Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Oblast pro obnovu reklamního označení provozoven

Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadovaná částka Přidělená částka
2020 HUYS LAVJAN s.r.o. Polepy výloh Magistrát města Ostravy Poskytnuto 43 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč
2020 TeamCity s.r.o. Čsa 98 Magistrát města Ostravy Poskytnuto 38 200 Kč 26 700 Kč 30 000 Kč
2020 HÁJEK ENTERPRISES s.r.o. Polep Hrabůvka Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 40 000 Kč 24 000 Kč 0 Kč
2020 HÁJEK ENTERPRISES s.r.o. Polep Vítkovice Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 50 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč