Počet nalezených záznamů: 16188
Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Oblast podpory POSKYTOVATEL DOTACE Přidělená částka
2021 Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace Anglicky v MŠ Staňkova Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy 130 000 Kč
2021 TriComUnity o.p.s. Fajna SÍŤ Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2021 Heřmanice dětem z.s. Hýbej se Heřmaňáku 2021 Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 30 000 Kč
2021 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. Fajny most Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 45 000 Kč
2021 Kulturně sportovní spolek Elegant Kolonáda - cykloorienťák Ostravou Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2021 Rodinné centrum KAŠTÁNEK, z.s. Zase spolu Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2021 Balónek z.s. Generace prarodičů Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 45 000 Kč
2021 Balónek z.s. Hrajeme si s rodinou na venkovské zahradě Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 42 000 Kč
2021 Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU "Spolu na palubě" nová prorodinná aktivita v rámci projektu Poradna Cesta těhotenstvím Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 38 000 Kč
2021 Mgr. Zuzana Lindovská Swingové tančírny pro rodiny s dětmi Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 30 000 Kč
2021 Sbor Jednoty bratrské v Ostravě Spolu na zahradě Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2021 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. CELOROČNĚ V ON-LINE FORMĚ Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 45 000 Kč
2021 Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace Ready, steady, go, angličtina hrou Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Magistrát města Ostravy 196 000 Kč
2021 MENS SANA, z.ú. Chráněné bydlení MENS SANA, z.ú. Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 300 000 Kč
2021 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. Centrum denních služeb "Žijeme" Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 400 000 Kč
2021 Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace Vím, co smím Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 27 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava - městský obvod Krásné Pole Podpora provozu hřiště a sportoviště otevřeného pro veřejnost Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2021 Městská policie Ostrava Pracujeme na sobě, preventivně II. Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 48 000 Kč
2021 Městská policie Ostrava OK Boomer Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 72 000 Kč
2021 Městská policie Ostrava, orgán obce, zřízen usnesením zastupitelstva č. 167/8 ze dne 12.02.1992 Na hřišti to jede II. Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 82 000 Kč
2021 Městská policie Ostrava Holka, braň se II. Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 50 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit s poskytnutím vzdělávacích seminářů a volnočasových aktivit Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 95 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Otevřená hřiště v MOaP VI Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 229 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně prospěšné práce v obvodu MOaP VIII Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 48 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava, Městský obvod Svinov Sport dětem a mládeži 2021 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 62 000 Kč
2021 Městský obvod Svinov Sportovní hala Svinov 2021 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 23 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice Rozšíření činnosti Volnočasového klubu pro děti Vítkovice Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 0 Kč
2021 Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice Prevence sportem na víceúčelovém hřišti na ulici Halasova Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 104 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice Hrajeme si bez rozdílů Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 190 000 Kč
2021 SMO Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Otevřené víceúčelové sportovní a dopravní hřiště Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 193 000 Kč
2021 SMO Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Podpora aktivit na zvýšení zaměstnanosti cílových skupin identifikovaných v plánu Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 114 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava, Městský obvod Svinov Dopravní hřiště Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 41 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec Provoz hřiště a sportoviště v Pustkovci pro veřejnost Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 58 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice Hřiště pro veřejnost v Michálkovicích Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 76 000 Kč
2021 Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Kluby Bavidlo a Bavík Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 50 000 Kč
2021 Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Dokaž si, dokaž to... Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 57 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka “aktivita Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost“ Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 49 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice Otevřený klub pro děti a mládež v Michálkovicích Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 120 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava - Městský obvod Stará Bělá Správce hriště Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 50 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice Sportovní příměstský tábor Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 76 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice Sportujeme s městským obvodem společně, radostně, bezpečně Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 70 000 Kč
2021 statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost městského obvodu Slezská Ostrava Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 269 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava, městský obvod Proskovice Provoz víceúčelového hřiště oevřeného pro věřejnost v Proskovicích Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 41 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba Zajištění provozu porubského skateparku včetně doprovodných sportovních aktivit Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 79 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba Zpřístupnění víceúčelových sportovních hřišť v areálech základních škol veřejnosti Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 306 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba Zpřístupnění dětských hřišť v zahradách mateřských škol veřejnosti Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 160 000 Kč
2021 Ostravská univerzita Noc vědců 2021 Oblast školství Magistrát města Ostravy 100 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava, Městský obvod Hrabová Provoz kombinovaného sportoviště pro veřejnost v Ostravě - Hrabové Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 67 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava, Městský obvod Nová VEs Společně proti sociálně patologickým jevům Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 73 000 Kč
2021 Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Klub FreeCoolin 2021 Oblast prevence kriminality Magistrát města Ostravy 95 000 Kč