FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek

IČO: 70312966
Typ:
Forma: Právnická osoba
Adresa: Krasnoarmejců 2283/26a, Ostrava - Zábřeh, 70030
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Stav žádosti Předpokládané náklady Přidělená částka Požadována částka
2019 Celoroční sportovní činnost členů FC OSTAVA - JIH, z.s. Oblast tělovýchovy a sportu Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 1 069 000 Kč
2019 Čas věnovaný sportování bere prostor drogám. Oblast sociální péče Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 240 000 Kč
2019 Celoroční sportovní činnost sportovců - členů FC OSTRAVA - JIH, z.s. Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 50 000 Kč 1 350 000 Kč
2019 Dostavba nového tréninkového hřiště s umělým povrchem III. etapa - dokončení: část 1. - sanace - /oplocení, terénní úpravy/ a část 2. - finální položení umělého trávníku Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 1 720 000 Kč 2 720 000 Kč
2019 Dostavba nového tréninkového hřištšě s umělým povrchem III. etapa - dokončení Oblast tělovýchovy a sportu Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 2 720 000 Kč
2019 Celoroční sportovní činnost registrovaných sportovců - členů FC OSTRAVA - JIH, z.s. Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 116 000 Kč 940 000 Kč
2018 Celoroční sportovní činnost dětí a mládeže FC OSTRAVA - JIH, z.s. Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 150 000 Kč 900 000 Kč
2018 Dostavba nového tréninkového hřiště s umělým povrchem Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 700 000 Kč 1 950 000 Kč
2018 Hřiště s umělým povrchem oteřené pro veřejnost Oblast prevence kriminality - osoby Poskytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 120 000 Kč
2018 Vytvoření podmínek pro celoroční sportovní činnost dětí a mládeže FC OSTRAVA-JIH, z.s. Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 130 000 Kč 1 000 000 Kč
2017 Sportovní činnost FC Ostrava-Jih, z.s. s přednostním zaměřením na nejmladší věkové kategorie hráčů Oblast tělovýchovy a sportu Neposkytnuto 0 Kč 100 000 Kč 1 181 000 Kč
2017 Výstavba hrací plochy s umělým trávníkem v areálu sportoviště u ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh Oblast tělovýchovy a sportu Neposkytnuto 0 Kč 500 000 Kč 1 000 000 Kč
2017 Výstavba nového tréninkového hříště s umělým povrchem Oblast tělovýchovy a sportu Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 3 757 000 Kč
2017 Zajištění materiálních a nemateriálních nákladů na přípravu a celoroční účast družstev dětí a mládeže FC Ostrava - Jih, z.s. v krajskývh fotbalových soutěžích organizovaných FAČR Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 200 000 Kč 1 502 000 Kč
2017 Vytvoření podmínek pro celoroční činnost dětí a mládeže FC Ostrava-Jih Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 129 000 Kč 1 020 000 Kč
2017 Hříště s umělým povrchem otevřené pro veřejnost Oblast prevence kriminality - osoby Neposkytnuto 50 000 Kč 50 000 Kč 120 000 Kč
2016 Příprava pro výstavbu nového tréninkového hříště s umělým povrchem a II. etapa výstavby studny pro závlahu travnatého hříště v areálu FC OSTRAVA - JIH, z.s. Oblast tělovýchovy a sportu Neposkytnuto 0 Kč 100 000 Kč 300 000 Kč
2016 Rozvoj a zkvalitnění systematické celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v FC OSTRAVA - JIH, z.s. Oblast tělovýchovy a sportu Neposkytnuto 0 Kč 150 000 Kč 477 000 Kč
2016 Zajištění materiálních a nematriálních nákladů na celoroční účast družstev dětí a mládeže FC Ostrava-Jih, z.s. v krajských fotbalových soutěžích organizovaných FAČR. Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 300 000 Kč 1 102 000 Kč
2016 Výstavba nového tréninkového hříště s umělým povrchem a výstavba vrtané studny pro závlahu hlavního travnatého hřiště. Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 100 000 Kč 3 940 000 Kč
2016 Vytvoření podmínek pro celoroční činnost dětí a mládeže FC Ostrava - Jih Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 187 000 Kč 1 255 000 Kč
2015 KZ/KP Hřiště s umělým povrchem otevřené pro veřejnost Oblast prevence kriminality Poskytnuto 60 000 Kč 60 000 Kč 100 000 Kč
2015 Vytvoření podmínek pro celoroční činnost dětí a mládeže FC Ostrava - Jih a celoroční činnost mládežnických družstev FC Ostrava - Jih Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 167 000 Kč 1 750 000 Kč
2014 Vytvoření podmínek pro celoroční činnost dětí a mládeže FC Ostrava - Jih a celoroční činnost mládežnických družstev FC Ostrava - Jih Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 187 000 Kč 1 560 000 Kč
2013 Vytvoření podmínek pro celoroční činnost dětí a mládeže a celoroční činnost subjektů zabývajících se sportovními a tělovýchovnými aktivitami Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 186 000 Kč 1 645 000 Kč
2012 Celoroční činnost mládežnických družstev FC Ostrava - Jih Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 106 000 Kč 210 000 Kč
2012 Vytvoření podmínek pro celoroční činnost dětí a mládeže Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 70 000 Kč 1 030 000 Kč
2010 Údržba travnaté plochy na hlavním stadionu na ulici Svazácká 1, Ostrava - Zábřeh Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 251 000 Kč 251 000 Kč 251 000 Kč
2010 Vytvoření podmínek pro celoroční činnost dětí a mládeže Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 50 000 Kč 1 135 000 Kč
2010 Celoroční činnost subjektů zabývající se sportovními a tělovýchovnými aktivitami, které slouží k přímému zapojení dětí a mládeže do pravidelné činnosti v jejich volném čase Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 121 000 Kč 200 000 Kč
2011 Celoroční činnost mládežnických družstev FC Ostrava - Jih o. s. Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 131 500 Kč 210 000 Kč
2011 Vytvoření podmínek pro celoroční činnost dětí a mládeže Oblast tělovýchovy a sportu Poskytnuto 0 Kč 50 000 Kč 1 030 000 Kč