Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Oblast revitalizace veřejného prostoru

Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Poskytovatel dotace Stav žádosti Předpokládané náklady Požadovaná částka Přidělená částka
2024 Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Plesná Plesenský park – revitalizace pozemku bývalého koupaliště – 2. etapa Magistrát města Ostravy Poskytnuto 435 000 Kč 435 000 Kč 435 000 Kč
2024 Koutek světa pro děti z.s. OUTDOOR HUB Magistrát města Ostravy Poskytnuto 655 000 Kč 499 000 Kč 499 000 Kč
2024 Michal Kopec Štramberská sousedům Magistrát města Ostravy Poskytnuto 319 000 Kč 319 000 Kč 319 000 Kč
2024 Zuzana Šilerová Tvoříme prostor pro ZŠ a rodiny s dětmi Magistrát města Ostravy Poskytnuto 600 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2024 Ing. Karla Grossmannová Revitalizace kontejnerového stání Magistrát města Ostravy Poskytnuto 106 000 Kč 106 000 Kč 106 000 Kč
2023 Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava Komunitní prostor "pod kaštanem" Magistrát města Ostravy Poskytnuto 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč
2023 Bytové družstvo u Arény Sejdeme se na dvorku Magistrát města Ostravy Poskytnuto 565 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2023 Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při mateřské škole P. Lumumby 25 v Ostravě - Zábřehu Společně na zahradě Magistrát města Ostravy Poskytnuto 490 000 Kč 490 000 Kč 490 000 Kč
2023 Veselá školička Tvoříme prostor v MŠ Slavíkova Magistrát města Ostravy Poskytnuto 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2023 Jiřina Pandularisová Úprava předprostoru u Domu seniorů v Krásném Poli Magistrát města Ostravy Poskytnuto 497 000 Kč 497 000 Kč 497 000 Kč
2022 Mgr. Radovan Šťastný CROSSPARK Hulváky Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 330 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2022 Petr Kleček Via ferrata Bazaly Magistrát města Ostravy Poskytnuto 370 000 Kč 370 000 Kč 370 000 Kč
2022 Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Plesná Plesenský park Magistrát města Ostravy Poskytnuto 660 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2021 Ondřej Rybníček Zeleň, Tyršův reliéf Magistrát města Ostravy Poskytnuto 27 000 Kč 27 000 Kč 27 000 Kč
2021 Bc. Hana Mrocková Vílí zahrádka Magistrát města Ostravy Poskytnuto 81 000 Kč 81 000 Kč 81 000 Kč
2021 1. Bruslařský klub Buď INline Ostrava, z.s Servis point "Dotáhni kolečko!" Magistrát města Ostravy Poskytnuto 260 000 Kč 260 000 Kč 260 000 Kč
2021 Ing Pavel Svozil Naše zahrádka Magistrát města Ostravy Poskytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
2021 Ostravská sportovní z.s. Revitaliace parku na ulici Pavlovova Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 238 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2020 Společenství vlastníků Sokolská tř.56,58,60 Fajnová Sokolská napříč generacemi Magistrát města Ostravy Poskytnuto 515 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2020 "spolek Fiducia" Hmyz je fajnovy!!! aneb Ostravský hmyzí mobiliář Magistrát města Ostravy Poskytnuto 545 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2021 Petr Sikora Komunitní a smyslová zahrada Mjr.Nováka Magistrát města Ostravy Poskytnuto 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2021 Spolek N.O.B.L FAJNOVA BEDŘIŠKA - I. etapa Magistrát města Ostravy Poskytnuto 253 000 Kč 177 000 Kč 177 000 Kč
2021 Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava Komunitní náměstíčko Červeného kříže Magistrát města Ostravy Poskytnuto 98 000 Kč 98 000 Kč 98 000 Kč
2020 Ing. Jindřich Víšek Komunitní kompostér na ul. E.Rošického ve Svinově Magistrát města Ostravy Poskytnuto 40 000 Kč 40 000 Kč 36 609 Kč
2020 Martin Macháč Zvelebení dětského hříště ul. Stanislavského Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč
2020 Vzájemné soužití o.p.s. Obnova dětského koutku Liščináček Magistrát města Ostravy Poskytnuto 148 000 Kč 148 000 Kč 148 000 Kč
2020 Martin Macháč Zvelebení dětského hříště ul. Stanislavského Magistrát města Ostravy Poskytnuto 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2020 Mgr. Pavel Stuchlý Altán v centru Staré Bělé Magistrát města Ostravy Poskytnuto 685 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2020 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves Rybníky pod Bedřiškou – místo pro lepší život Magistrát města Ostravy Poskytnuto 90 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč
2019 Mgr. Pavel Stuchlý Altán v centru Staré Bělé Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 695 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč
2019 Vodácký klub AHOOOJ, z.s. Piknikové místo s posezením a grilem Na Honculi Magistrát města Ostravy Poskytnuto 208 000 Kč 176 000 Kč 176 000 Kč
2019 Balónek z.s. Tradiční venkovská zahrada Hrušov Magistrát města Ostravy Poskytnuto 540 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2019 Architectura z.s. 100 let haldy Ema Magistrát města Ostravy Poskytnuto 800 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2019 Pestré vrstvy, z. s. Pestré vrstvy: zpřístupnění drobných objektů Magistrát města Ostravy Poskytnuto 154 000 Kč 154 000 Kč 154 000 Kč
2019 Radka Vašková Zegzulková Lavice pro Hospic sv. Lukáše Magistrát města Ostravy Poskytnuto 268 000 Kč 268 000 Kč 268 000 Kč
2018 Šárka Prášková Relaxační zahrádka Fifejdy Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč
2018 Ladislav Nováček Obnova kříže manželů Sikorových z roku 1898 ve Staré Bělé Magistrát města Ostravy Poskytnuto 86 000 Kč 86 000 Kč 86 000 Kč
2018 Římskokatolická farnost Ostrava - Heřmanice Zpřístupnění farské zahrady v Ostravě-Heřmanicích veřejnosti Magistrát města Ostravy Poskytnuto 2 110 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2018 Ing. Jaroslav, Prokop X Pamětní bronzová deska, věnovaná památce Karla Kryla Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 56 000 Kč 56 000 Kč 0 Kč
2018 Ing. Arch. Ondřej Turoň Náměstí na Hlubině Magistrát města Ostravy Poskytnuto 210 000 Kč 190 000 Kč 190 000 Kč
2018 Provoz z.s. Pasáž velkoměsta Magistrát města Ostravy Poskytnuto 118 000 Kč 118 000 Kč 98 000 Kč
2018 Ivo Helebrant Venkovní třída v Parku Čs. letců Magistrát města Ostravy Poskytnuto 443 000 Kč 443 000 Kč 230 000 Kč
2018 Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava Předzahrádka červeného kříže - vstupní brána lokality u Náměstí republiky Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 296 000 Kč 296 000 Kč 0 Kč
2018 Vzájemné soužití o.p.s. Obnova dětského koutku Lišičináček Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 148 000 Kč 148 000 Kč 0 Kč
2018 Romana Vaverová Areál Bělský les - soubor slunečních hodin Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 262 000 Kč 262 000 Kč 0 Kč
2018 TORALI z.s. "Chytrý a bezpečný" park Hrabovjanka Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 88 000 Kč 88 000 Kč 0 Kč
2018 Provoz z.s. Pasáž velkoměsta Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 118 000 Kč 118 000 Kč 0 Kč
2018 Filmotéka Ostrava, o.s. OKO Speciál - letní kino AMFI v Porubě Magistrát města Ostravy Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 0 Kč
2018 Společenství vlastníků Tyršova 23 Hřiště a relaxační zóna pro obyvatele ulice Tyršova Magistrát města Ostravy Poskytnuto 150 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2018 Bc. Jitka Jitřenka Navrátilová Restaurant Day Ostrava Magistrát města Ostravy Poskytnuto 75 000 Kč 65 000 Kč 65 000 Kč