Charita Ostrava

IČO: 44940998
Typ: církevní organizace
Forma: Právnická osoba
Adresa: Kořenského 1323/17, Ostrava, Vítkovice, 70300
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Stav žádosti Předpokládané náklady Přidělená částka Požadována částka
2019 Provoz Charitního domu sv. Václava - domova pokojného stáří Oblast sociální péče Poskytnuto 563 000 Kč 563 000 Kč 563 000 Kč
2019 Provoz Charitního domu Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými potřebami Oblast sociální péče Poskytnuto 279 000 Kč 279 000 Kč 279 000 Kč
2019 Provoz Charitního střediska Matky Terezy - pečovatelské služby Ostrava Oblast sociální péče Poskytnuto 690 000 Kč 690 000 Kč 690 000 Kč
2019 Provoz Hospice sv. Lukáše - odlehčovací služby Oblast sociální péče Poskytnuto 350 000 Kč 350 000 Kč 350 000 Kč
2019 Provoz Charitního domu sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů Oblast sociální péče Poskytnuto 120 000 Kč 120 000 Kč 735 000 Kč
2019 Zabezpečení zázemí pro matky s dětmi v tísni Oblast sociální péče Poskytnuto 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2019 Pořízení pračky do domova pro osoby se specifickými potřebami Oblast sociální péče Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 165 000 Kč
2019 Rozvoj a optimalizace sociálních služeb v Charitním domě sv. Benedikta Labre pro lidi bez domova Oblast sociální péče Poskytnuto 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2019 Využití venkovních prostor Hospice sv. Lukáše Oblast sociální péče Poskytnuto 300 000 Kč 300 000 Kč 317 639 Kč
2019 Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic Oblast zdravotnictví Poskytnuto 209 000 Kč 209 000 Kč 500 000 Kč
2019
-
2022
Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby Oblast sociální péče Poskytnuto 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč
2019
-
2022
Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými potřebami Oblast sociální péče Poskytnuto 2 600 000 Kč 2 600 000 Kč 3 000 000 Kč
2019
-
2022
Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoc Oblast sociální péče Poskytnuto 750 000 Kč 750 000 Kč 850 000 Kč
2019 Charitní hospicová poradna Oblast sociální péče Poskytnuto 160 000 Kč 160 000 Kč 200 000 Kč
2019
-
2022
Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů Oblast sociální péče Poskytnuto 2 800 000 Kč 2 800 000 Kč 3 300 000 Kč
2019 Charitní dům sv. Alžběty-denní centrum Oblast sociální péče Poskytnuto 250 000 Kč 250 000 Kč 300 000 Kč
2019
-
2022
Charitní dům sv. Františka - noclehárna Oblast sociální péče Poskytnuto 770 000 Kč 770 000 Kč 826 000 Kč
2019
-
2022
Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří Oblast sociální péče Poskytnuto 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 3 200 000 Kč
2019
-
2022
Charitní pečovatelská služba - středisko Tereza Oblast sociální péče Poskytnuto 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 370 000 Kč
2019 Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitace Oblast sociální péče Poskytnuto 320 000 Kč 320 000 Kč 380 000 Kč
2019 Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory Oblast sociální péče Poskytnuto 120 000 Kč 120 000 Kč 200 000 Kč
2019 Poradna Charity Ostrava Oblast sociální péče Poskytnuto 250 000 Kč 250 000 Kč 300 000 Kč
2019 Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Oblast sociální péče Poskytnuto 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč
2019 Dobrovolnické hospicové centrum Oblast zdravotnictví Poskytnuto 85 000 Kč 85 000 Kč 100 000 Kč
2019 Šatník Charity Ostrava Oblast sociální péče Poskytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 90 000 Kč
2019 Právo pro život IX. Oblast prevence kriminality - osoby Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 120 000 Kč
2019 Hospic sv. Lukáše Oblast zdravotnictví Poskytnuto 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2019 Benefiční koncert "Sešli se, aby pomohli..." na podporu Charitního domu sv. Zdislavy Oblast kultura Poskytnuto 0 Kč 30 000 Kč 55 000 Kč
2018 Nákup vybavení pro uživatele služeb CHD sv. Alžběty a CHD sv. Václava Oblast sociální péče Poskytnuto 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč
2018 Výměna kotlů v Charitním domě sv. Václava Oblast sociální péče Poskytnuto 115 000 Kč 115 000 Kč 115 000 Kč
2018 Provoz Charitního střediska Michala Magone - krizová pomoc Oblast sociální péče Poskytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 170 000 Kč
2018 Rozšíření kapacity Charitního střediska Matky Terezy - pečovatelská služba Ostrava Oblast sociální péče Poskytnuto 261 000 Kč 200 000 Kč 261 000 Kč
2018 Obměna polohovacích postelí pro uživatele služby Charitního domu sv. Alžběty Oblast sociální péče Poskytnuto 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2018 Benefiční koncert "Sešli se, aby pomohli..." na podporu Hospice sv. Lukáše Oblast kultura Poskytnuto 0 Kč 45 000 Kč 55 000 Kč
2018 Právo pro život VIII. Oblast prevence kriminality - osoby Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
2018 Šatník Charity Ostrava Oblast sociální péče Poskytnuto 30 000 Kč 30 000 Kč 90 000 Kč
2018 Poradna Charity Ostrava Oblast sociální péče Poskytnuto 200 000 Kč 200 000 Kč 315 000 Kč
2018 Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Oblast sociální péče Poskytnuto 800 000 Kč 800 000 Kč 800 000 Kč
2018 Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoc Oblast sociální péče Poskytnuto 550 000 Kč 550 000 Kč 720 000 Kč
2018 Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitace Oblast sociální péče Poskytnuto 300 000 Kč 300 000 Kč 355 000 Kč
2018 Charitní hospicová poradna Oblast sociální péče Poskytnuto 130 000 Kč 130 000 Kč 155 000 Kč
2018 Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory Oblast sociální péče Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 160 000 Kč
2018 Charitní dům sv. Alžběty-denní centrum Oblast sociální péče Poskytnuto 200 000 Kč 200 000 Kč 325 000 Kč
2017 Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi Oblast sociální péče Poskytnuto 120 000 Kč 120 000 Kč 440 000 Kč
2017 Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří Oblast sociální péče Poskytnuto 200 000 Kč 200 000 Kč 400 000 Kč
2017 Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými potřebami Oblast sociální péče Poskytnuto 410 000 Kč 410 000 Kč 410 000 Kč
2017 Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Ostrava Oblast sociální péče Poskytnuto 350 000 Kč 350 000 Kč 700 000 Kč
2017 Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoc Oblast sociální péče Poskytnuto 403 000 Kč 403 000 Kč 570 000 Kč
2017 Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum Oblast sociální péče Poskytnuto 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč
2017 Rekonstrukce vodovodu v CHD sv. Václava - DPS Oblast sociální péče Neposkytnuto 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč