Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Počet nalezených záznamů: 19545
Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Oblast podpory POSKYTOVATEL DOTACE Přidělená částka
2023 SocioFactor s.r.o. Rozvoj kompetencí v oblasti přípravy a hodnocení preventivních programů Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy 110 000 Kč
2023 MENS SANA, z.ú. Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 825 000 Kč
2023 HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú. HOST - podpora sociálně ohrožených rodin v Ostravě Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 190 000 Kč
2023 Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. Celoroční činnost RADAMOK Oblast volného času Magistrát města Ostravy 135 000 Kč
2023 Kulturně sportovní spolek Elegant Do sedel - komentované vyjížďky za historií a kulturou Ostravy Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 30 000 Kč
2023 ARKA CZ, z.s. Terénní programy ARKA Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 465 000 Kč
2023 Balónek z.s. Moje rodina... Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 50 000 Kč
2023 MENS SANA, z.ú. Podpora samostatného bydlení Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 648 000 Kč
2023 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Mobilní hospicová péče pro děti a dospělé Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 314 000 Kč
2023 MENS SANA, z.ú. Sociální rehabilitace Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 1 300 000 Kč
2023 Charita sv. Alexandra Chráněné dílny Charity sv. Alexandra Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy 2 500 000 Kč
2023 Balónek z.s. Celoroční podpora činnosti spolku Balónek Oblast volného času Magistrát města Ostravy 67 000 Kč
2023
-
2026
Krizové centrum Ostrava, z.s. Krizová pomoc pro MSK Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 2 300 000 Kč
2023 Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. E-Bezpečí pro Ostravu 2023 Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy 130 000 Kč
2023 Sbor Jednoty bratrské v Ostravě Celoroční činnost v Rodinném centru Martínek Oblast volného času Magistrát města Ostravy 75 000 Kč
2023 ARKA CZ, z.s. Adiktologická poradna ARKA Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 510 000 Kč
2023 Sbor Jednoty bratrské v Ostravě Rodinné centrum Martínek Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 50 000 Kč
2023 ZKUŠENÍ.CZ, z.ú. Učíme se ze zkušeností našich předků Oblast volného času Magistrát města Ostravy 35 000 Kč
2023 ZKUŠENÍ.CZ, z.ú. Odpoledne s knihou Oblast volného času Magistrát města Ostravy 25 000 Kč
2023 ZKUŠENÍ.CZ, z.ú. Seznamte se ZKUŠENĚ aneb hůl ani pleš nevadí Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 0 Kč
2023 ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Terénní program - ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 210 000 Kč
2023 SHM Klub Ostrava - Jih, z. s. Setkání na zahradě Oblast volného času Magistrát města Ostravy 50 000 Kč
2023 KČT, odbor Slezský Tomík Podpora celoroční činnosti 2023 Oblast volného času Magistrát města Ostravy 165 000 Kč
2023 ZKUŠENÍ.CZ, z.ú. Rodina si pomáhá Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 0 Kč
2023 Young Life Česká republika z.ú. Celoroční činnost Young Life Ostrava 2023 Oblast volného času Magistrát města Ostravy 65 000 Kč
2023 MENS SANA, z.ú. Síťování sociálních a zdravotních služeb Oblast zdravotnictví Magistrát města Ostravy 250 000 Kč
2023 Občanský spolek MUDr. Marcely Poláčkové Celoroční pohybové, taneční, dramatické a tvůrčí aktivity Oblast volného času Magistrát města Ostravy 25 000 Kč
2023 Charita Hrabyně Rozvoj a udržení pracovních míst a dílen pro osoby s handicapem v Ostravě Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy 887 000 Kč
2023 Balónek z.s. Poklady Landeku Oblast volného času Magistrát města Ostravy 63 000 Kč
2023 RAIN MAN - spolek rodičů a přátel dětí s autismem Klubovna pro osoby s poruchou autistického spektra Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2023 S.T.O.P., z.s. Kometa 2023 Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy 150 000 Kč
2023 ARKA CZ, z.s. Služby následné péče ARKA Oblast protidrogové prevence Magistrát města Ostravy 89 000 Kč
2023 Muzikohraní, z. s. Děti v rytmu Oblast volného času Magistrát města Ostravy 44 000 Kč
2023 Muzikohraní, z. s. Podpora osobního rozvoje osob s handicapem prostřednictvím muzikoterapie Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy 130 000 Kč
2023 Young Life Česká republika z.ú. Anglický příměstský tábor 2023 Oblast volného času Magistrát města Ostravy 33 000 Kč
2023 Podané ruce, z. s. Koordinace canisterapie Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy 70 000 Kč
2023 Sdružení - BES, z.s. Rehabilitačně sportovní pobyt handicapovaných propojený s vlastivědnými tématy 2023 Oblast zdravotnictví Magistrát města Ostravy 100 000 Kč
2023 Spolek N.O.B.L Otevřený klub Bedřiška 2023 Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy 300 000 Kč
2023 Slezská diakonie Poradna rané péče SALOME Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 395 000 Kč
2023 Folklorní sdružení Ostrava z.s. Podpora celoročních a dlouhodobých aktivit Folklorního sdružení Ostrava z.s. ve prospěch dětí, mládeže i dospělých Oblast volného času Magistrát města Ostravy 44 000 Kč
2023 Handy Club Ostrava, zapsaný spolek Celoroční činnost Handy Clubu Ostrava. Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy 0 Kč
2023 SENIORS, z.s. Ostravské sportovní reprezentace Oblast volného času Magistrát města Ostravy 78 000 Kč
2023 VIZ - CENTRUM "spolek" Zaměstnávání osob s handicapem formou chráněných pracovních míst Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy 581 000 Kč
2023 Nadační fond Pavla Novotného Dobrovolníci nadačního fondu Pavla Novotného Oblast zdravotnictví Magistrát města Ostravy 130 000 Kč
2023 MIKASA z.s. Průvodcovství rodin s dětmi s autismem Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 308 000 Kč
2023 MIKASA z.s. Sociální rehabilitace MIKASA Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 270 000 Kč
2023 MIKASA z.s. MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 919 000 Kč
2023 TJ Kunčičky, spolek Využítí sportovišť TJ Kunčičky pro volnočasové aktivity dětí, mládeže a veřejnosti v SVL Kunčičky Oblast prevence kriminality - osoby Magistrát města Ostravy 100 000 Kč
2023 Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. Neslyšené aktivity Oblast podpora osob s handicapem Magistrát města Ostravy 80 000 Kč
2023 Junák - český skaut, středisko Strážci Ostrava, z. s. Mezigenerační integrace aneb 55. narozeniny skautského střediska Strážci Ostrava Oblast volného času Magistrát města Ostravy 25 000 Kč