Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Počet nalezených záznamů: 18904
Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Oblast podpory POSKYTOVATEL DOTACE Přidělená částka
2023 Statutární město Ostrava, městský obvod Lhotka Honění krále ve Lhotce rok 2023 Oblast kultura Magistrát města Ostravy 65 000 Kč
2022 Ostravské centrum nové hudby, z.s. Ostravské stopy v Praze – Zásadní mládí Oblast kultura Magistrát města Ostravy 350 000 Kč
2022 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. Volnočasové a vzdělávací aktivity pro občany Ukrajiny Oblast školství Magistrát města Ostravy 280 000 Kč
2023 Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2023 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2023 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh,Volgogradská 6B, příspěvková organizace Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2023 Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2023 Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2023 Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2023 Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2023 Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2023 Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2023 Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2023 Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy 16 000 Kč
2023 Základní škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2023 Jiřina Pandularisová Úprava předprostoru u Domu seniorů v Krásném Poli Oblast revitalizace veřejného prostoru Magistrát města Ostravy 497 000 Kč
2023 Základní škola Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, příspěvková organizace Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2023 Základní škola Ostrava-Marianské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace Oblast kariérové poradenství Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2023 Římskokatolická farnost Ostrava - Heřmanice Farní zahrada u kostela sv. Marka Ostrava Heřmanice - celoroční provoz Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 55 000 Kč
2023 Asociace TOM ČR, TOM 19061 Krokodýl Příměstský tábor pro děti a jejich prarodiče Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 10 000 Kč
2023 VČELKA sociální služby o.p.s. Pečovatelská služba Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 200 000 Kč
2023 Česká unie neslyšících, z.ú. Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezský kraj) Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 317 000 Kč
2023 S.T.O.P., z.s. Podpora vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 2023 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 450 000 Kč
2023 Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, z.s. Užívej si s rodinou v Polance nad Odrou Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 25 000 Kč
2023 S.T.O.P., z.s. KMOTR pomáhá 2023 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 190 000 Kč
2023 S.T.O.P., z.s. Dobrovolnické doučování dětí v rodinách 2023 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 0 Kč
2023 S.T.O.P., z.s. Dobrovolnické centrum S.T.O.P. 2023 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 71 000 Kč
2023 Komunitní centrum MAKOVICE, z. s. Maková semínka - Klub pro předškolní děti Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 20 000 Kč
2023 Komunitní centrum MAKOVICE, z. s. Komunitní centrum MAKOVICE Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 90 000 Kč
2023 Slunce v dlani, o.p.s. Osobní asistence Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 2 100 000 Kč
2023 Spolek N.O.B.L Mariánské Hory a Hulváky společně 2023 Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 15 000 Kč
2023 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. Centrum denních služeb "žijeme" Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 508 000 Kč
2023 HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú. Terapeuticko - edukativní podpora ohrožených dětí a rodin v Ostravě Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 105 000 Kč
2023 Balónek z.s. Programy pro rodiny na Tradiční venkovské zahradě Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 45 000 Kč
2023 Společnost Podané ruce o.p.s. Podpora nových technologií v oblasti prevence a léčby Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 100 000 Kč
2023 Společnost Podané ruce o.p.s. Hard&Smart Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 350 000 Kč
2023 MENS SANA, z.ú. Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 825 000 Kč
2023 HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú. HOST - podpora sociálně ohrožených rodin v Ostravě Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 190 000 Kč
2023 Kulturně sportovní spolek Elegant Do sedel - komentované vyjížďky za historií a kulturou Ostravy Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 30 000 Kč
2023 ARKA CZ, z.s. Terénní programy ARKA Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 465 000 Kč
2023 Balónek z.s. Moje rodina... Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 50 000 Kč
2023 MENS SANA, z.ú. Podpora samostatného bydlení Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 648 000 Kč
2023 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Mobilní hospicová péče pro děti a dospělé Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 314 000 Kč
2023 MENS SANA, z.ú. Sociální rehabilitace Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 1 300 000 Kč
2023
-
2026
Krizové centrum Ostrava, z.s. Krizová pomoc pro MSK Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 2 300 000 Kč
2023 ARKA CZ, z.s. Adiktologická poradna ARKA Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 510 000 Kč
2023 Sbor Jednoty bratrské v Ostravě Rodinné centrum Martínek Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 50 000 Kč
2023 ZKUŠENÍ.CZ, z.ú. Seznamte se ZKUŠENĚ aneb hůl ani pleš nevadí Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 0 Kč
2023 ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Terénní program - ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 210 000 Kč
2023 ZKUŠENÍ.CZ, z.ú. Rodina si pomáhá Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 0 Kč