, TOM 4302 SIRIUS PŘÁTELSTVÍ K PŘÍRODĚ I K SOBĚ NAVZÁJEM - Podpora celoroční oddílové činnosti pro děti a mládež TOM 4302 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 103 000 Kč 75 000 Kč 50 000 Kč
2024 DAKOTA, o.p.s. Celoroční činnost s neorganizovanými dětmi a mládeží v roce 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 232 000 Kč 140 000 Kč 55 000 Kč
2024 DAKOTA, o.p.s. Letní tábor ČR - SR Magistrát města Ostravy Poskytnuto 368 000 Kč 120 000 Kč 35 000 Kč
2024 Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Kamenec Tábory 2024 Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 96 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč
2024 Cirkus trochu jinak, z. s. UmCirkum - centrum nového cirkusu v Ostravě 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 1 009 000 Kč 140 000 Kč 55 000 Kč
2024 Rozjeď se z.s. Celoroční činnost spolku Rozjeď se Magistrát města Ostravy Poskytnuto 410 000 Kč 80 000 Kč 30 000 Kč
2024 Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek Divadelní studia Ateliéru NDM Magistrát města Ostravy Poskytnuto 255 000 Kč 124 000 Kč 55 000 Kč
2024 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Radvanice Celoroční činnost mladých hasičů v Radvanicích v roce 2024 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 132 000 Kč 100 000 Kč 40 000 Kč
2024 Rozjeď se z.s. Prázdniny v Ostravě - 12. ročník Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 339 000 Kč 200 000 Kč 55 000 Kč