Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace

IČO: 64628159
Typ:
Forma: Právnická osoba
Adresa: Ukrajinská 19/ , Ostrava - Poruba, 70800
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Stav žádosti Předpokládané náklady Přidělená částka Požadována částka
2020 Volný čas trávíme aktivně. Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 40 000 Kč 82 000 Kč
2019 Volný čas trávíme aktivně Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 40 000 Kč 82 000 Kč
2018 Volný čas trávíme aktivně Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 50 000 Kč 78 000 Kč
2017 Trávíme svůj volný čas aktivně Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 40 000 Kč 68 000 Kč
2016 Trávíme svůj volný čas aktivně Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 30 000 Kč 59 000 Kč
2015 Trávime aktivně svůj volný čas Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 30 000 Kč 65 000 Kč
2014 Náš volný čas Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 30 000 Kč 175 000 Kč
2013 Volnočasové a zájmové vzdělávání žáků se SVP Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 30 000 Kč 148 000 Kč
2012 Učíme se ve volném čase a baví nás to!!! Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 50 000 Kč 175 000 Kč
2012 Hrajeme Divadlo Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 20 000 Kč 163 000 Kč
2010 Zájmové vzdělávání žáků s více vadami, formou volnočasových aktivit Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 80 000 Kč 155 000 Kč
2011 Výstava a soutěž literárních a fotografických prací žáků ostravských základních škol na téma: "Můj domov? – Přece OSTRAVA!!! Oblast školství Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 113 000 Kč
2011 Přehlídka divadelní tvorby žáků ostravských základních škol Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 50 000 Kč 163 000 Kč
2011 ŠK/PP Intenzivní kurz primární protidrogové prevence a prevence společensky nežádoucích jevů Oblast protidrogové prevence Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 107 000 Kč
2011 Zájmové vzdělávání žáků s více vadami, formou volnočasových aktivit Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 30 000 Kč 175 000 Kč