Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Počet nalezených záznamů: 190
Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Oblast podpory POSKYTOVATEL DOTACE Přidělená částka
2022 Společnost Podané ruce o.p.s. Podpora nových technologií v oblasti prevence a léčby Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 450 000 Kč
2022 Společnost Podané ruce o.p.s. Hard&Smart Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 350 000 Kč
2022 ARKA CZ, z.s. Následná péče ARKA Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 50 000 Kč
2022 ARKA CZ, z.s. Terénní program ARKA Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 425 000 Kč
2022 Slezská diakonie EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 200 000 Kč
2022 ARKA CZ, z.s. Adiktologická poradna ARKA Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 470 000 Kč
2022 Modrý kříž v České republice Služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 254 000 Kč
2022 Modrý kříž v České republice Odborné sociální poradenství pro osoby závislé na alkoholu,jiných návykových látkách, hazardních hrách a jejich blízké Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 328 000 Kč
2022 Renarkon,o.p.s. Terénní program Ostrava - Navýšení úvazků Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 200 000 Kč
2022 Renarkon,o.p.s. Klub Absolvent Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 170 000 Kč
2022 Renarkon,o.p.s. Substituční léčba Suboxonem Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 74 000 Kč
2021 Renarkon,o.p.s. Pořízení dodávkového automobilu pro zvýšení kvality terénní služby Ostrava Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 200 000 Kč
2021 Renarkon,o.p.s. Terénní program Ostrava Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 200 000 Kč
2021 Modrý kříž v České republice Služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 242 000 Kč
2021 Modrý kříž v České republice Odborné sociální poradenství pro osoby závislé na alkoholu,jiných návykových látkách, hazardních hrách a jejich blízké Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 314 000 Kč
2021 Slezská diakonie EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 300 000 Kč
2021 Společnost Podané ruce o.p.s. Hard&Smart Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 300 000 Kč
2021 Společnost Podané ruce o.p.s. Podpora nových technologií v oblasti prevence a léčby Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 450 000 Kč
2021 Renarkon,o.p.s. Klub Absolvent Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 150 000 Kč
2021 ARKA CZ, z.s. Následná péče ARKA Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 50 000 Kč
2021 ARKA CZ, z.s. Adiktologická poradna ARKA Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 440 000 Kč
2021 ARKA CZ, z.s. Terénní program ARKA Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 405 000 Kč
2021 Renarkon,o.p.s. KZ/PP Substituční léčba Suboxonem Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 74 000 Kč
2020 Modrý kříž v České republice Služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 12 000 Kč
2020 Modrý kříž v České republice Odborné sociální poradenství pro osoby závislé na alkoholu,jiných návykových látkách, hazardních hrách a jejich blízké Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 14 000 Kč
2020 Renarkon,o.p.s. Terénní program Ostrava Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 200 000 Kč
2020 Renarkon,o.p.s. Klub Absolvent: Podpora aktivit Recovery koučů, Renarkon o.p.s. Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 70 000 Kč
2020 Společnost Podané ruce o.p.s. Podpora nových technologií v oblasti prevence a léčby Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 190 000 Kč
2020 Renarkon,o.p.s. Klub Absolvent Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 80 000 Kč
2020 ARKA CZ, z.s. Terénní program ARKA Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 405 000 Kč
2020 ARKA CZ, z.s. Adiktologická poradna ARKA Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 440 000 Kč
2020 ARKA CZ, z.s. Následná péče ARKA Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 50 000 Kč
2020 Modrý kříž v České republice Služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 230 000 Kč
2020 Modrý kříž v České republice Odborné sociální poradenství pro osoby závislé na alkoholu,jiných návykových látkách, hazardních hrách a jejich blízké Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 300 000 Kč
2020 Slezská diakonie EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 300 000 Kč
2020 Renarkon,o.p.s. Substituční léčba Suboxonem Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 78 000 Kč
2019 Renarkon,o.p.s. Terapeutická komunita Renarkon Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 150 000 Kč
2019 Renarkon,o.p.s. Terénní program Ostrava Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 300 000 Kč
2019 ARKA CZ, z.s. Terénní programy ARKA Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 130 000 Kč
2019 ARKA CZ, z.s. Adiktologická poradna ARKA Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 140 000 Kč
2019 Modrý kříž v České republice Odborné sociální poradenství pro osoby závislé na alkoholu,jiných návykových látkách, hazardních hrách a jejich blízké Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 60 000 Kč
2019 Modrý kříž v České republice Služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 50 000 Kč
2019 Renarkon,o.p.s. Nezkoušej, neriskuj! Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 420 000 Kč
2019 Slezská diakonie EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 300 000 Kč
2019 Renarkon,o.p.s. Indikované skupiny Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 0 Kč
2019
-
2022
Renarkon,o.p.s. Doléčovací centrum Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 582 000 Kč
2019
-
2022
Renarkon,o.p.s. Terénní program Ostrava Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 1 000 000 Kč
2019
-
2022
Renarkon,o.p.s. Terapeutická komunita Renarkon Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 1 500 000 Kč
2019
-
2022
Renarkon,o.p.s. Kontaktní centrum Ostrava Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 809 000 Kč
2019
-
2022
Renarkon,o.p.s. Terapeutické centrum Renarkon, o.p.s. Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 960 000 Kč