Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Počet nalezených záznamů: 21450
Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Oblast podpory POSKYTOVATEL DOTACE Přidělená částka
2012 OSTRAVA ART 2012 Oblast kultura Magistrát města Ostravy 90 000 Kč
2015 „HC Kora Hošťálkovice“ Ostravská hokejová liga - významná sportovní činost statutárního města Ostravy Oblast sportovních akcí Magistrát města Ostravy 0 Kč
2011 „FOTBAL PORUBA“ 43. ročník mezinárodního žákovského turnaje - Memoriál Miloslava Kovaříka Oblast sportovních akcí Magistrát města Ostravy 0 Kč
2011 „FOTBAL PORUBA“ Systematická celoroční činnost fotbalového klubu FOTBAL PORUBA Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy 50 000 Kč
2011 „FOTBAL PORUBA“ Celoroční činnost dětí a mládeže ve věku 6 - 21 let Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy 82 500 Kč
2011 „ALTERNATIWA d.i.y.“ SUROVÍÍÍ / RAW Oblast kultura Magistrát města Ostravy 0 Kč
2014 „ALTERNATIWA d.i.y.“ surovííí NUANCES Oblast kultura Magistrát města Ostravy 0 Kč
2012 „ALTERNATIWA d.i.y.“ SUROVÍÍÍ dole Oblast kultura Magistrát města Ostravy 30 000 Kč
2015 „ALTERNATIWA d.i.y.“ MEZIPROSTORY Oblast kultura Magistrát města Ostravy 0 Kč
2013 Živá naděje, z.s. KZ/PK Rozvoj vzájemných vztahů u dětí a mládeže Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 162 000 Kč
2019 Živá naděje, z.s. Rozvoj vzájemných vztahů u dětí a mládeže Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy 180 000 Kč
2018 Živá naděje, z.s. Rozvoj vzájemných vztahů u dětí a mládeže Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy 181 000 Kč
2017 Živá naděje, z.s. Rozvoj vzájemných vztahů u dětí a mládeže Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy 100 000 Kč
2016 Živá naděje, z.s. Rozvoj vzájemných vztahů u dětí a mládeže Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 0 Kč
2015 Živá naděje, z.s. KZ/PK Rozvoj vzájemných vztahů u dětí a mládeže Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 172 000 Kč
2014 Živá naděje, z.s. KZ/PK Rozvoj vzájemných vztahů u dětí a mládeže Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 0 Kč
2012 Živá naděje, z.s. KZ/PK Rozvoj vzájemných vztahů u dětí a mládeže Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 161 000 Kč
2010 Živá naděje, z.s. Kult/PK Rozvoj vzájemných vztahů u dětí a mládeže Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 120 000 Kč
2011 Živá naděje, z.s. ŠK/PK Rozvoj vzájemných vztahů u dětí a mládeže Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 159 000 Kč
2015 Žijme sportem Participace dětí z dětských domovů v rámci squashového turnaje EcoSun Tour Masters 2015 Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy 0 Kč
2010 Židovské muzeum v Praze Paměť židovské Ostravy Oblast kultura Magistrát města Ostravy 0 Kč
2016 Židovská obec v Ostravě Židé na Ostravsku Oblast kultura Magistrát města Ostravy 150 000 Kč
2023
-
2026
Židovská obec v Ostravě ADP TIKVAH - pečovatelská služba pro seniory, se zvláštním zřetelem k potřebám přeživších holocaust Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 429 000 Kč
2017 Židovská obec v Ostravě Vydání monografie Židé na Ostravsku. Oblast kultura Magistrát města Ostravy 90 000 Kč
2015
-
2018
Židovská obec v Ostravě ADP TIKVAH - pečovatelská služba pro seniory, se zvláštním zřetelem k potřebám přeživších holocaust Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 300 000 Kč
2010 Židovská obec v Ostravě Oprava Židovského hřbitova Oblast neinvestiční dotace na pořízení, zachování a obnovu hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Magistrát města Ostravy 0 Kč
2011
-
2014
Židovská obec v Ostravě ADP „TIKVAH“– pečovatelská služba pro seniory, se zvláštním zřetelem k potřebám přeživších holocaust Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 250 000 Kč
2019
-
2022
Židovská obec v Ostravě ADP TIKVAH - pečovatelská služba pro seniory, se zvláštním zřetelem k potřebám přeživších holocaust Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 390 000 Kč
2014 Ženský pěvecký sbor DUHA Festival Choral International de Neuchatel, Švýcarsko-Neuchatel Oblast kultura Magistrát města Ostravy 0 Kč
2023 Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. PROVOZ A ČINNOST ŽELEZNIČNÍHO MUZEA Oblast kultura Magistrát města Ostravy 0 Kč
2024 Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. PŘÍPRAVA A PROVOZ VÝSTAVY O MÍSTNÍCH DRAHÁCH OSTRAVSKA Oblast kultura Magistrát města Ostravy 0 Kč
2017 Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. PUBLIKACE MUZEA V ROCE 750.VÝROČÍ MĚSTA OSTRAVA Oblast kultura Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2015 Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. Provoz Železničního muzea moravskoslezského Oblast kultura Magistrát města Ostravy 0 Kč
2014 Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. Zavedení systému digitalizace evidence dokumentů a předmětů depozitáře muzea Oblast kultura Magistrát města Ostravy 0 Kč
2022 Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. PROPAGACE ŽELEZNIČNÍHO MUZEA V OSTRAVĚ Oblast kultura Magistrát města Ostravy 0 Kč
2022 Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. CELOROČNÍ PROVOZ ŽELEZNIČNÍHO MUZEA Oblast kultura Magistrát města Ostravy 0 Kč
2021 Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. CELOROČNÍ PROVOZ A AKTIVITY ŽELEZNIČNÍHO MUZEA MORAVSKOSLEZSKÉHO Oblast kultura Magistrát města Ostravy 100 000 Kč
2020 Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. HOSPODÁRNÝ PROVOZ A SLUŽBY ŽELEZNIČNÍHO MUZEA MORAVSKOSLEZSKÉHO V ROCE 2020 Oblast kultura Magistrát města Ostravy 100 000 Kč
2019 Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. ČINNOST A SLUŽBY ŽELEZNIČNÍHO MUZEA MORAVSKOSLEZSKÉHO V ROCE 2019 Oblast kultura Magistrát města Ostravy 90 000 Kč
2018 Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. Celoroční činnost a služby Železničního muzea moravskoslezského Oblast kultura Magistrát města Ostravy 150 000 Kč
2017 Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. 170 let SEVERNÍ DRÁHY CÍSAŘE FERDINANDA Oblast kultura Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2016 Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. Celoroční služby a činnost Železničního muzea moravskoslezského Oblast kultura Magistrát města Ostravy 0 Kč
2014 Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. Zavedení systému digitalizace evidence dokumentů a předmětů depozitáře muzea Oblast kultura Magistrát města Ostravy 80 000 Kč
2020 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost Denní stacionář 2020 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 160 000 Kč
2023 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost Denní stacionář 2023 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 220 000 Kč
2019 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost Denní stacionář Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 135 000 Kč
2018 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost Denní stacionář Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 15 000 Kč
2022 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost Snoezelen Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 0 Kč
2022 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost Denní stacionář 2022 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 200 000 Kč
2021 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost Denní stacionář 2021 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 160 000 Kč