Charita Ostrava

IČO: 44940998
Typ: církevní organizace
Forma: Právnická osoba
Adresa: Kořenského 1323/17, Ostrava, Vítkovice, 70300
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Stav žádosti Předpokládané náklady Přidělená částka Požadována částka
2020 Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby Oblast sociální péče Poskytnuto 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
2020 Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými potřebami Oblast sociální péče Poskytnuto 170 000 Kč 170 000 Kč 300 000 Kč
2020 Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří Oblast sociální péče Poskytnuto 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč
2020 Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů Oblast sociální péče Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 900 000 Kč
2020 Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Ostrava Oblast sociální péče Poskytnuto 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč
2020 Rozvoj a optimalizace sociálních služeb v Charitním domě sv. Benedikta Labre pro lidi bez domova II Oblast sociální péče Poskytnuto 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2020 Hospic sv. Lukáše Oblast zdravotnictví Poskytnuto 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2020 Dobrovolnické hospicové centrum Oblast zdravotnictví Poskytnuto 85 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2020 Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská služba Oblast zdravotnictví Poskytnuto 600 000 Kč 600 000 Kč 700 000 Kč
2020 Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Oblast sociální péče Poskytnuto 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč
2020 Charitní hospicová poradna Oblast sociální péče Poskytnuto 176 000 Kč 176 000 Kč 200 000 Kč
2020 Poradna Charity Ostrava Oblast sociální péče Poskytnuto 275 000 Kč 275 000 Kč 300 000 Kč
2020 Charitní dům sv. Alžběty-denní centrum Oblast sociální péče Poskytnuto 275 000 Kč 275 000 Kč 310 000 Kč
2020 Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum Oblast sociální péče Poskytnuto 834 000 Kč 834 000 Kč 860 000 Kč
2020 Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programy Oblast sociální péče Poskytnuto 370 000 Kč 370 000 Kč 400 000 Kč
2020 Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory Oblast sociální péče Poskytnuto 120 000 Kč 120 000 Kč 200 000 Kč
2020 Šatník Charity Ostrava Oblast sociální péče Poskytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 90 000 Kč
2020 Právo pro život X. Oblast prevence kriminality - osoby Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 120 000 Kč
2020 Benefiční koncert "Sešli se, aby pomohli..." na podporu Charitního domu sv. Benedikta Labre Oblast kultura Poskytnuto 0 Kč 40 000 Kč 55 000 Kč
2019 Provoz Charitního střediska sv. Kryštofa - mobilního hospice a ošetřovatelské služby Oblast zdravotnictví Poskytnuto 700 000 Kč 700 000 Kč 700 000 Kč
2019 Provoz Charitního domu sv. Václava - domova pokojného stáří Oblast sociální péče Poskytnuto 563 000 Kč 563 000 Kč 563 000 Kč
2019 Provoz Charitního domu Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými potřebami Oblast sociální péče Poskytnuto 279 000 Kč 279 000 Kč 279 000 Kč
2019 Provoz Charitního střediska Matky Terezy - pečovatelské služby Ostrava Oblast sociální péče Poskytnuto 690 000 Kč 690 000 Kč 690 000 Kč
2019 Provoz Hospice sv. Lukáše - odlehčovací služby Oblast sociální péče Poskytnuto 350 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč
2019 Provoz Charitního domu sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů Oblast sociální péče Poskytnuto 120 000 Kč 120 000 Kč 735 000 Kč
2019 Zabezpečení zázemí pro matky s dětmi v tísni Oblast sociální péče Poskytnuto 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2019 Pořízení pračky do domova pro osoby se specifickými potřebami Oblast sociální péče Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 165 000 Kč
2019 Rozvoj a optimalizace sociálních služeb v Charitním domě sv. Benedikta Labre pro lidi bez domova Oblast sociální péče Poskytnuto 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2019 Využití venkovních prostor Hospice sv. Lukáše Oblast sociální péče Poskytnuto 300 000 Kč 300 000 Kč 317 639 Kč
2019 Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic Oblast zdravotnictví Poskytnuto 209 000 Kč 209 000 Kč 500 000 Kč
2019
-
2022
Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby Oblast sociální péče Poskytnuto 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč
2019
-
2022
Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými potřebami Oblast sociální péče Poskytnuto 2 600 000 Kč 2 600 000 Kč 3 000 000 Kč
2019
-
2022
Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoc Oblast sociální péče Poskytnuto 750 000 Kč 750 000 Kč 850 000 Kč
2019 Charitní hospicová poradna Oblast sociální péče Poskytnuto 160 000 Kč 160 000 Kč 200 000 Kč
2019
-
2022
Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů Oblast sociální péče Poskytnuto 2 800 000 Kč 2 800 000 Kč 3 300 000 Kč
2019 Charitní dům sv. Alžběty-denní centrum Oblast sociální péče Poskytnuto 250 000 Kč 250 000 Kč 300 000 Kč
2019
-
2022
Charitní dům sv. Františka - noclehárna Oblast sociální péče Poskytnuto 770 000 Kč 770 000 Kč 826 000 Kč
2019
-
2022
Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří Oblast sociální péče Poskytnuto 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 3 200 000 Kč
2019
-
2022
Charitní pečovatelská služba - středisko Tereza Oblast sociální péče Poskytnuto 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 370 000 Kč
2019 Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitace Oblast sociální péče Poskytnuto 320 000 Kč 320 000 Kč 380 000 Kč
2019 Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory Oblast sociální péče Poskytnuto 120 000 Kč 120 000 Kč 200 000 Kč
2019 Poradna Charity Ostrava Oblast sociální péče Poskytnuto 250 000 Kč 250 000 Kč 300 000 Kč
2019 Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Oblast sociální péče Poskytnuto 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč
2019 Dobrovolnické hospicové centrum Oblast zdravotnictví Poskytnuto 85 000 Kč 85 000 Kč 100 000 Kč
2019 Šatník Charity Ostrava Oblast sociální péče Poskytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 90 000 Kč
2019 Právo pro život IX. Oblast prevence kriminality - osoby Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 120 000 Kč
2019 Hospic sv. Lukáše Oblast zdravotnictví Poskytnuto 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2019 Benefiční koncert "Sešli se, aby pomohli..." na podporu Charitního domu sv. Zdislavy Oblast kultura Poskytnuto 0 Kč 30 000 Kč 55 000 Kč
2018 Nákup vybavení pro uživatele služeb CHD sv. Alžběty a CHD sv. Václava Oblast sociální péče Poskytnuto 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč
2018 Výměna kotlů v Charitním domě sv. Václava Oblast sociální péče Poskytnuto 115 000 Kč 115 000 Kč 115 000 Kč