Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Počet nalezených záznamů: 19872
Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Oblast podpory POSKYTOVATEL DOTACE Přidělená částka
2020 AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. „Řemesla jsou potřeba“ Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy 0 Kč
2014 Otec vlasti Karel IV. o.s. „Zapojení statutárního města OSTRAVA do hlavního proudu oslav 700. výročí narození Karla IV. - vývoj publikačních a multimediálních materiálů vztahující se k životu a době Karla IV. a jeho vztahu k městu.“ Oblast kultura Magistrát města Ostravy 0 Kč
2011 Dětský tábor A JE TO, z. s. „Za krále svého a královnu svou!“ Oblast volného času Magistrát města Ostravy 20 000 Kč
2011 Slezská diakonie „Všude dobře, doma nejlépe“ - raná péče SALOME podporuje rodiny s dětmi se zdravotním postižením a obtížemi ve vývoji Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 100 000 Kč
2018 OLOSA, spol. s r.o., „Výměna oken, vchodových dveří a výkladců v domě čp. 41, Zámecká 2, na p.p.č. 445 v katastrálním území Moravská Ostrava“ - Činžovní dům s kavárnou Praha, kód památky: 12144/8-3288“ Oblast neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky a významné stavby Magistrát města Ostravy 720 247 Kč
2011 Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace „Ve dvou se to lépe táhne“- 4. ročník Oblast školství Magistrát města Ostravy 15 000 Kč
2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace „Umění ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě z období 1926–1946 a nové akvizice“ Oblast kultura Magistrát města Ostravy 120 000 Kč
2020 Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace „Technická zručnost a přírodovědné vzdělávání na Waldorfu“ Oblast vzdělávání a talentmanagementu Magistrát města Ostravy 0 Kč
2011 Marendi z.s. „Tanec v srdci, pohyb v těle.“ Oblast volného času Magistrát města Ostravy 0 Kč
2012 Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace „Tajemný svět barev - 5. ročník“ Oblast školství Magistrát města Ostravy 15 000 Kč
2011 Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace „Tajemný svět barev - 4. ročník“ Oblast školství Magistrát města Ostravy 15 000 Kč
2011 Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Nezvalovo nám. 856, příspěvková organizace „TVOŘÍME SPOLU II.“ - tvořivá dramatizace s rodiči Oblast školství Magistrát města Ostravy 10 000 Kč
2023 BLOK CENTRUM, z.s. „Stavební úpravy zázemí pro trenéry a nákup tréninkového prostředku Kilterboard“ Oblast sportovní infrastruktury Magistrát města Ostravy 0 Kč
2017 Orel jednota Ostrava-Třebovice „Sportem ke zdraví, ale v bezpečném a kvalitním prostředí“ – údržba a provoz orlovny v roce 2017 Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy 30 000 Kč
2011 Orel jednota Ostrava-Třebovice „Sportem ke zdraví, ale v bezpečném a kvalitním prostředí“ – údržba a provoz orlovny v roce 2011 Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy 10 000 Kč
2011 Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 „Sport - pozitivní životní filozofie a prostředek k formování osobnosti“ Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy 99 500 Kč
2014 Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace „S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“Jan Amos Komenský - II.část Oblast školství Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2013 Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace „S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“Jan Amos Komenský Oblast školství Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2019 Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s. „Příměstské tábory s Dakoťáky v roce 2019“ Oblast volného času Magistrát města Ostravy 15 000 Kč
2011 Ostravská univerzita v Ostravě „Písmo. Symbol. Obraz.“ Oblast kultura Magistrát města Ostravy 0 Kč
2021
-
2024
Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. „Provozování části zrekonstruované Národní kulturní památky v Dolních Vítkovicích (Vysoká pec č. 1, Gong a U6) v letech 2021-2024“ Oblast kultura Magistrát města Ostravy 29 700 000 Kč
2017
-
2020
Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. „Provozování části zrekonstruované Národní kulturní památky v Dolních Vítkovicích (Vysoká pec č. 1, Gong a U6) v letech 2017-2020“ Oblast kultura Magistrát města Ostravy 8 000 000 Kč
2012 Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Ostrava-Kunčičky, Škrobálkova 16 „Počítač nejen pro zábavu˝ Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy 5 000 Kč
2011 "TANEČNÍ AKTUALITY o. s." „Podpora zájmu o taneční umění v Ostravě“ Oblast kultura Magistrát města Ostravy 0 Kč
2016 FBC OSTRAVA z.s. „Podpora výchovy dětí a mládeže ve florbalovém klubu FBC Ostrava.“ Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy 300 000 Kč
2011 Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 „Podpora vzpírání v Ostravě“ Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy 0 Kč
2011 Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 „Podpora přípravy mladých vzpěračů v Ostravě“ Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy 45 000 Kč
2012 Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s. „Podpora celoroční činnosti S.K. a K.S.Dakota v roce 2012“ Oblast volného času Magistrát města Ostravy 50 000 Kč
2011 Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s. „Podpora celoroční činnosti S.K. a K.S.Dakota v roce 2011“ Oblast volného času Magistrát města Ostravy 60 000 Kč
2014 Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace „Otevřený kruh“ celoroční cyklické aktivity zaměřené na zapojení seniorů do aktivního života a rozvoj jejich mentální a fyzické kondice. Oblast volného času Magistrát města Ostravy 45 000 Kč
2013 Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace „Otevřený kruh“ celoroční cyklické aktivity zaměřené na zapojení seniorů do aktivního života a rozvoj jejich mentální a fyzické kondice. Oblast volného času Magistrát města Ostravy 45 000 Kč
2012 Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace „Otevřený kruh“ celoroční cyklické aktivity zaměřené na zapojení seniorů do aktivního života a rozvoj jejich mentální a fyzické kondice. Oblast volného času Magistrát města Ostravy 20 000 Kč
2017 Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace „Otevřený kruh“ celoroční cyklické aktivity zaměřené na zapojení seniorů do aktivního života a rozvoj jejich mentální a fyzické kondice. Oblast volného času Magistrát města Ostravy 60 000 Kč
2015 Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace „Otevřený kruh“ celoroční cyklické aktivity zaměřené na zapojení seniorů do aktivního života a rozvoj jejich mentální a fyzické kondice Oblast volného času Magistrát města Ostravy 50 000 Kč
2019 Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace „Otevřený kruh“ celoroční cyklické aktivity zaměřené na zapojení seniorů do aktivního života a rozvoj jejich mentální a fyzické kondice Oblast volného času Magistrát města Ostravy 60 000 Kč
2011 Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace „Otevřený kruh“ celoroční cyklické aktivity zaměřené na zapojení seniorů do aktivního života a rozvoj jejich mentální a fyzické kondice Oblast volného času Magistrát města Ostravy 15 000 Kč
2016 Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace „Otevřený kruh“ - celoroční cyklické aktivity zaměřené na zapojení seniorů do aktivního života a rozvoj jejich mentální a fyzické kondice Oblast volného času Magistrát města Ostravy 70 000 Kč
2019 OSTRAVA BADMINTON KLUB z.s. „OSTRAVA na nohou BADMINTON 2019!" Oblast sportu Magistrát města Ostravy 50 000 Kč
2018 OSTRAVA BADMINTON KLUB z.s. „OSTRAVA na nohou BADMINTON 2018!" Oblast sportu Magistrát města Ostravy 100 000 Kč
2017 OSTRAVA BADMINTON KLUB z.s. „OSTRAVA na nohou BADMINTON 2017!“ Oblast sportu Magistrát města Ostravy 70 000 Kč
2016 Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Ostrava - Kunčičky „Neučme se jen ve školní třídě“ Oblast školství Magistrát města Ostravy 0 Kč
2011 Sdružení Klíček, z.s. „Most 2011“ - Podpora principů herní práce a „family centred care“ v Městské nemocnici Ostrava, p.o. Oblast zdravotnictví Magistrát města Ostravy 150 000 Kč
2011 Občanské sdružení Dené „Mohicans in Ostrava legend continues“ – „ Mohykáni v Ostravě legenda pokračuje“ Oblast kultura Magistrát města Ostravy 0 Kč
2011 Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Jana Šoupala 1611, příspěvková organizace „Malý skřivánek“ Oblast školství Magistrát města Ostravy 10 000 Kč
2011 Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Oty Synka 1834, příspěvková organizace „MALÍ EKOLOGOVÉ“ - IV. ROČNÍK Oblast školství Magistrát města Ostravy 10 000 Kč
2011 Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace „Kouzelné hůlky“ - 3. ročník přehlídky a workshopu mažoretek Oblast školství Magistrát města Ostravy 15 000 Kč
2011 Vzájemné soužití o.p.s. „Koukej,společně to zvládneme“ Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 600 000 Kč
2011 Základní umělecká škola, Ostrava - Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace „Koncertní přehlídka bicích nástrojů ZUŠ Moravskoslezského kraje“ Oblast kultura Magistrát města Ostravy 0 Kč
2011 Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace „Kniha je můj kamarád 2“ Oblast školství Magistrát města Ostravy 35 000 Kč
2011 Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Oty Synka 1834, příspěvková organizace „JARNÍ A ZIMNÍ ČAROVÁNÍ“ - IV. ROČNÍK Oblast školství Magistrát města Ostravy 10 000 Kč