ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.

IČO: 44990901
Typ: spolek
Forma: Právnická osoba
Adresa: Vlhká 166/10, Brno, 60200
Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Stav žádosti Předpokládané náklady Přidělená částka Požadována částka
2020 Mobilní poradna jako místo poradenských služeb Oblast sociální péče Neposkytnuto 0 Kč 0 Kč 400 000 Kč
2020 Terénní program - ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. Oblast sociální péče Poskytnuto 170 000 Kč 170 000 Kč 196 000 Kč
2019 Venerologická ambulance pro ženy poskytující placené sexuální služby Ostrava Oblast zdravotnictví Poskytnuto 216 000 Kč 216 000 Kč 216 000 Kč
2019 Snižování předsudků a stigmatu spojených se sexuální prací Oblast prevence kriminality - osoby Poskytnuto 97 000 Kč 87 000 Kč 97 000 Kč
2019 Terénní program - ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. Oblast sociální péče Poskytnuto 170 000 Kč 170 000 Kč 190 000 Kč
2018 Terénní program - ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. Oblast sociální péče Poskytnuto 170 000 Kč 170 000 Kč 194 000 Kč
2017 Terénní program - ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. Oblast sociální péče Poskytnuto 170 000 Kč 170 000 Kč 192 000 Kč
2016 Terénní program - ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. Oblast sociální péče Poskytnuto 100 000 Kč 150 000 Kč 195 000 Kč
2015 KZ/PK "Respektovat a být respektován: prevence násilí na ženách v sexbyznyse" Oblast prevence kriminality Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 204 000 Kč
2014 KZ/PP Terénní program - ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 214 000 Kč
2013 KZ/PP Terénní program - ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 115 000 Kč 90 000 Kč 160 000 Kč
2012 Terénní program - ROZKOŠ bez RIZIKA, o.s. Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 100 000 Kč 100 000 Kč 359 000 Kč
2010 Kult/PP Respektovat a být respektován: prevence násilí na ženách v sexbyznyse a prevence šíření pohlavně přenosných chorob Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 122 000 Kč 122 000 Kč 409 000 Kč
2011 ŠK/PP Terénní program - ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. Oblast protidrogové prevence Poskytnuto 250 000 Kč 150 000 Kč 410 000 Kč