Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace

IČO: 70978336
Typ:
Forma: Právnická osoba
Adresa: Březinova 1383/52, Ostrava-Zábřeh, 70030
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Stav žádosti Předpokládané náklady Přidělená částka Požadována částka
2019 Myslím, bádám, objevuji Oblast vzdělávání a talentmanagementu Poskytnuto 0 Kč 500 000 Kč 1 821 000 Kč
2019 TalentOVAná Březinka 2019 Oblast vzdělávání a talentmanagementu Poskytnuto 0 Kč 800 000 Kč 1 210 000 Kč
2019 Aktivní Březinka 2019 Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 120 000 Kč 250 000 Kč
2019 Co ví kapička Jára? Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 70 000 Kč 89 000 Kč
2018 Podpora přírodovědné, technické a čtenářské gramotnosti na ZŠ Březinova Oblast vzdělávání a talentmanagementu Poskytnuto 0 Kč 360 000 Kč 1 029 000 Kč
2018 Podpora nadaných žáků na ZŠ Březinova 2018 Oblast vzdělávání a talentmanagementu Poskytnuto 0 Kč 720 000 Kč 1 165 000 Kč
2018 Živly - badatelsky a tvořivě Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 100 000 Kč 196 000 Kč
2018 Aktivní Březinka Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 130 000 Kč 233 000 Kč
2017 Talentovaná Březinka Oblast vzdělávání a talentmanagementu Poskytnuto 0 Kč 396 000 Kč 396 000 Kč
2017 Dopravní olympiáda Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 32 000 Kč 32 000 Kč
2017 Přírodní vědy a environment Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 40 000 Kč 84 000 Kč
2016 Přírodovědní vědy a technika Oblast školství Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 70 000 Kč
2015 KZ/PK Aktivně s Březinkou proti nudě 2015 Oblast prevence kriminality Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 70 000 Kč
2015 Přírodní věda a technika Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 10 000 Kč 25 500 Kč
2015 KZ/PK Otevřené hřiště Oblast prevence kriminality Poskytnuto 56 000 Kč 56 000 Kč 56 000 Kč
2014 Zahrada čtyř ročních období Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 10 000 Kč 25 250 Kč
2014 Přírodní vědy a technika Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 30 000 Kč 60 000 Kč
2013 KZ/PK Programy prevence společensky nežádoucích jevů (se zaměřením na žáky, rodiče, pedagogy, seniory) - Aktivně s Březinkou proti nudě Oblast prevence kriminality Poskytnuto 50 000 Kč 70 000 Kč 70 000 Kč
2013 Přírodní vědy a technika Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 30 000 Kč 34 000 Kč
2013 Školková olympiáda Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 10 000 Kč 24 000 Kč
2010 Přírodovědné vzdělávání Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč
2010 "Otevřené hřiště"-bezúplatné zpřístupnění školního hřiště pro veřejnost v době mimo vyučování. Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 40 000 Kč 46 000 Kč