Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Počet nalezených záznamů: 19545
Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Oblast podpory POSKYTOVATEL DOTACE Přidělená částka
2023 Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava Ostrava žije první pomocí 2023 Oblast zdravotnictví Magistrát města Ostravy 130 000 Kč
2023 Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z. s. Rodinný ozdravný pobyt bez lepku Oblast zdravotnictví Magistrát města Ostravy 30 000 Kč
2023 Římskokatolická farnost Ostrava - Heřmanice Farní zahrada u kostela sv. Marka Ostrava Heřmanice - celoroční provoz Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 55 000 Kč
2023 Asociace TOM ČR, TOM 19061 Krokodýl Příměstský tábor pro děti a jejich prarodiče Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 10 000 Kč
2023 MENTAL CAFÉ z.s. Mental Café Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy 440 000 Kč
2023 Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava Křižácký příměsťák Oblast volného času Magistrát města Ostravy 25 000 Kč
2023 Česká unie neslyšících, z.ú. Doplňková činnost CSS ČUN SAS Ostrava Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy 0 Kč
2023 TORALI z.s. Letní dětský tábor TORALI Oblast volného času Magistrát města Ostravy 25 000 Kč
2023 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice 130 let Heřmanických hasičů Oblast volného času Magistrát města Ostravy 65 000 Kč
2023 Sdružení - BES, z.s. Aplikované pohybové aktivity dětí s handicapem Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy 80 000 Kč
2023 Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z. s. Celoroční aktivity KCO-MSK Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy 55 000 Kč
2023 Asociace TOM ČR, TOM 19061 Krokodýl Seniorský čtyřlístek Oblast volného času Magistrát města Ostravy 28 000 Kč
2023 VČELKA sociální služby o.p.s. Pečovatelská služba Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 200 000 Kč
2023 Česká unie neslyšících, z.ú. Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezský kraj) Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 317 000 Kč
2023 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. Zájmová a aktivizační činnost Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2023 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petřkovice Dětský den s IZS Oblast volného času Magistrát města Ostravy 8 000 Kč
2023 SHM Klub Ostrava - Jih, z. s. Hrou ke vzdělání Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy 90 000 Kč
2023 S.T.O.P., z.s. Podpora vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 2023 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 450 000 Kč
2023 Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, z.s. Užívej si s rodinou v Polance nad Odrou Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 25 000 Kč
2023 S.T.O.P., z.s. KMOTR pomáhá 2023 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 190 000 Kč
2023 S.T.O.P., z.s. Dobrovolnické doučování dětí v rodinách 2023 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 0 Kč
2023 Spolek N.O.B.L Volnočas na Bedřišce 2023 Oblast volného času Magistrát města Ostravy 15 000 Kč
2023 S.T.O.P., z.s. Dobrovolnické centrum S.T.O.P. 2023 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 71 000 Kč
2023 Komunitní centrum MAKOVICE, z. s. Maková semínka - Klub pro předškolní děti Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 20 000 Kč
2023 Komunitní centrum MAKOVICE, z. s. Komunitní centrum MAKOVICE Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 90 000 Kč
2023 Lukáš Látal Virtuálně bezpečnější Ostrava 2023 Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy 0 Kč
2023 Slunce v dlani, o.p.s. Osobní asistence Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 2 100 000 Kč
2023 PANT, z.s. Centrum PANT dětem - program na rok 2023 Oblast volného času Magistrát města Ostravy 33 000 Kč
2023 Spolek N.O.B.L Mariánské Hory a Hulváky společně 2023 Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 15 000 Kč
2023 BOTUMY s.r.o. Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v sociálním podniku BOTUMY Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy 683 000 Kč
2023 Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. BAMBIFEST 2023 Oblast volného času Magistrát města Ostravy 130 000 Kč
2023 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Michálkovice Michálkovičtí soptíci 2022 Oblast volného času Magistrát města Ostravy 55 000 Kč
2023 Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek Divadelní studia Ateliéru NDM Oblast volného času Magistrát města Ostravy 52 000 Kč
2023 Cirkus trochu jinak, z. s. UmCirkum - centrum nového cirkusu v Ostravě 2023 Oblast volného času Magistrát města Ostravy 55 000 Kč
2023 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Michálkovice Michálkovický den dětí 2023 Oblast volného času Magistrát města Ostravy 33 000 Kč
2023 SEN plus, z. s. Rozšíření pracovních míst a zaměstnání osob se zdravotním postižením Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy 0 Kč
2023 Asociace TRIGON, o.p.s. EDH Ostrava Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy 700 000 Kč
2023 Asociace TRIGON, o.p.s. Multiprofesní komunitní péče o klienty s duševním onemocněním Oblast zdravotnictví Magistrát města Ostravy 235 000 Kč
2023 MENS SANA, z.ú. Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy 242 000 Kč
2023 Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Ještěr 14. ročník akce Halloween pro děti Oblast volného času Magistrát města Ostravy 6 000 Kč
2023 Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Ještěr Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží PS Ještěr Oblast volného času Magistrát města Ostravy 45 000 Kč
2023 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. Centrum denních služeb "žijeme" Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 508 000 Kč
2023 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. Volnočasovými aktivitami a příkladem proti nudě Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy 50 000 Kč
2023 Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Ostrava Přeprava dětí s multihandicapem a celoroční aktivity 2023 Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy 200 000 Kč
2023 HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú. Terapeuticko - edukativní podpora ohrožených dětí a rodin v Ostravě Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 105 000 Kč
2023 Krizové centrum Ostrava, z.s. Terapeutická práce se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných činů Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy 350 000 Kč
2023 Balónek z.s. Programy pro rodiny na Tradiční venkovské zahradě Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 45 000 Kč
2023 Dětské sborové studio Ostrava-Jih z. s. Podpora činnosti pěveckých sborů Dětského sborového studia Ostrava-Jih Oblast volného času Magistrát města Ostravy 0 Kč
2023 Společnost Podané ruce o.p.s. Podpora nových technologií v oblasti prevence a léčby Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 100 000 Kč
2023 Společnost Podané ruce o.p.s. Hard&Smart Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 350 000 Kč