Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

IČO: 00602086
Typ:
Forma: Právnická osoba
Adresa: Karasova 1140/16, Ostrava-Mariánské Hory, 70900
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Stav žádosti Předpokládané náklady Přidělená částka Požadována částka
2020 Obchodní akademie a VOŠS v Ostravě-Mariánských Horách - podpora bilingvní a cizojazyčné výuky Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Poskytnuto 0 Kč 309 000 Kč 400 000 Kč
2020 OA přispívá k rozvoji talentů v Ostravě Oblast vzdělávání a talentmanagementu Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 243 000 Kč
2020 Posílení kompetencí k podnikání a podnikavosti žáků ZŠ a SŠ na Obchodní akademii v Ostravě - Mariánských Horách Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 130 000 Kč 201 000 Kč
2019 Bilingvní a cizojazyčná výuka na Obchodní akademii v Ostravě-Mariánských Horách Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Poskytnuto 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč
2019 ROZVOJ vzdělávacího oboru Obchodní akademie – Zahraniční obchod Oblast vzdělávání a talentmanagementu Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 429 000 Kč
2019 Hledáme a inovujeme SMART řešení v Ostravě Oblast vzdělávání a talentmanagementu Poskytnuto 0 Kč 200 000 Kč 205 000 Kč
2019 Posílení gramotnosti a podnikatelských dovedností žáků ZŠ a SŠ na Obchodní akademii Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 120 000 Kč 248 000 Kč
2018 Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky na OA Ostrava Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Poskytnuto 0 Kč 302 000 Kč 500 000 Kč
2018 Rozvoj systematické práce žáků OA Ostrava v oblasti netechnických i technických věd - vědecký SmartCamp Oblast vzdělávání a talentmanagementu Poskytnuto 0 Kč 200 000 Kč 263 000 Kč
2018 Posílení gramotnosti a podnikatelských dovedností žáků ZŠ a SŠ na Obchodní akademii Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 80 000 Kč 154 000 Kč
2017 Příprava nového vzdělávacího oboru Obchodní akademie - Zahraniční obchod Oblast školství Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 48 000 Kč
2018 Výroční 10. ročník veletrhu fiktivních firem s mezinárodní účastí Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 150 000 Kč 245 000 Kč
2017 Příprava nového vzdělávacího oboru Obchodní akademie - Zahraniční obchod Oblast vzdělávání a talentmanagementu Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 758 000 Kč
2017 Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Poskytnuto 380 024 Kč 403 000 Kč 550 000 Kč
2017 Posílení odborných kompetencí talentovaných žáků na OAO Oblast vzdělávání a talentmanagementu Poskytnuto 0 Kč 269 000 Kč 269 000 Kč
2017 Krajská soutěž v klávesnicových dovednostech „Ostravský TYPING JUNIOR 2017“ a „Ostravský TYPING 2017“ Oblast vzdělávání a talentmanagementu Poskytnuto 0 Kč 200 000 Kč 278 000 Kč
2016 Posílení gramotnosti a podnikatelských dovedností žáků ZŠ a SŠ na OA Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 140 000 Kč 200 000 Kč
2015 Posílení praktických dovedností žáků a podpora talentů na OA Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 100 000 Kč 280 000 Kč
2014 Posílení čtenářské, finanční a matematické gramotnosti žáků 9. tříd základních škol Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 10 000 Kč 35 000 Kč
2014 6. ročník ostravského veletrhu fiktivních firem s mezinárodní účastí Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 50 000 Kč 125 000 Kč
2013 5. ročník ostravského veletrhu fiktivních firem s mezinárodní účasti – fiktivní firma - jako most mezi teorií a praxí Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 50 000 Kč 80 000 Kč
2013 Založení studentské společnosti - studentská společnost jako první vstup do světa podnikání Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 10 000 Kč 25 000 Kč
2012 Založení galerie "Svět". Oblast kultura Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 39 852 Kč
2012 4. ročník ostravského veletrhu fiktivních firem s mezinárodní účastí - výměna zkušeností v rámci předmětu fiktivní firma na středních odborných školách Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 70 000 Kč 80 000 Kč
2012 Kvízový den Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 10 000 Kč 26 000 Kč
2012 Rozvoj písemných a komunikačních dovedností žáků formou vytvoření redakce školního časopisu "OAOčko" Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 15 000 Kč 45 000 Kč
2010 Sportovní odpoledne aneb lepší forma závislosti Oblast školství Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 45 000 Kč
2010 Typing Ostrava 2010 Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 20 000 Kč 30 750 Kč
2010 Soutěž v marketingových dovednostech Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 15 000 Kč 25 000 Kč
2010 Dny zdraví Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 30 000 Kč 68 000 Kč
2010 PK - "OA Ostrava: Probační resocializační programy pro dospělé, probační programy pro mládež, výkon trestů obecně prospěšných prací" Zkrácený pracovní název: "Zatím máme klidnou duši" Oblast prevence kriminality Neposkytnuto 10 000 Kč 0 Kč 19 500 Kč
2010 2. Mezinárodní ostravský veletrh fiktivních firem ? výměna zkušeností s prací fiktivní firmy na škole Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 30 000 Kč 68 000 Kč
2010 Kvízový den Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 15 000 Kč 30 500 Kč
2010 Víkendový trénink asertivity Oblast školství Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 60 400 Kč
2011 Víkendový trénink asertivity Oblast školství Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 45 400 Kč
2011 Typing Ostrava 2011 Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 20 000 Kč 21 000 Kč
2011 Marketingové dovednosti Oblast školství Poskytnuto 0 Kč 10 000 Kč 27 000 Kč
2011 Kvízový den Oblast školství Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 28 000 Kč
2011 Rozvíjení profesní orientace, aktivního zájmu a komunikativních dovedností žáků formou práce v redakci školního časopisu OAOčko Oblast školství Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 42 300 Kč