Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Počet nalezených záznamů: 18115
Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Oblast podpory POSKYTOVATEL DOTACE Přidělená částka
2022 Art Movement, z.s. Světy české animace Oblast kultura Magistrát města Ostravy 80 000 Kč
2022 Podané ruce - osobní asistence Poskytování služby osobní asistence Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 300 000 Kč
2022 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Pečovatelská služba v rodinách Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 60 000 Kč
2022 Slezská diakonie SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 200 000 Kč
2022 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. Osobní asistence Ostravsko Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 300 000 Kč
2022 Slezská diakonie ELIM Ostrava, pečovatelské služby Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 300 000 Kč
2022 Slezská diakonie Duhový dům Ostrava, denní stacionář Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 150 000 Kč
2022 Slezská diakonie Duhový dům Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 250 000 Kč
2022 Slezská diakonie Duhový dům Ostrava,odlehčovací služby Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 0 Kč
2022 Prádelna PRAPOS s.r.o. Zaměstnávání handicapovaných osob v chráněné dílně Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy 200 000 Kč
2022 Na Výminku s.r.o. Na Výminku s.r.o. Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 480 000 Kč
2022 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Středisko VÝZVA - odlehčovací služba RESPIT 2022 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 100 000 Kč
2022 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Středisko VÝZVA - osobní asistence OASA 2019 - 2022 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 600 000 Kč
2022 Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 0 Kč
2022 Péče srdcem, z.ú. Péče srdcem - osobní asistence 2022 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 75 000 Kč
2022 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava - Zukalova (2019-2022) Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 400 000 Kč
2022 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava - Kunčičky (20196-2022) Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 1 570 000 Kč
2022 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Adelante, Azylový dům Ostrava (2022) Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 0 Kč
2022 Služby Dobrého Pastýře Dům sv. Eufrazie-azylový dům Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 0 Kč
2022 Charita Ostrava Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 350 000 Kč
2022 Charita Ostrava Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými potřebami Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 500 000 Kč
2022 Charita Ostrava Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 650 000 Kč
2022 Charita Ostrava Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 131 000 Kč
2022 Charita Ostrava Charitní pečovatelská služba - středisko Tereza Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 600 000 Kč
2023 FBC OSTRAVA z.s. CHAMPIONS CUP 2023 Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy 150 000 Kč
2022 Nadační fond MY MORAVIA STAR OPEN Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy 15 000 Kč
2022 Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace Účast DLO na 41. mezinárodním loutkovém festivalu v Bilbau Oblast kultura Magistrát města Ostravy 150 000 Kč
2022 Mgr. Radovan Šťastný CROSSPARK Hulváky Oblast revitalizace veřejného prostoru Magistrát města Ostravy 500 000 Kč
2022 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. Chaloupka pomáhá ukrajinským rodinám Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 50 000 Kč
2022 Balónek z.s. Kamarádství nezná hranic Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 49 000 Kč
2022 Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU Integrační pobyt pro osamělé vdovy a matky s dětmi z Ukrajiny Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 50 000 Kč
2022 Sportovní klub Kletné, z.s. UEC evropský pohár v cyklokrosu Ostrava 2022 Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy 1 000 000 Kč
2022 Mysoval, z. s. Volnočasové aktivity pro děti z Ukrajiny Oblast volného času Magistrát města Ostravy 25 000 Kč
2022 Perinvest, a.s. J&T Banka Ostrava Open 2022 Oblast tělovýchovy a sportu Magistrát města Ostravy 2 000 000 Kč
2022 HC VÍTKOVICE RIDERA a.s. Poskytnutí peněžních prostředků na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy 705 000 Kč
2022 VK Ostrava, s.r.o. VK Ostrava - vytvoření podmínek pro udržení A týmu klubu v Extralize Oblast vrcholového sportu Magistrát města Ostravy 300 000 Kč
2022 SBA SQUASH s.r.o Dotace na návaznosti zvýšení cen energií Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy 280 000 Kč
2022 PYROTECHNICKÁ SLUŽBA s.r.o. dotaci z programu na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na území města Ostravy 2022 Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy 17 000 Kč
2022 1. SC Vítkovice z. s. Finanční podporu zmírnění nárustu cen elektrické energie pro 1.SC Vítkovice Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy 200 000 Kč
2022 Maratón klub Seitl Ostrava z.s. Dotace na zmírnění dopadů rozstoucích cen energií na sporotovišti MK Seitl, z.s. Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy 14 500 Kč
2022 Sport Centrum Ostrava s.r.o. finanční podporu z důvodu rostoucí ceny energie Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy 420 000 Kč
2022 Ostravská sportovní a.s. poskytnutí peněžních prostředků Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy 594 000 Kč
2022 Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. Spolufinancování nákladů na spotřebu energií Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy 0 Kč
2022 Tělovýchovná jednota Sokol Stará Bělá, z.s. Zmírnění dopadu zvýšení cen energií Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy 55 000 Kč
2022 Junák - český skaut, středisko Stará Bělá, z. s. Příměstský tábor pro děti z Ukrajiny Oblast volného času Magistrát města Ostravy 50 000 Kč
2022 TJ SOKOL Pustkovec z.s. Dotaci na zvýšení cen energií Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy 0 Kč
2022 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Pokrytí zvýšených nákladů za energie v roce 2022 v zázemí prorodinných aktivit Střediska RODINA Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy 39 000 Kč
2022 Tělocvičná jednota Sokol Radvanice - Bartovice Dotace vlivem nárustu cen energii Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy 24 000 Kč
2022 Ridera Sport a.s. Dotace v návaznosti na zvýšení cen energií Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy 1 000 000 Kč
2022 FBC OSTRAVA z.s. ZVÝŠENÉ NÁKLADY ZA ENERGIE FBC OSTRAVA Oblast zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energie Magistrát města Ostravy 127 000 Kč