Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Počet nalezených záznamů: 19872
Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Oblast podpory POSKYTOVATEL DOTACE Přidělená částka
2023 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost LOTO 2023 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 0 Kč
2023 Česká unie neslyšících, z.ú. Technické vybavení pro zlepšení komunikace mezi klienty a zaměstnanci Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 0 Kč
2023 MENS SANA, z.ú. Oprava a vybavení nových prostor pro potřeby lidí se zdravotním postižením Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 0 Kč
2023 Družstvo NAPROTI Zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením v rámci jejich zaměstnávání Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 67 000 Kč
2023 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. Zajištění mobility Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 0 Kč
2023 Slezská diakonie EXIT Terapeutická komunita Slezské diakonie pro nezletilé a mladé dospělé Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 90 000 Kč
2023 Renarkon, o. p. s. Terénní program Ostrava - Pořízení garáže Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 0 Kč
2023 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Vybavení prostor TyfloCentra Ostrava, o.p.s. Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 109 000 Kč
2023 VIZ - CENTRUM "spolek" Zaměstnávání osob s handicapem formou chráněných pracovních míst Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 150 000 Kč
2023 BOTUMY s.r.o. Všechno má svůj RUB a líc - Podpora sociálního podnikání sociálního podniku BOTUMY s.r.o. Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 50 000 Kč
2023 Armáda spásy v České republice, z. s. Zvýšení bezpečnostního standardu a úrovně kvality v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi Adelante Ostrava Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 378 000 Kč
2023 Armáda spásy v České republice, z. s. Bezbariérovost a požární ochrana v Domově přístav Ostrava - Zukalova Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 100 000 Kč
2023 Armáda spásy v České republice, z. s. Bezbariérovost a požární ochrana v Domově Přístav Ostrava - Kunčičky Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 100 000 Kč
2023 Slezská diakonie Zvedáky pro klienty Duhového domu Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 0 Kč
2023 Renarkon, o. p. s. Zlepšení materiálně technického vybavení Doléčovacího centra Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 62 000 Kč
2023 Spirála Ostrava, z.ú. Mobilní stěna pro sociální služby Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 50 000 Kč
2023 Asociace TRIGON, o.p.s. Zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením pořízením vozidla pro sociální službu sociální rehabilitace Centra duševního zdraví Ostrava Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 82 000 Kč
2023 ARKA CZ, z.s. Zajištění materiálně-technického vybavení organizace Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 57 000 Kč
2023 KCS Ostrava, z.s. Senioři a elektronická komunikace Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 0 Kč
2023 Slezská diakonie Nákup osobního automobilu pro terénní službu NOE Ostrava - podpora samostatného bydlení. Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 75 000 Kč
2023 Renarkon, o. p. s. Zlepšení materiálně technického vybavení pro klienty Terapeutické komunity Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 200 000 Kč
2023 Na Výminku s.r.o. Na Výminku Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 416 000 Kč
2023 Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. Obnova společenských prostorů klubu Mlýnek Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 60 000 Kč
2023 Junák - český skaut, středisko Stará Bělá, z. s. Výlety pro ukrajinské rodiny a české dobrovolníky Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 30 000 Kč
2023 Muzikohraní, z. s. Senzomotorická a vibroakustická stimulace Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 0 Kč
2023 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava Nákup vozidla pro dopravu osob se zdravotním postižením Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 433 000 Kč
2023 Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s. "Po obnově nově vybavené interiéry pro klienty DS " Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 200 000 Kč
2023 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Zkvalitnění pobytových zařízení pro muže a mladé dospělé Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 243 000 Kč
2023 Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace Rozmarné slavnosti řeky Ostravice 2023 Oblast kultura Magistrát města Ostravy 0 Kč
2023 LADASENIOR s.r.o. Domov pro seniory LADA Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 380 000 Kč
2023 Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava Komunitní prostor "pod kaštanem" Oblast revitalizace veřejného prostoru Magistrát města Ostravy 270 000 Kč
2023 KAFIRA o.p.s. Automobil pro terénní práci s klienty se zrakovým postižením - Ostrava a okolí Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 120 000 Kč
2023 Bytové družstvo u Arény Sejdeme se na dvorku Oblast revitalizace veřejného prostoru Magistrát města Ostravy 500 000 Kč
2023 ABC o.p.s. Modernizace kuchyně v Centru ABC Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 66 000 Kč
2023 Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Bilingvní výuka na Gymnáziu, základní škole a mateřské škole Hello Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy 424 000 Kč
2023 Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při mateřské škole P. Lumumby 25 v Ostravě - Zábřehu Společně na zahradě Oblast revitalizace veřejného prostoru Magistrát města Ostravy 490 000 Kč
2023 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky K 15 Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy 340 000 Kč
2023 Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace Angličtina v MŠ Varenská 2023-2024 Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy 199 000 Kč
2023 Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace BEZ JAZYKŮ DO SVĚTA, JEZDÍ JENOM POPLETA V.-CLIL NA FORMANCE Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy 248 000 Kč
2023 Veselá školička Tvoříme prostor v MŠ Slavíkova Oblast revitalizace veřejného prostoru Magistrát města Ostravy 500 000 Kč
2023 Charita Ostrava Výměna střešní krytiny v Charitním domě Salvator Krnov Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 500 000 Kč
2023 Charita Ostrava Sociálně terapeutická místnost v Charitním domě sv. Františka Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 400 000 Kč
2023 Ostravská univerzita Asociace děkanů pedagogických fakult České a Slovenské republiky Oblast školství Magistrát města Ostravy 50 000 Kč
2023 Lékařské a přírodovědné gymnázium PRIGO, s.r.o. Bilingvní výuka LPG PRIGO Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy 250 000 Kč
2023 Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO, s.r.o. Bilingvní výuka JAHU PRIGO Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy 291 000 Kč
2023 1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o. Zvýšení kvality výuky a podpora moderní pedagogiky vzdělávání pro 21.století na mezinárodním gymnáziu Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy 276 000 Kč
2023 Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Učíme bilingvně na ZŠ gen. Zdeňka Škarvady Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy 356 000 Kč
2023 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. AUTO pro OASU Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 0 Kč
2023 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace CLIL na Březince 2023-24 Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy 279 000 Kč
2023 Základní škola a mateřská škola Montessori Ostrava Podpora výuky cizích jazyků v MŠ a ZŠ Montessori Ostrava Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy 307 000 Kč