SPORT MEXIKO z.s.

IČO: 45234311
Typ:
Forma: Právnická osoba
Adresa: Hladnovská 259/128, Ostrava- Muglinov, 71200
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Stav žádosti Předpokládané náklady Přidělená částka Požadována částka
2020 SNÍŽENÍ CHEMICKÝCH LÁTEK V BAZÉNU – POŘÍZENÍ UV LAMPY Oblast tělovýchovy a sportu Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 281 000 Kč
2020 Podpora činnosti SPORT MEXIKO Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 25 000 Kč 50 000 Kč
2020 Činnost mládeže SK Rapid Muglinov z.s Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 20 000 Kč 1 185 000 Kč
2019 Činnost mládeže SK Rapid Muglinov z.s. Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 40 000 Kč 480 000 Kč
2019 Činnost mládeže SK Rapid Muglinov z.s Oblast tělovýchovy a sportu Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 540 000 Kč
2018 Činnost mládeže SK Rapid Muglinov z.s. Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 50 000 Kč 495 000 Kč
2018 WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ Oblast revitalizace veřejného prostoru Neposkytnuto 500 000 Kč 0 Kč 500 000 Kč
2018 Rekonstrukce šaten v cásti B s vytvorením sportovního bazénu Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 4 299 300 Kč 5 016 000 Kč
2017 Provoz a údržba sportovišť SK Rapid Muglinov z.s. Oblast tělovýchovy a sportu Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 1 125 000 Kč
2016 Provoz, údržba a rekonstrukce sportovišť SK Rapid Muglinov z.s Oblast tělovýchovy a sportu Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 950 000 Kč
2016 Podpora oddílu fotbalu SK Rapid Muglinov - zabezpečení provozních nákladu mládežnického družstva žáků Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 23 000 Kč 122 000 Kč
2014 Celoroční a systematická činnost SK Rapid Muglinov Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 75 000 Kč 282 000 Kč
2013 Celoroční a systematická činnost SK Rapid Muglinov Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 73 000 Kč 282 000 Kč
2012 Celoroční činnost mládežnických družtev SK Rapid Muglinov Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 34 000 Kč 227 000 Kč
2012 Systematická činnost mládežnických družtev SK Rapid Muglinov Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 20 000 Kč 227 000 Kč
2011 Provoz SK RAPID MUGLINOV o.s. Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 10 000 Kč 50 000 Kč