Počet nalezených záznamů: 16770
Rok(y) podpory Název žadatele Název projektu Oblast podpory POSKYTOVATEL DOTACE Přidělená částka
2022 Spolu pro rodinu, z.s. Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 600 000 Kč
2022 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Sociální rehabilitace 2022 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 320 000 Kč
2022 Tyfloservis, o.p.s. Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných osob Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 190 000 Kč
2022 Slezská diakonie RÚT Ostrava Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 446 000 Kč
2022 Diecézní charita ostravsko-opavská Sociální rehabilitace Šance domova Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 630 000 Kč
2022 Bílý kruh bezpečí, z.s. Poradna pro oběti trestné činnosti v Ostravě Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 170 000 Kč
2022 Diecézní charita ostravsko-opavská Sociálně aktivizační služby Vesnička soužití Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 410 000 Kč
2022 Diecézní charita ostravsko-opavská Sociálně aktivizační služby Horizont Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 330 000 Kč
2022 Diecézní charita ostravsko-opavská Nízkoprahové kluby Horizont a Vesnička Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 500 000 Kč
2022 Charita sv. Alexandra Poradna sv. Alexandra Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 190 000 Kč
2022 Diecézní charita ostravsko-opavská Sociálně-dluhová poradna Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 275 000 Kč
2022 Asociace TRIGON, o.p.s. Sociálně terapeutické dílny Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 500 000 Kč
2022 Asociace TRIGON, o.p.s. Sociální rehabilitace Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 680 000 Kč
2022 Pavučina o.p.s. Místo kde ti rozumí 2022 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 200 000 Kč
2022 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezkého kraje, z. s. Služba následné péče "Pavučina" 2022 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 300 000 Kč
2022 Slezská diakonie DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 660 000 Kč
2022 Slezská diakonie DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 1 500 000 Kč
2022 PRAPOS, z.s. Poskytování služby CDS 2022 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 700 000 Kč
2022 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Dům na půl cesty Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 1 000 000 Kč
2022 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Azylový dům pro muže Palackého Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 750 000 Kč
2022 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Azylový dům pro matky s dětmi Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 1 000 000 Kč
2022 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Krizové centrum pro děti a rodinu Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 435 000 Kč
2022 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Rodinná poradna Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 1 000 000 Kč
2022 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 912 000 Kč
2022 Římskokatolická farnost Ostrava - Heřmanice Farní zahrada u kostela sv. Marka Ostrava Heřmanice Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 37 000 Kč
2022 BabySamien s.r.o. Pojeďme na výlet Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 0 Kč
2022 Bílý kruh bezpečí, z.s. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 190 000 Kč
2022 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Adelante, Terénní programy Ostrava (2022) Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 493 000 Kč
2022 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Adelante, Nízkoprahové denní centrum Ostrava (2022) Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 627 000 Kč
2022 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Adelante, Dům pro ženy a matky s dětmi Ostrava, azylový dům (2022) Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 1 600 000 Kč
2022 Armáda spásy v České republice, z. s. Armáda spásy, Adelante, Azylový dům Ostrava (2022) Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 2 300 000 Kč
2022 Veronika Drabinová Babi, dědo, pojďme poznávat! Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 0 Kč
2022 PRAPOS, z.s. Poskytování služby STD 2022 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 580 000 Kč
2022 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Škola rodinných a rodičovských kompetencí Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 75 000 Kč
2022 Balónek z.s. Programy pro rodiny na Tradiční venkovské zahradě Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 30 000 Kč
2022 Balónek z.s. Moje rodina... Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 40 000 Kč
2022 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava Sociálně terapeutické dílny na 2022 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 450 000 Kč
2022 Ekipa, z.s. Chráněné bydlení Maják Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 190 000 Kč
2022 PRAPOS, z.s. Poskytování služby PSB 2022 Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 130 000 Kč
2022 Slezská diakonie NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 185 000 Kč
2022 Slezská diakonie Poradna rané péče SALOME Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 230 000 Kč
2022 Slezská diakonie OBČANSKÁ PORADNA Ostrava Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 270 000 Kč
2022 MIKASA z.s. Sociální rehabilitace MIKASA Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 270 000 Kč
2022 CENTROM z. s. Program bydlení CENTROM Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 450 000 Kč
2022 CENTROM z. s. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 200 000 Kč
2022 CENTROM z. s. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 250 000 Kč
2022 CENTROM z. s. SAS pro rodiny s dětmi CENTROM Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 405 000 Kč
2022 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Odlehčovací služba Ondrášek Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 403 000 Kč
2022 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Mobilní hospicová péče pro děti a dospělé Oblast sociální péče Magistrát města Ostravy 293 000 Kč
2022 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. Family Point - Chaloupka pro rodiny 2022 Oblast rodinná politika Magistrát města Ostravy 75 000 Kč