Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Počet nalezených záznamů: 1536
Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Oblast podpory POSKYTOVATEL DOTACE Přidělená částka
2020 Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace Podpora digitální výuky Oblast digitální výuky Magistrát města Ostravy 80 000 Kč
2020 Modrý kříž v České republice Služby následné péče pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 12 000 Kč
2020 Modrý kříž v České republice Odborné sociální poradenství pro osoby závislé na alkoholu,jiných návykových látkách, hazardních hrách a jejich blízké Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 14 000 Kč
2020 TeamCity s.r.o. Čsa 98 Oblast pro obnovu reklamního označení provozoven Magistrát města Ostravy 30 000 Kč
2020 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Podpora digitální výuky Oblast digitální výuky Magistrát města Ostravy 80 000 Kč
2020 HÁJEK ENTERPRISES s.r.o. Polep Hrabůvka Oblast pro obnovu reklamního označení provozoven Magistrát města Ostravy 0 Kč
2020 HÁJEK ENTERPRISES s.r.o. Polep Vítkovice Oblast pro obnovu reklamního označení provozoven Magistrát města Ostravy 0 Kč
2020 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Akademie umění a kultury vzdělávání III. věku Oblast školství Magistrát města Ostravy 150 000 Kč
2020 DAISY mažoretky, z.s. Kvalikace Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy 25 000 Kč
2020 Ing. arch. David Kotek Statické zajištění, snanace, rekonstrukce a obnova objektu chladiče vodního hospodářství v DOV Oblast neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky a významné stavby Magistrát města Ostravy 0 Kč
2020 MUDr. Jan Müller, MUDr. Marcela Müllerová Zateplení objektu Hladnovská č.p. 2002/7, Ostrava Oblast neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky a významné stavby Magistrát města Ostravy 597 100 Kč
2020 Ing. Jarmila Olšanská Výměna 2ks oken a vchodových dveří z uliční stranyv domě č.pop. 110, Lidická 1 na parc.č. 791/1 v k.ú. Vítkovice s dodržením původních rozměrů otvorů a členění. Oblast neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky a významné stavby Magistrát města Ostravy 61 600 Kč
2020 Ing. Petr Hradil a Erich Bergmann (09.12.1963) Rekonstrukce fasády a výměna oken budovy na adrese Hollarova 942/2, Ostrava Oblast neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky a významné stavby Magistrát města Ostravy 1 500 000 Kč
2020 David Gebauer RD Lidická 118/2 Oblast neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky a významné stavby Magistrát města Ostravy 65 000 Kč
2020 Dagmar Poláková RD Lidická 122/10, 703 00 Ostrava Oblast neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky a významné stavby Magistrát města Ostravy 75 000 Kč
2020 SVAKO, spol. s r.o. Oprava fasády a oprava oken v domě čp. 6, Střelniční 2, na p.p.č. 9/1 v katastrálním území Moravská Ostrava Oblast neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky a významné stavby Magistrát města Ostravy 934 600 Kč
2020 Jan Nedvídek Nedvídek Štítová kolonie, Ostrava-Vítkovice, Lidická 2935/7 Oblast neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky a významné stavby Magistrát města Ostravy 205 000 Kč
2020 Hana Čermáková RD Lidická 122/10, 703 00 Ostrava Oblast neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky a významné stavby Magistrát města Ostravy 125 000 Kč
2020 Richard Čermák Šťítová kolonie Oblast neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky a významné stavby Magistrát města Ostravy 170 000 Kč
2020 Roman HÁJEK Čištění a oprava fasády a odstranění nepůvodních prvků dům Lidická 15, MPZ Štítová kolonie Ostrava-Vítkovice Oblast neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky a významné stavby Magistrát města Ostravy 84 700 Kč
2020 Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s. ŠKOLNÍ KROUŽKY A OSTRAVSKÁ ŠKOLNÍ BASKETBALOVÁ LIGA Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy 0 Kč
2020 Basketbalový klub NH Ostrava, z.s. Záchrana tradice basketbalu v Ostravě Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy 70 000 Kč
2020 Bytové družstvo Porubská 552 Oprava fasády včetně oplechování bytového domu Porubská 552, Ostrava - Poruba Oblast neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky a významné stavby Magistrát města Ostravy 1 500 000 Kč
2020 Renarkon,o.p.s. Terénní program Ostrava Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 200 000 Kč
2020 Římskokatolická farnost Ostrava-Radvanice Obnova fasády průčelí fary v Ostravě-Radvanicích Oblast neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky a významné stavby Magistrát města Ostravy 749 000 Kč
2020 Mgr. Jan Horák Revitalizace fasády a vybudování vstupního schodu Oblast neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky a významné stavby Magistrát města Ostravy 66 600 Kč
2020 Alzheimercentrum Ostrava z.ú. Alzheimercentrum Ostrava Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 1 250 000 Kč
2020 Na Výminku s.r.o. Na Výminku s.r.o. Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 200 000 Kč
2020 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. Osobní asistence Ostravsko Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 300 000 Kč
2020 Renarkon,o.p.s. Klub Absolvent: Podpora aktivit Recovery koučů, Renarkon o.p.s. Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 70 000 Kč
2020 Česká unie neslyšících, z.ú. Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezký kraj) Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 110 000 Kč
2020 Římskokatolická farnost Ostrava-Stará Bělá Obnova fasády fary v Ostravě - Staré Bělé Oblast neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky a významné stavby Magistrát města Ostravy 331 000 Kč
2020 Šimon Jarolím Čištění fasády a výměna nepůvodních prvků za vyhovující - rohový dům Lidická 15A, MPZ Štítová kolonie Ostrava-Vítkovice Oblast neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky a významné stavby Magistrát města Ostravy 192 500 Kč
2020 Charita Ostrava Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 400 000 Kč
2020 Charita Ostrava Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými potřebami Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 170 000 Kč
2020 Charita Ostrava Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 1 100 000 Kč
2020 Charita Ostrava Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 100 000 Kč
2020 Charita Ostrava Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Ostrava Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 600 000 Kč
2020 Bytové družstvo Nábřeží 447 Revitalizace bytového domu Nábřeží SPB 447/18, 708 00 Ostrava - Poruba Oblast neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky a významné stavby Magistrát města Ostravy 600 200 Kč
2020 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Adelante, Terénní program Ostrava Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 26 000 Kč
2020 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Noclehárna pro muže Ostrava (2019-2022) Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 70 000 Kč
2020 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Adelante, Noclehárna pro ženy Ostrava (2019-2022) Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2020 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrava-Přívoz Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 30 000 Kč
2020 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy v ČR, z.s., Prevence bezdomovectví Ostrava Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 240 000 Kč
2020 Armáda spásy v České republice, z. s. Sociálně aktivizační služby pro seniory Ostrava Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 80 000 Kč
2020 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Kunčičky (2019-2022) Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 2 000 000 Kč
2020 Alexander Lomský Obnova vnějšího designu stavby v pam.zóně Oblast neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky a významné stavby Magistrát města Ostravy 0 Kč
2020 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč Oblast zdravotnictví Magistrát města Ostravy 150 000 Kč
2020 Slezská diakonie SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem (mimoř. indiv. dotace - výměna kotlů) Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 150 000 Kč
2020 Společnost Podané ruce o.p.s. Podpora nových technologií v oblasti prevence a léčby Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 190 000 Kč